Science Parks affärsutvecklare Adam Svensson står framför en publik i mötesrum Corner i Science Park Towers.

Finansiera din innovation

Utan pengar är det svårt att förverkliga affärsidéer och driva företag. Därför lägger vi på Science Park stor energi på att skapa möjligheter för våra företag att få in kapital och hitta investerare så att de kan växa.

Science Park har ett stort nationellt kontaktnät med investerare och riskkapitalbolag. Vi är aktivt engagerade i två regionala investeringsbolag – Speed Capital och Spectria Invest – och driver ett regionalt investerarnätverk.  Vi förvaltar också Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län som bland annat delar ut priset ”Årets nytänkare” i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län.

Investeringsfonden Spectria Invest

Science Park Jönköpings län är initiativtagare och delägare i investeringsfonden Spectria Invest som investerar mellan 1-10 MSEK i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att utveckla företag, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Läs mer om Spectria Invest

Såddkapitalbolaget Speed Capital AB 

Science Park och Kreditgarantiföreningen samverkar för att öka mängden såddkapital i Jönköpingsregionen. Science Park driver satsningen genom dotterbolag Speed Capital AB som kan investera 100 000 – 300 000 kronor i tillväxtföretag i länet. Investeringen är knuten till de bolag som medverkar i Science Park Inkubator-programmet.

Läs mer om Speed Capital

Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Varje år delar Tillväxtstiftelsen ut ett pris till Årets nytänkare i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Läs mer om Tillväxtstiftelsen

Science Parks investerarnätverk

Vårt investerarnätverk samlar personer och företag över hela Jönköpings län med intresse av att investera i tillväxtbolag. Medlemmarna i investerarnätverket får löpande information om investeringsmöjligheter och får inbjudningar till särskilda investerarkvällar där Science Park-bolag som söker finansiering pitchar sina idéer.

Läs mer om vårt investerarnätverk

Vill du veta mer om finansiering och att ta in kapital?

Här hittar du våra artiklar och guider om finansiering och riskkapital

Artiklar & guider om finansiering