Workshop på Framtidsdagen. Fyra individer lutar sig över ett bord med lappar och jobbar tillsammans.

Framtidsdagen balanserade insikter om en osäker värld med verktyg för en ljusare framtid

28 februari 2024

”Hur bygger du ett starkt företag i en skakig värld?”. Det var frågan som satte tonen för Framtidsdagen, den 27 februari på Science Park Towers i Jönköping. 130 företagare, affärsutvecklare och representanter från offentliga verksamheter deltog på eventet för att ta del av viktiga omvärldsspaningar och verktyg för att navigera i en värld full av kriser.

Företagen är de nya klimathjältarna, världen autokratiseras, unga vill ha mindre press i livet och svenskarna ser klimatförändringarna som det största hotet just nu. Och visste du förresten att omställningsarbete är ungefär som att surfa? Det handlar – väldigt förenklat såklart – om att ta position, välj rätt vågor och gör det mesta av vågorna du väljer.

Trend- och omvärldsfokus på Framtidsdagen

Världen befinner sig i en skakig tid som innebär stora utmaningar för företagare och samhället som helhet. Men genom att jobba strategiskt med trend- och omvärldsspaning kan du mitt i stormen hitta utvecklingsområden som både stärker ditt företag och tar dig ett steg framåt i det stora omställningsarbetet som väntar i framtiden. Och det var just det som var den röda tråden genom hela Framtidsdagen.

Förändringar pågår hela tiden. Allting förändras och kommer alltid att fortsätta göra det. Men det är i förändring som innovation och utveckling tar avstamp. Det är svårt och läskigt, eftersom vi inte vet ”vad vi får” i framtiden. Och därför är metoden är att trend- och omvärldsspana.

Bobo af Ekenstam, Docere, föreläsare på Framtidsdagen

Från kunskap till praktiska övningar

Framtidsdagen började med tre föreläsningar med Docere, DigJourney och Kairos Future. Fokus låg på kunskap och trendspaningar inom digital transformation, grön omställning och affärsmässig motståndskraft. Därefter fick deltagarna välja mellan tre olika workshops att delta på, med konkreta övningar att ta med sig hem till den egna verksamheten.

1

“Snabba förändringar i samhället, trender och motståndskraft”

Under ledning av Docere.

2

“Nya förutsättningar på energiområdet, komplexa ¬miljöfrågor och utmaningar att bygga det hållbara företaget”

Under ledning av Kairos Future.

3

AI och digitalisering, förändringsvågor och varför den digitala transformationen är viktig för mitt företag

Under ledning av DigJourney.

– Vårt centrala budskap är att det viktigaste du kan göra som företag är att ta sig tiden att titta på omvärlden. Det behöver inte handla om att anlita en konsult som gör jobbet, utan om att hitta en fokusfråga för ditt företag att ta aktivt jobba vidare med, säger Nina al Ghussein Norrman, Kairos Future, under sin workshop.

– I workshopen med Docere fick vi jobba med att identifiera hot och möjligheter i omvärlden, samt hur vi kan hitta nya affärer i relation till dessa. Det här var konkret, framåtriktat och ledde till ett flertal actions. Jag tror att nyckeln är att bjuda fler utomstående aktörer till bordet och jobba tillsammans, precis som vi gjort här idag. Det var jättegivande och helt klart något vi kommer arbeta vidare med i vår verksamhet. Så säger Henning Lindberg, affärsutvecklare på Science Park.

– Många företag kämpar just nu, och ännu större utmaningar väntar i framtiden. Då känns det extra viktigt för oss på Science Park att vara en mötesplats som uppmuntrar till innovation och nytänkande. Men också att vi är en plattform för samarbete över gränserna mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Därför var det såklart fint att se bredden bland Framtidsdagens deltagare – och framför allt den stora mängden företag på plats, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.

Ett samarbete mellan Science Park och Region Jönköpings län

Framtidsdagen arrangeras av Science Park och Region Jönköpings län inom ramen för regionens projekt Kvalitetsutveckling 2.0. Syftet med samarbetet är att stärka regionens näringsliv i sin omställningsförmåga och skapa ett mer motståndskraftigt näringsliv.

