Satellitbild på jorden.

Hur gör jag min affärsidé hållbar?

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Så kan man sammanfatta begreppet hållbar utveckling.

Ekonomiska modeller, finansieringssystem och bolagsformer bygger ofta på uppfattningen om en ekonomisk tillväxt som konstant ökar. För att vi ska kunna bromsa klimatförändringar och skapa ett hållbart samhälle, behöver vi se på tillväxt med nya ögon. Tillväxt enligt den gamla ekonomiska skolan behöver ersättas med nya cirkulära, hållbara affärsmodeller och sätt att mäta, för att vi ska kunna leva hållbart med de ändliga resurser som finns på vår jord.

Så, hur kan vi kombinera entreprenörskap med att samtidigt göra bra saker för vår planet?

Vi på Science Park tror att hållbar utveckling av ett företag är samma sak som ett långsiktigt lönsamt företag. En bra start är att integrera hållbarhet i din affärsidé redan från början.

Och – svaret på frågan ovan stavas impactbolag.

Impactbolag – företag som löser samhällsutmaningar

Ett impactbolag är ett företag som genom sin affärsidé adresserar en – eller flera – samhällsutmaningar samtidigt som det genererar en ekonomisk vinst.

Företag med en hållbar affärsmodell strävar efter att minska sin negativa påverkan och sitt klimatavtryck så mycket som möjligt. De fokuserar på att göra sitt eget företag hållbart och bidra till en mer miljövänlig framtid.

Impactföretag, däremot, går steget längre. Istället för att bara förbättra sin egen verksamhet, arbetar de med produkter och lösningar som hjälper andra företag att minska sin negativa påverkan. De strävar efter att skapa positiva (och mätbara!) samhällseffekter. Ett impactföretag måste också vara skalbart och lönsamt – det är avgörande för att kunna fortsätta göra skillnad över tid.

Så utvecklar du en hållbar affärsidé – steg för steg

Vilka hållbarhetsfrågor vill du göra ett positiv bidrag inom?

Börja med att fundera på inom vilket eller vilka områden du vill göra skillnad inom. Vilka styrkor har du idag som du kan utgå ifrån och på så sätt skala upp er positiva påverkan?

Här kan du se vilka 17 globala mål som FN definierat – utgå från dessa.

Utgå från kundens behov och ditt erbjudande

💡 Vilket problem eller behov löser du och på vilket sätt är det hållbart? På vilket sätt är ditt erbjudande unikt, vad skiljer dig från konkurrenterna och hur löser du kundens behov?

💜 Hur gör du era kundrelationer mer hållbara? Hur kan du hjälpa dina kunder att agera mer hållbart?

♻️ Hur gör du dina distributionskanaler mer hållbara och cirkulära? Hur kommunicerar du detta?

🌏 Vad händer i slutet av produktens livscykel? Kan du återbruka produkten och samtidigt tjäna pengar?

💰 På vilka sätt tjänar du pengar på din produkt eller tjänst? Är kunderna villiga att betala extra för hållbarhet och på vilket sätt får du en unik fördel av ditt hållbarhetsfokus? Går det att hitta investerare eller bidrag som hjälper till på resan?

Vilka partners och leverantörer kan hjälpa dig att bli mer hållbar?

Vilka partners hjälper dig att få en mer hållbar eller cirkulär leveranskedja? Finns det företag du kan samarbeta med för att skapa en industriell symbios? För att komma vidare i din process – vilka nyckelaktiviteter behöver du göra för att möjliggöra hållbar teknik och för att ta nästa steg just nu? Vilka resurser (natur, energi och tekniska) behöver du och går det att byta ut några till mer hållbara alternativ?

Vad kostar det att byta till hållbara alternativ?

Vad kostar det då? Nu behöver ni sammanställa nödvändiga kostnader och investeringar och vad det skulle kosta att byta till mer hållbara alternativ.

Hur påverkar din verksamhet omgivningen?

Nu till sista delen som tillför det långsiktiga hållbara perspektivet. Det är dags att fundera på hur din produkt eller tjänst påverkar planeten, samhället, ekonomin och den egna organisationen i både första, andra och tredje ledet. Vad händer i nästa fas efter det direkta användandet? Hur minimerar du avfall? Orsakar din produkt ett oönskat beteende som har negativ påverkan? Går det att minska den negativa påverkan på något sätt?

Därför går hållbar utveckling och lönsamhet hand i hand

Läs guiden här