Några av Science Parks anställda sitter vid ett borde och gör en workshop om hållbarhet. De plockar med olika färgglada kort.

Framtidens innovationer i Jönköpings län

Vi står inför en tidsålder av transformation där samhällsutmaningar inte längre kan ignoreras. I Jönköpings län är det näringslivets tur att anamma dessa utmaningar som en kraft för innovation och tillväxt. Genom att rikta fokus mot hållbarhet utifrån tre viktiga perspektiv – ekologisk, ekonomisk och social – bidrar vi till att företag kan förvandla globala utmaningar till affärsmöjligheter.

Vårt uppdrag: att navigera omställningen

Science Park hjälper små och medelstora företag i Jönköpings län att inte bara möta – utan att leda – förändringen. Vårt mål är att omvandla samhällsutmaningar till affärsmässiga innovationer som skapar värde och konkurrenskraft – allt detta med blicken fast riktad mot FN:s globala mål. Vi vill att Jönköpings län ska vara en förebild i skapandet av en mer hållbar och rättvis värld. Vi tar itu med de svåra frågorna för att bygga en framtid där ekonomisk tillväxt går hand i hand med våra planetära gränser.

Ett kollade av logotyper med de organisationer som är delaktiga i projektet Innovate for Impact.

Impact Innovation: Samverkan för samhällsnytta

Innovation är inte en enmansshow. Det kräver samarbete över gränserna. Med projektet ”Innovate for Impact” fokuserar vi på att sammanföra behovsägare, entreprenörer, forskare och investerare för att gemensamt skapa lösningar som adresserar vår tids största samhällsutmaningar.

Utmaningsdriven innovation: Skapa affärer med betydelse

Våra insatser är utformade för att utrusta företag med de verktyg och metoder som behövs för att identifiera och lösa komplexa problem. Genom att närma oss dessa problem med en utmaningsdriven inställning, bidrar vi till nya innovationer som ger både samhällseffekt och ekonomisk avkastning.

Våra insatser – det här erbjuder vi:

Impact Challenge

En tävling där studenter från Jönköping University skapar innovationer i symbios med lokala företag, direkt svarande mot reella samhällsutmaningar.

Impact Insights

Kunskapsträffar där vi skapar medvetenhet och inspirerar till handling, baserade på en modell som kombinerar samhällsutmaningar med impact.

Innovationsledningsprogrammet

En utbildning som förser företag med de färdigheter som krävs för att framgångsrikt driva innovationer.

Här kan du läsa mer om Innovationsledningsprogrammet

Fördjupade insatser inom innovationsarbete

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som behovsanalyser och framtidsstudier för att hjälpa företag att validera och skala upp sina innovativa idéer.

Vilka kan ta del av insatserna inom projektet Innovate for Impact?

Projektet Innovate for Impact stöttar etablerade företag i Jönköpings län med upp till 250 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Ett kollage som visar alla ikoner för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Skapa impact med oss

Science Park är dedikerad till att skapa en hållbar framtid. Kontakta oss för att utforska hur vi kan omvandla de största utmaningarna till din nästa stora affärsmöjlighet.