Två män står på en scen och pratar framför en publik

Framtidsdagen gav känsla av allvar och hoppfullhet inför framtidens utmaningar

24 januari 2023

Den 20 januari arrangerade Science Park ”Framtidsdagen” på konserthuset Spira i Jönköping. Dagen samlade över 100 individer från Jönköpings län, som på olika sätt arbetar med att utveckla och främja det regionala näringslivet. Fokus låg på att lära sig mer om viktiga omvärldstrender som kommer att påverka länets företagande både på kort och lång sikt.

Under dagen fick deltagarna ta del av fem föreläsningar med några av Sveriges vassaste trendspanare:

 • Peter Siljerud, Futurewise, ”Morgondagens kund – om nya beteenden och värderingar”
 • Helena Nordström, Placebrander, ”Morgondagens kompetens och mötesplatser”
 • Joakim Jansson, DigJourney, ”Framtidens affärer genom Digital transformation”
 • Jörgen Ramnelöv och Bobo af Ekenstam, Docere, ”Resiliens – förmågan att stå emot, ställa om och återhämta sig när förändringen är ett faktum”
 • Nina Al-Ghussein och Olivier Rostang, Kairos Future, ”Grön omställning ­– affärslandskap i förändring”

Trender, dystra omvärldsspaningar och tips för fortsatt arbete

Föreläsarna sammanfattade de fem trendrapporter som tagits fram under 2022 på uppdrag av Science Park, och som en del av utvecklingsprojektet Preview. Vi fick ta del av nya trendande fenomen så som ”Brysseleffekten”, ”Quiet quitting” och virala ”ChatGPT”, tillsammans med handfasta tips på hur länets organisationer själva kan arbeta vidare för att på ett bättre sätt kunna möta framtidens utmaningar.

Samtidigt som Framtidsdagen gav värdefulla insikter och inspiration till deltagarna, gav den också en tydlig bild av de allvarliga utmaningar som näringslivet och samhället står inför. Akut klimatkris, krig, ekonomisk osäkerhet, energibrist och etiska dilemman inom den digitala utvecklingen var samtalsämnen som präglade presentationerna. Det blev också tydligt att trenderna och omvärldsförändringarna utgör stora utmaningar – men också stora möjligheter. Så här sammanfattar deltagaren Johan Svedberg, näringslivs- och turismutvecklare på Gnosjökommun dagen:

– Framtidsdagen var väldigt spännande. Talarna som presenterade sina framtidsspaningar gjorde att man i dessa negativa tider ändå kunde se möjligheterna som ligger framför oss. Att få lyssna på Doceres tankar om hur vi förbereder oss för framtiden kompletterade Futurewise och Placebranders spaningar om morgondagens kunder, kompetens och mötesplatser på ett väldigt bra sätt. Jag lämnade Jönköping med många tankar, en positiv hållning till framtiden och hopp om att kunna utveckla min kommun vidare.

Två personer diskuterar i bland flera andra personer.

En språngbräda mot fortsatta fördjupningsinsatser

Efter Framtidsdagen har länets kommuner möjlighet att ta del av fördjupningsinsatser kopplat till någon eller flera av de trender och utmaningar som identifierats som extra viktiga för regionen. Detta tillsammans med Science Park och involverade konsulter inom projektet.

– Framtidsdagen blev ett bra tillfälle för regionens aktörssystem att kraftsamla kring trend- och framtidsfrågor. Nu fortsätter arbetet med att formulera fortsatta kompetensutvecklingsinsatser och identifiera hur deltagande kommuner kan arbeta vidare med fördjupning av olika områden. Vi kommer att fånga upp olika delar av det som lyftes under dagen för att göra fortsatta insatser med regionalt och kommunalt perspektiv, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.

Två personer står vända mot varandra på en scen framför en bildskärm.

