Bilden visar händer som håller i olika färgglada kort som ligger på ett litet bord. Personerna ser ut att hålla på med ett spel eller en workshop.

Innovation & impact

På Science Park Jönköping arbetar vi för att människor, företag och organisationer ska utveckla ny kunskap och hållbara innovationer. Vårt uppdrag är att lösa samhällsutmaningar genom innovation, nya idéer och entreprenörskap, både hos individer och etablerade företag.

Impact-bolag och företag som löser samhällsutmaningar

På Science Park brinner vi lite extra för företag som på olika sätt bidrar till att skapa impact – positiv påverkan – i vår omvärld. En del företag, så kallade impactbolag, har det som sin affärsidé att göra just det: att adressera en – eller flera – samhällsutmaningar samtidigt som det genererar en ekonomisk vinst. Andra typer av företag gör omställningar mot mer hållbara lösningar i traditionella branscher.

Science Park hjälper dig att ta första steget

Oavsett var du eller ditt företag befinner sig finns vi på Science Park till för att utveckla din idé, affär eller innovation. Framtiden kan inte vänta – och vår kanske viktigaste insats är den som hjälper människor och företag att ta första steget mot en mer hållbar affär.

Science Parks insatser för företag som vill skapa impact

Med världen på tröskeln till en hållbar omställning står vi inför en rad nya möjligheter. Vi på Science Park har kunskapen, verktygen och nätverken som hjälper dig att rusta ditt företag inför framtiden.

Science Park erbjuder insatser, kompetens, verktyg och nätverk inom:

Hållbar innovation och innovationsledning

Vi hjälper dig att ta steget mot hållbara lösningar som är efterfrågade av marknaden och som gör en positiv inverkan på klimat och miljö.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa hållbara affärer för framtiden.

Artificiell Intelligens (AI)

Vi hjälper dig att förstå och använda möjligheterna med AI för att skapa affärsnytta – oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Här kan du läsa om hur vi kan stötta ditt företag att hitta nya möjligheter med hjälp av AI.

Digitala affärer och digital transformation

Vi hjälper dig att anpassa dig till förändrade kundbeteenden, hitta nya affärsmodeller, finslipa din affärslogik och skapa digitala koncept som tar ditt företag till nästa nivå i det digitala ekosystemet.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa nya affärer genom digitala försäljningskanaler.

Affärsutvecklingsprogram för blivande och nya företagare

Vi erbjuder kostnadsfria affärsutvecklingsprogram som passar olika steg i din resa mot att starta företag eller utveckla en startup. Med stort fokus på hållbarhet och impact i vår affärsutvecklingen hjälper vi dig oavsett vilken bransch du vill verka inom.

Läs mer om våra affärsutvecklingsprogram

Samhällsnytta genom forskning

Vi stöttar Jönköping University och dess forskare och anställda i processen att lyfta forskningsresultat till innovation och samhällsnytta. Genom coaching, verifiering och matchning med näringslivet bidrar vi med stöd längs hela vägen från forskning till produkt eller tjänst.

Här kan du läsa mer om våra insatser inom forskning

Investering och finansiering

Utan pengar är det svårt att förverkliga affärsidéer och driva företag. Därför lägger vi på Science Park stor energi på att skapa möjligheter för våra företag att få in kapital så att de kan växa och utvecklas. Vi har ett stort nationellt kontaktnät med investerare och riskkapitalbolag. Vi är också aktivt engagerade i två regionala investeringsbolag – Speed Capital och Spectria Invest – och driver ett regionalt investerarnätverk.

Här kan du läsa mer om våra insatser inom finansiering

Vilka bolag och företag jobbar Science Park med?

Science Park stöttar företag och entreprenörer i Jönköpings län inom alla branscher. Är du nyfiken på vilka vi tidigare arbetat med?