Science Park-teamet 2011. Medarbetarne står tillsammans i ett mörkt rum och är belysta med spotlight.

Så startade Science Park

Dagens Science Park är resultatet av en sammanslagning av två organisationer; Science Park Jönköping AB och den ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län. Här kan du läsa om Science Parks historia och bakgrunden till båda organisationerna och vår gemensamma väg framåt.

Av studenter för studenter med passion för entreprenörskap

Fröet till det som idag är Science Park såddes via projektet Creative Center som startades 1998 på Högskolan i Jönköping – Jönköping University. De visionära studenter som stod bakom idén var i slutfasen av sin utbildning och såg att det var fler än de själva som hade företagsidéer som de ville realisera i form av nya företag. De såg också ett behov av att skapa en ny generation företagsamhet som byggde på kunskap och nätverk kring Jönköping University. Efter en inledande förstudie så var projektet redan det första året med och startade ett 15-tal nya företag.

Support från högskolan och kommunen

Med stark support från såväl Jönköping Universitys ledning som representanter för Jönköpings kommun togs det fram fortsatta planer för hur dessa nya företag kunde fortsätta att finnas i en gemensam utvecklingsmiljö. Man beslutade att den byggsten som kunde fortsätta stödja det kunskapsintensiva företagandet i Jönköpingsregionen var en kompletterande Science Park-miljö.

Med invigning av Science Park Jönköping på sommaren 2002 blev vi en av närmare 30 andra Science Parks runt om i landet. Unikt, då såväl som nu, var vår stora volym av idéer och unikt hög nivå på nya företagsstarter. Vi har hela tiden baserat vår verksamhet på att kunna kombinera ett högt volymflöde med ett kvalificerat affärsutvecklingsstöd för de mest intressanta tillväxtbolagen där kapital, affärsmodell och team är utmaningar på resan till framgång.

Science Park House – från gammal sjukhusmiljö till kreativ företagspark

Från 2002 och framåt har vi gått från 14 000 kvm orenoverad sjukhusmiljö till en fullt uthyrd företagsmiljö där över 100 företag och 500 personer dagligen finns verksamma och där den kreativa mötesplatsen skapar nya bolag.

2006 tog Science Park Jönköping initiativet till att starta riskkapitalbolaget Jönköping Business Development, vars syfte var att bidra med kapital och aktivt ägarengagemang till företag med tillväxtpotential. 2015 kompletterades finansieringserbjudandet genom grundandet av såddkapitalbolaget Speed Capital som investerar upp till 500 000 kronor i Science Parks inkubatorbolag.

Science Park-systemet i Jönköpings län

2000 startade ett initiativ kallat Science Park-systemet i Jönköpings län med syfte att föra ut kvalificerat affärsstöd i länets kommuner. Science Park-systemet erbjöd drivna entreprenörer med spännande innovativa affärsidéer att utveckla och etablera sitt tillväxtföretag på hemmaplan. Detta var ett alternativ till att flytta och söka utvecklingsmöjligheterna i storstädernas Science Park/inkubatormiljöer eller att inte kommersialisera sin innovation alls.

Mötesplatser i länets alla kommuner

Genom ett Science Park-system kunde Science Parks kompetens länkas samman med det lokala näringslivet i länets kommuner på ett unikt sätt.  Samtidigt kunde fysiska platser ervbudas i samtliga kommuner i länet – något som saknar motsvarighet både nationellt och internationellt.

Science Park-systemet drivs som en ideell förening med samtliga kommuner, Region Jönköpings län, Jönköping University, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna som medlemmar. För att uppnå kritisk massa för mötesplatsen är noderna placerade i anslutning till ett näringslivsbolag, högskolecenter eller kontorshotell.

Ett gemensamt Science Park Jönköpings län

Sedan 2014 har Science Park Jönköping och Science Park-systemet i Jönköpings län fullt ut integrerat och slagit ihop de operativa verksamheterna för att skapa bästa förutsättningar för ett innovationssystem som är av yppersta klass. Vår verksamhet bygger på ett fullt ut regionalt erbjudande och vi har med andra ord en lokal närvaro i samtliga av länets kommuner. Denna lokala plattform är vår bas för att erbjuda affärsutvecklingsinsatser och stöd för den som vill utveckla sitt företag.

Tillsammans möter vi i länet årligen 1 000 idéer, bidrar till cirka 300 företagsstarter och har 100 företag som vi jobbar med aktivt i våra affärsutvecklingsprocesser.  Vi har också kompletterat vår verksamhet med erbjudanden för etablerade företag.

Dessutom jobbar vi med att utveckla det befintliga näringslivet via nya innovationer och vi har ett av landets absolut bästa system kring kapitalfrågor, både genom egna investeringsbolag och genom rådgivningsfunktioner.

Science Park Towers – Science Park på en ny nivå

2021 sattes första spadtaget i marken för Science Park Towers – utbyggnaden av Science Park. Mitt i centrala Jönköping, ett stenkast från Jönköping University och i anslutning till befintliga Science Park House. Här bygger vi Science Park Towers och skapar nästa stora mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation.

Ambitionen och visionen med Science Park Towers är hög. Vi vill skapa landets ledande och mest välkomnande mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation som verkligen gör skillnad. I vår befintliga fastighet – Science Park House – är beläggningsgraden hög och våra utrymmen räcker inte till. Därför kompletterar vi den befintliga fastigheten med större och öppna ytor som kan fungera som ett vardagsrum. Ett vardagsrum där näringsliv, entreprenörskap och akademi möts. Genom att expandera våra lokaler kan vi förbättra vårt erbjudande för både befintliga och blivande hyresgäster och besökare som tar del av Science Parks erbjudande. 

En skissbild på Science Park Towers i Jönköping. Byggnaden består av fyra torn i olika höjder.

Science Park Towers invigdes den 25 augusti 2023

Den 25 augusti invigdes Science Park Towers. Fastigheten består av 4 torn i olika höjder, fördelat på 13 000 kvadratmeter.

Här kan du ta del av:

💡 Kreativa ytor för möten och innovation

💻 Touchdown-ytor

🥗 Café och restaurang

📌 Flexibla kontor

🎉 Event och aktiviteter

🎓 Studenthub och närhet till högskolan

🌇 Takterass med fantastisk utsikt

🌳 Utearbetsplatser

👥 Nätverkande

👋 Reception och infopoint

…och allt sker i en spännande mix av människor, kunskap och nätverk. Välkommen till en värld där möten, innovation och upplevelser når en ny nivå. Välkommen till Science Park Towers.

Vill du veta mer om utbudet i Science Park Towers?

Här kan du läsa mer om vår spännande mötesplats

Science Park Towers & House