Preview, finansiärer och partners

Framtidsdagen arrangerades inom ramen för projektet Preview. Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län. Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och projektet Kvalitetsutveckling 2.0 samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Science Park har tillsammans med fem konsulter tagit fram fem trendrapporter. Här kan du ladda ned rapporterna:

 1. ”Morgondagens kompetens och mötesplatser” av Placebrander (november 2022)
 2. ”Morgondagens kund” av Futurewise (december 2022)
 3. ”Digital transformation” av Digjourney (januari 2023)
 4. ”Resiliens” av Docere (januari 2023)
 5. ”Grön omställning” av Kairos Future (januari 2023)

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

En skogsväg ovanifrån

Science Park och Kairos Future släpper trendrapport om grön omställning

19 januari 2023

Effekterna av klimatkrisen blir alltmer märkbara i samhället. Värmeböljor, översvämningar och försämrade skördar är bara några exempel på effekterna under de senaste åren. En framgångsrik grön omställning bygger på ökad förståelse hos alla medborgare för de grundläggande problemen, och för de många lösningar som finns tillgängliga.

Kairos Future har identifierat fem trender som företag och organisationer behöver ha extra koll på för att bli en del av den gröna omställningen i näringslivet i Jönköpings län: 

 • Från linjär till cirkulär
 • Nya spänningar på energiområdet
 • Brysseleffekten – från frivilliga till obligatoriska hållbarhetskrav
 • Fler tekniska lösningar på ingång
 • Social hållbarhet: ömtåligare och viktigare

Här kan du ladda ned trendrapporten ”Grön omställning”.

Den förändring som kommer att krävas av oss, både som individer och företag, för att nå klimatmålen kommer sannolikt att vara så omvälvande att det är svårt att föreställa sig hur detta kan se ut. I den här rapporten lyfter vi fram fem viktiga trender som formar det gröna omvandlingslandskapet. Den innehåller också ett kort brev från framtiden – ett tankeexperiment i ett försök att visualisera denna nya värld – tillsammans med 3 områden att hålla koll på under de kommande åren.

Nina Al Ghussein Norrman och Olivier Rostang på Kairos Future

Ett bildkollage med miljöbudskap.

Sista delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

 

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

Science Park och Docere släpper trendrapport om resiliens

13 januari 2023

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. Nu släpper Science Park och Docere Intelligence en trendrapport på temat resiliens.

Docere har identifierat sju olika områden som företag och organisationer i Jönköpingsregionen behöver ha extra koll på för att förstå sin egen sårbarhet och kunna förbereda sig på bästa sätt. Dessa sju områden är:

• Teknik
• Hälsa
• Klimat
• Energi
• Geopolitik
• Ekonomi
• Infrastruktur

Här kan du ladda ned ”Trendrapport – Resiliens”.

Rapporten är tänkt att fungera som underlag för ditt fortsatta arbete med att stå bättre rustade för en osäker framtid. Vi kan här varmt rekommendera att du till exempel arbetar med scenarier. När osäkerheterna är många är det bra att förbereda sig – inte bara för en framtid, utan flera olika alternativa utvecklingar. Vår förhoppning är att dessa insikter leder till ökade möjligheter till stärkt motståndskraft.

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv från Docere.

Kollagebild

Fjärde delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.
Blå abstrakt bild

Science Park och DigJourney släpper trendrapport om digital transformation

9 januari 2023

Vi befinner oss i en tid av ökad komplexitet och föränderlighet vilket ställer krav på att effektivisera och innovera. Det innebär löpande anpassning av företagen, i mindre steg och större kliv. Nu släpper Science Park och DigJourney en trendrapport som hjälper oss att förstå den digitala transformationens stora roll i framtidens näringsliv och samhälle. Rapporten tar avstamp i sex trender:

 • Maskiner som kunder
 • Digitala affärsekosystem
 • Digital etik
 • Autonoma system
 • Digitalisering och hållbarhet
 • Web3 och Metaversum

Här kan du ladda ned ”Trendrapport – Digital transformation”.

Digitalisering är inget självändamål, däremot är det ofta en grundförutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig och relevant. Med rapporten vill vi väcka nyfikenhet och tankar, samt identifiera och levandegöra trender som möjliggör potentiella nästa steg oavsett enskilda företags unika förutsättningar. Den digitala framtiden möjliggör storskalig förändring – transformation – på alla nivåer och den får bäst utväxling för samhället när så många som möjligt kan tillgodogöras sig potentialen.

Joakim Jansson och Linn Lindström på DigJourney.

Bildkollage med människor, teknik och natur.

Tredje delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare. 

