Ett urklippskollage som symboliserar den gröna omställningen i samhället. En EU-flagga, en drönare, ett barn, en klimatdemonstrant med mera.

Trendrapport: Grön omställning

Den här rapporten släpptes i januari 2023 är skapad i samarbete med Kairos Future, som har identifierat fem trender som företag och organisationer behöver ha extra koll på för att bli en del av den gröna omställningen i näringslivet i Jönköpings län.

  • Från linjär till cirkulär
  • Nya spänningar på energiområdet
  • Brysseleffekten – från frivilliga till obligatoriska hållbarhetskrav
  • Fler tekniska lösningar på ingång
  • Social hållbarhet: ömtåligare och viktigare
Ett berg omringat av skog. Fotot är taget i fågelperspektiv med en drönare.

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Grön omställning

Spanarna har ordet:

Nina Norrman och Olivier Rostang, Kairos Future

Nina Norrman och Olivier Rostang (Kairos Future) har skrivit trendrapporten.

När denna rapport publiceras, i början av 2023, ser vi en vändpunkt i den globala hållbarhetsomställningen. I IPCCs rapport från 2021 uppmanas återigen till en drastisk minskning av växthusgasutsläppen. Effekterna av klimatkrisen blir också alltmer märkbara i samhället. Värmeböljor, översvämningar och försämrade skördar är bara några exempel på effekterna under de senaste åren. Översvämningarna i Tyskland 2021 beräknas ha kostat nästan 250 miljarder Euro. Dessa kostnader blir allt svårare att motivera, vilket leder till att vi i allt högre grad måste ta hänsyn till klimatrisker i finansieringen av alla typer av projekt, vare sig det är infrastruktur eller IT.

Utmaningar, möjligheter och en framtid bortom evig tillväxt

En framgångsrik grön omställning bygger på ökad förståelse hos alla medborgare för de grundläggande problemen, och för de många lösningar som finns tillgängliga. Det kommer att behövas ny kompetens, kunskap och färdigheter kring omställningens helhetsaspekter, samt tekniskt kunnande inom alla sektorer. Samtidigt börjar nya perspektiv på världsekonomin växa fram, vilka ifrågasätter den grundläggande drivkraften i vårt system: evig tillväxt. Nya idéer om vad som är meningsfullt att mäta och värdera leder oss till diskussioner om hur en värld efter tillväxten kan se ut och vad den kan innebära. Dessa diskussioner är provocerande, och kanske lite skrämmande, men viktiga att fundera på. Den förändring som kommer att krävas av oss, både som individer och företag, för att nå klimatmålen kommer sannolikt att vara så omvälvande att det är svårt att föreställa sig hur detta kan se ut. I den här rapporten lyfter vi fram fem viktiga trender som formar det gröna omvandlingslandskapet. Den innehåller också 3 områden att hålla koll på under de kommande åren. Vi önskar en trevlig och tankeväckande läsning!

/Nina Norrman och Olivier Rostang, Kairos Future

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.