Våra affärsutvecklare

På Science Park jobbar omkring tjugo affärsutvecklare med expertis inom olika kunskapsområden och branscher. En del har själva drivit företag och vet vilka utmaningar entreprenörer och nya företagare ställs inför. Andra har jobbat med innovation och verksamhetsutveckling på större företag och några är certifierade innovationsrådgivare. Oavsett vilka utmaningar du står inför kan våra erfarna affärsutvecklare stötta och coacha dig till att utveckla ditt företag.  

Vad gör en affärsutvecklare?

En affärsutvecklare kan till exempel hjälpa dig att förbättra dig din affärsidé, att förstå din målgrupp bättre eller att göra din produkt eller tjänst mer hållbar. Genom att ta hjälp av en affärsutvecklare kan du få hjälp att se din affär, produkt eller tjänst ur ett nytt perspektiv. Att prata med någon utomstående om din idé eller utmaning kan ge dig viktiga insikter om ditt erbjudande, din målgrupp och hur du kan ta reda på om det finns en marknad för det du vill erbjuda.

Våra affärsutvecklare kan till exempel hjälpa till med:

Att utveckla din idé, produkt eller tjänst

Processer för att testa din idé på marknaden i ett tidigt skede 

Att utforska hur du kan finansiera ditt företag och hitta investerare 

Matcha dig med just den kompetens du behöver för att ta din affärsidé vidare 

Koppla ihop dig med experter inom exempelvis ekonomi, juridik, immaterialrätt, teknisk utveckling eller marknadsföring

Möt våra affärsutvecklare