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag: 

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.
En man sitter vid ett fönster med en dator i knät.

Science Park och Futurewise släpper trendrapport om morgondagens kund

14 december 2022

Vår omvärld förändras allt snabbare och blir alltmer svårbegriplig, inte minst när det kommer till att förstå sig på morgondagens kund. Nu släpper Science Park och Futurewise en trendrapport som ger oss en ledtrådar om hur morgondagens kund agerar – och vad hen kräver. Rapporten tar avstamp i åtta trender:

 • Virtuella relationer – accelererande digitalisering förändrar kunddialogen
 • Personifiering – skräddarsydd marknadsföring gynnar alla
 • Digital marknadsföring och försäljning – den nya tidens digitala verktyg
 • Självservice – kundinvolvering som strategi
 • Totaltransparens – internet som den moderna skampålen
 • Kunskapsledare – fyrtorn i en turbulent samtid
 • Empatiskt företagande – att tjäna pengar och göra skillnad
 • Delningsekonomi – en komponent i den cirkulära ekonomin

 

Här kan du ladda ned rapporten ”Morgondagens kund”.

 

Syftet med den här rapporten är att hjälpa dig att lyfta blicken. Den presenterar några av de viktigaste och mest centrala trenderna som påverkar hur framtida kunder kan komma att agera – liksom hur man kan möta dem. Med fakta och exempel på företag som är föregångare försöker vi belysa området från såväl B2C- som B2B-perspektiv.

Peter Siljerud, Futurewise

Ett bildkollage med bilder från trendrapporten "Morgondagens kund" av Science Park och Futurewise

Andra delen i en trendrapportsserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

 • Kompetens och mötesplatser – Placebrander
 • Morgondagens kund – Futurewise
 • Grön omställning – Kairos Future
 • Digital transformation – DigJourney
 • Resiliens – Docere

 

Ska vi vara innovativa och konkurrenskraftiga så behöver vi förstå vår omvärld och fundera kring vart den är påväg. På Science Park har vi haft förmånen att arbeta tillsammans med fem riktigt vassa trendspanare.

Gustav Österström, VD på Science Park

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Alla i resesällskapet står uppradade framför en vägg med neontexten "SLUSH"

Entreprenörsfestivalen Slush öppnade upp för nya affärer och gav hopp om framtiden

24 november 2022

Den 17-18 november samlades över 4600 startup-entreprenörer, 2600 investerare och över 12 000 nyfikna individer från hela världen på Helsinki Expo and Convention Center i Finland. Det var dags för den stora entreprenörsfestivalen Slush och Science Park var där tillsammans med ett härligt gäng inspirationstörstande entreprenörer.

Slush är Europas största event och mötesplats för entreprenörer, företagare och startups inom tech. Under årets festival stod framtidens möjligheter och utmaningar för tech-industrin i fokus. Det blev ett färgsprakande event med mängder av föreläsningar, panelsamtal, möjlighet att knyta affärskontakter, leta talanger och pitcha affärsidéer. Deltagarna fick bland annat ta del av nya spännande material och tekniker samt lösningar för insamling och tillvaratagande av CO2. Stora satsningar och nya innovationer inom healthtech var också ett återkommande tema under festivalen.

– Efter några dagar med Science Park i Helsingfors och Slush är jag ännu mer övertygad om att vi kan lösa många av världens samhällsutmaningar genom innovation och entreprenörskap! Mest inspirerande var alla 12000 deltagare med övertygelsen att just de ska vara med och göra världen till en bättre plats, säger Linda Pålsson, affärsutvecklare på Science Park Jönköping.

