Trendrapport: Morgondagens kund

Vår omvärld förändras allt snabbare och blir alltmer svårbegriplig, inte minst när det kommer till att förstå sig på morgondagens kund. Rapporten som släpptes i december 2022 är skapad i samarbete med Futurewise och ger oss ledtrådar om hur morgondagens kund agerar – och vad hen kräver.

Rapporten tar avstamp i åtta trender:

  • Virtuella relationer – accelererande digitalisering förändrar kunddialogen
  • Personifiering – skräddarsydd marknadsföring gynnar alla
  • Digital marknadsföring och försäljning – den nya tidens digitala verktyg
  • Självservice – kundinvolvering som strategi
  • Totaltransparens – internet som den moderna skampålen
  • Kunskapsledare – fyrtorn i en turbulent samtid
  • Empatiskt företagande – att tjäna pengar och göra skillnad
  • Delningsekonomi – en komponent i den cirkulära ekonomin

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Morgondagens kund

Spanaren har ordet:

Peter Siljerud, Futurewise

Peter Siljerud (Futurewise) har skrivit trendrapporten.

Vår omvärld blir alltmer snabbföränderlig och svårbegriplig, inte minst när det kommer till att förstå sig på morgondagens kund. Vi formligen översvämmas av data, analyser och rapporter och kan dagligen läsa om nya fenomen, banbrytande teknik och förändrade köpbeteenden. Att orientera sig i denna explosion av nyheter är inte enkelt, särskilt inte när kortsiktiga mål ska ­balanseras med långsiktiga strategier.

Syftet med den här rapporten är att hjälpa dig att lyfta blicken. Den presenterar några av de viktigaste och mest centrala trenderna som påverkar hur framtida kunder kan komma att agera – liksom hur man kan möta dem. Med fakta och exempel på företag som är föregångare försöker vi belysa området från såväl B2C- som B2B-perspektiv.

Framtidens oganisation: anpassning och tillväxt i den digitala eran

Man kan förstås tycka att det var bättre förr på den gamla goda tiden. Innan e-handel, social selling och chattbotar. Men att backa in i framtiden är inget alternativ. Hur mycket vi än vill så går det inte att avskaffa e-handeln eller att få unga att bete sig som folk gjorde förr. Det går inte att blunda för ökade miljökrav eller bortse från sociala medier som Facebook. Det blir som att ständigt kämpa i motvind.

Bättre då att dra nytta av trenderna. Att istället se dem som redskap för att styra i rätt riktning. Genom att fatta kloka beslut kan trenderna få fart på en organisation och leda till bättre resultat. Samtidigt som de anställda kan känna sig mer motiverade och stolta över att arbeta för ett modernt framtidsinriktat företag.

Om du tar till dig dessa insikter – och agerar på dem – kommer du att vara bättre rustad för att göra rätt vägval och säkerställa att din organisation är framtidssäkrad. För hur framtiden blir bestäms inte av vad du gör i framtiden, utan av vad du gör idag.

Med hopp om spännande läsning!

/Peter Siljerud, Futurewise

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.