Habo

Science Park Habo hjälper dig som driver eller vill starta företag att komma vidare med dina idéer. Vi jobbar i nära samarbete med Habo kommuns Näringslivsavdelning och Nyföretagarcentrum.

För mer information, kontakta:
Science Parks communityansvarige Linda Pålsson står vid en trappa i Science Park Towers
Linda Pålsson
Chef Community & Kunskap