Miljardbolag och startups från hela världen kom för att inspirera

På talarlistan för Slush fanns ett brett utbud av föreläsningar med framgångsrika entreprenörer. Här är ett smakprov på några av festivalens stora namn:

 • Kate Ryder, grundare och CEO på Maven Clinic
 • Emmet Shear, medgrundare och CEO på Twitch
 • Nikolay Storonsky, grundare och CEO på Revolut
 • Sanna Marin, premiärminister i Finland
 • Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och CEO på Klarna
 • Matthew Prince, medgrundare och CEO på Cloudflare
 • Jessica Schultz, partner på Northzone och medgrundare av HelloFresh.
Fyra personer går i en stor eventhall

Science Park reste tillsammans med 8 lokala startups

Med hjälp av finansiering från BeGlobal – företagscoacher inom export – fick Science Park möjlighet att ta med sig åtta bolag till Slush. Det blev en härlig blandning av lokala egenföretagare och startups från Science Parks inkubator. Här är bolagen som deltog:

 

Vilka dagar vi hade på Slush – det blev en fantastisk resa! Jag tar med mig flera aha-upplevelser från intressanta möten, en peppkänsla och ökad tro på min idé. Att resa med andra entreprenörer och bolla tankar och idéer var också en otroligt värdefull del av resan.

Emma Grundström, grundare av Evig Utveckling AB, fd. inkubatorbolag på Science Park.

Resan gav både inspiration, nya kontakter och unika exponeringsytor för bolagen. Björn Crona, medgrundare av XENSE Vision, fick bland annat möjlighet att pitcha bolagets affärsidé på Svenska Ambassaden.

För oss var resan väldigt värdefull eftersom det både ledde till bra kontakter för framtida samarbeten och för att öka vår förståelse för vad investerare letar efter, även om vi inte just nu letar efter investeringar. Hela eventet var även en riktig energiboost med mycket inspiration och det var kul att lära känna lite fler entreprenörer från Jönköping på djupet.

Björn Crona

David Borg, medgrundare av Skogsnejd, fick med sig värdefulla investerarkontakter hem:

 

Det var oerhört inspirerande och lärorikt att få dela denna resa med dom andra fantastiska entreprenörerna som kommit olika långt i sina företagsbyggen. Vi fick också konkreta investerarkontakter som vi ska fortsätta prata med efter eventet.

David Borg

Den 30 november-1 december nästa år är det dags för Slush 2023. Är du nyfiken på att följa med? Hör av dig till linda.palsson@sciencepark.se så hör vi av oss nästa höst.

Science Park och Placebrander släpper trendrapport om morgondagens kompetens och mötesplatser

18 november 2022

Ingen kan spå framtiden. Men genom att sätta fingret på saker som händer just nu, kan vi identifiera trender. Nu släpper Science Park och Placebrander en trendrapport som gläntar på dörren mot framtidens arbets- och mötesplatser fem till tio år fram i tiden, med fokus på sju trender:

 • Den flexibilitetssökande medarbetaren
 • Den ansvarstagande arbetsgivaren
 • Den hälsofrämjande arbetsplatsen
 • Den magnetiska mötesplatsen
 • Den attraktiva platsen
 • Den artificiella kompetensen
 • Den globala rekryteraren

Här kan du ladda ned rapporten ”Morgondagens kompetens och mötesplatser”.

Rapporten beskriver på det stora hela generella trender för arbetslivet – alla åldrar och alla branscher. Vi fokuserar dock extra mycket på att förstå den unga generationen, som vartefter de tar större plats på era arbetsplatser också är med och formar framtidens arbetsliv.

Helena Nordström, VD på Placebrander.

Fotokollage med människor, byggnader, en jordglob och en telefon.

Första delen i en trendrapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Kompetensbristen är ett faktum i en mängd branscher – samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på framtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar kommer ännu större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt så väl som i den lilla kommunen i Jönköping län.

Därför har Science Park – inom ramen för projektet Preview – samlat några av Sveriges kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som representanter från kommuner, näringslivsbolag och andra företagsfrämjande aktörer i Jönköpings län, tillsammans identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

Från Gnosjö till Japan

Första rapporten, som är skriven av Placebrander, tar oss till platser som Japan och Stockholm, men också till Nordnorge och Gnosjö. Trendrapporten har sin tyngdpunkt på det svenska perspektivet, men vi lever i en global värld och därför har både fakta och inspiration hämtats från hela världen.

-Vi hoppas att dessa rapporter ska ge förståelse om olika trender som nu och framöver kommer att påverka utvecklingen för företag och aktörer i vår region. Vi tror att trendrapporterna kan bidra till ett större framtidsfokus, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.  

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Foto: Patrik Svedberg / Gnosjöandans näringsliv / Gnosjö kommun och Hej Hemby.