Inkubatorprogrammet

I en inkubator kan startups med nya och innovativa affärsidéer få stöd att ta nästa steg på sin utvecklingsresa. I Science Parks inkubator får entreprenörer hjälp med bland annat kvalificerad affärsutveckling och coachning, att hitta investerare och kapital samt nätverk med experter och kompetens som kan hjälpa företaget framåt.

Världen är full av utmaningar som behöver lösas och vi vet att startups och nya företag har en avgörande roll i förflyttningen mot en hållbar framtid och den stora omställning som vårt samhälle behöver göra. Vi är därför ständigt på jakt efter människor och idéer som vågar utmana traditionella och linjära tillvägagångssätt att lösa problem och som har en innovativ affärsidé med potential att växa.

Skräddarsydd affärsutveckling för dig som vill skapa en hållbar framtid

Vi stöttar startups som vill göra verklig skillnad för samhälle och planet genom innovation, entreprenörskap och ny teknik. Vi vet att morgondagens affär finns i omställningen till en hållbar värld och vi är övertygade om att det går att göra skillnad för samhälle och planet och samtidigt bygga ett livskraftigt tillväxtbolag.

Om Science Parks inkubatorprogram

Till Science Park kommer människor och företag för att utveckla nya hållbara lösningar, produkter och tjänster. Vår inkubator är den del av vår verksamhet där vi har bäst förutsättningar att hjälpa till med expertis och skräddarsydd affärsutveckling för innovativa och hållbara idéer med stor potential att växa. Varje år tar vi in ungefär tio företag till just inkubatorn. Här får du som blir antagen möjlighet att under 6-24 månader arbeta tillsammans med både våra egna affärsutvecklare och externa specialister.

Här kan du se våra inkubatorbolag och alumner

Det här ingår i Science Parks inkubator

En egen affärsutvecklare som engagerar sig upp till fyra timmar i veckan i att stötta dig i arbetet med en hållbar affärsmodell och strategi.

Hjälp att bygga ditt team och att hitta personer att samarbete med eller anställa.

Hjälp att hitta rätt finansiering för ditt bolag samt tillgång till Science Parks nätverk av företagare och investerare.

Pitchträning och hjälp att paketera ditt erbjudande för att på så sätt ta in finansiering.

Tillgång till verktyg, modeller och mallar för avtal och dokument för att du snabbt ska kunna komma i gång och utveckla ditt företagande.

Möjlighet att söka medel från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) till verifiering av din affärsidé så att du snabbt kan komma ut på marknaden.

Möjlighet att söka kapital (upp till 300 000 kr) från vårt såddkapitalbolag Speed Capital.

Tillgång till kontorsytor och mötesrum i vår coworking Science Park Workspace.

Frågor och svar om Science Parks inkubator

 • Science Park är en aktör som vill göra nytta för företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar värld. Dessutom kräver våra finansiärer och intressenter detta. Omställningen till ett hållbart samhälle är avgörande för vår gemensamma framtid och det är dessutom en fråga för företags långsiktiga överlevnad. Därtill är fokus på hållbarhet och impact något som kunder, partners och intressenter kräver av dig och det stärker både ditt företags varumärke och affär.

 • Nej, det behöver du inte. Vi tar in nya inkubatorföretag löpande och inkubatorprogrammet är individuellt utformat. Start, upplägg och längd på programmet utformas alltså efter varje enskilt inkubatorföretag.

 • Nej, vi jobbar med företag inom alla branscher. Men det som är viktigast för oss är din affärsidé och att den på sikt bidrar till ett hållbart samhälle och skapar en positiv påverkan på en samhällsutmaning.

 • Våra affärsutvecklare har bred erfarenhet från såväl storbolag som egna verksamheter och startups. Men utöver våra affärsutvecklare får du genom inkubatorn även tillgång till specialistkompetens från konsulter och partners inom hållbarhet och hållbara affärsmodeller, immaterialrätt, juridik, teknik, ekonomi, marknadsföring, internationalisering och försäkring.

 • Vi har mycket god kunskap om hur investeringsmarknaden fungerar och vilka aktörer som finns. Dessutom får du som inkubatorföretag tillgång till vårt nätverk av investerare, hjälp att söka offentliga bidrag och medel. Vi hjälper dig med din pitch och kan medverka vid investeringsmöten.

 • Vi hjälper dig att analysera behoven av kompetens hos ditt företag och tar fram profiler som passar. Vi har ett stort nätverk av drivna, kunniga och modiga människor som vi kan matcha dig mot – vare sig det gäller studenter för praktik, konsulter, samarbetspartners, personer att anställa eller ytterligare delägare.

Kriterier för att bli antagen till inkubatorprogrammet

Vi coachar företag inom alla branscher. För att kunna ansöka till inkubatorprogrammet behöver ska du eller ni:

 • Bo eller verka i Jönköpings län.
 • Nyligen ha startat eller ska inom kort starta ett aktiebolag.
 • Ha viljan och tiden att bygga ett tillväxtbolag.
 • Ha en affärsidé som löser ett tydligt problem på marknaden
 • Ha en affärsidé som har stor internationell potential.
 • Ha en affärsidé, produkt eller tjänst som bidrar till ett hållbart samhälle.
 • Ha en affärsidé som är skalbar.

Skicka in din ansökan till inkubatorprogrammet

[SV] Inkubatorprogram -ansökan
Vill du veta mer om inkubatorprogrammet?
Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg står i en lounge i Science Park Towers
Henning Lindberg
Affärsutvecklare, ansvarig för inkubatorn