Några av Science Parks anställda sitter vid ett borde och gör en workshop om hållbarhet. De plockar med olika färgglada kort.

Våra projekt

En viktig del i Science Parks verksamhet är att bidra till utvecklingen och genomförandet av strategiskt viktiga projekt och initiativ i Jönköpings län med tydlig koppling till Science Parks övergripande målsättning.

På Science Park är vi övertygade om att lösningen på våra nutida och framtida samhällsutmaningar finns i människans innovationskraft. Dessutom tror vi starkt på att det är viktigt att olika typer av människor och aktörer samarbetar kring de utmaningar som samhället står inför. Delar av vår verksamhet bedriver vi nämligen i projektform. Där samarbetar vi med andra, oftast med medel från Region Jönköpings län eller EU-finansiering. Våra projekt tar alltid avstamp i samhällsutmaningar, behov och fokusområden som vi tror kommer att forma vår framtid.

De här projekten driver Science Park just nu:

AI Readiness 2.0

Inom AI händer det mycket – och det händer snabbt. AI Readiness 2.0 bjuder på såväl inspiration som nya insikter och kunskap genom coachning, workshops, forskning och föreläsningar. Genom projektet hjälper vi företag att höja kunskapsnivån om vilka möjligheter som finns med AI och hur dessa kan konverteras till ökad affärsnytta. Som en del av projektet driver vi också Science Parks AI-nätverk. Ett ovärderligt kontaktnät för företagens fortsatta utveckling inom AI-området.

Projektet pågår 2023-03-01 till 2026-06-30.

Här kan du läsa mer om projektet

Framtidsinnovation

Uppdraget har en enda tydlig formulering. Hållbarhet. Med Agenda 2030 som drivkraft lovar projektet att tänka om framtiden och levererar innovation i nya lösningar som väver samman samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. Genom Framtidsinnovation får företag möjlighet att utveckla lösningar som både efterfrågas av marknaden och som ger en positiv inverkan på klimat och miljö.

Projektet pågår 2021-01-04 till 2023-10-31.

Här kan du läsa mer om projektet

Preview

Med projektet Preview vill vi stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län. Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Inom ramen för Preview har Science Park tillsammans med externa konsulter tagit fram trendrapporter inom fem aktuella områden.

Projektet pågår 2021-06-01 till 2023-10-31.

Här kan du läsa mer om projektet

Årets unga ledande kvinna

Årets unga ledande kvinna” drivs av Science Park, Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings län. Initiativet till utmärkelsen togs av Ridsportalliansen i Jönköping 2015. Vid den tiden visade Ledarnas Jämställdhetsbarometer att Jönköpings län befann sig i botten nationellt med endast 28% kvinnor bland samtliga chefer. Genom utmärkelsen strävar vi efter att lyfta fram goda förebilder, som inte bara kan inspirera andra, utan också forma framtidens ledare. Målet är tydligt: vi vill bidra till ett mer jämställt Jönköpings län.

Här kan du läsa mer om utmärkelsen