En skärm visar föreläsaren Simon Sineks modell "The Golden Circle". Modellen består av tre cirklar med texten "why" i mitten. I förgrunden syns silhuetten av en korthårig person med glasögon.

Science Parks why

Vi på Science Park är övertygade om människors vilja att bidra till ett hållbart samhälle och vi tror på innovationens kraft att lösa samhällsutmaningar. Stora som små, lokala som globala. Därför skapar, utvecklar och bidrar vi till hållbara innovationer och nya affärer hos individer och företag – vi framtidssäkrar det regionala näringslivet.

Så jobbar vi på Science Park för att lösa samhällsutmaningar

På Science Park Jönköping arbetar vi för att människor, företag och organisationer ska utveckla ny kunskap och hållbara innovationer. Vårt uppdrag är att lösa samhällsutmaningar genom innovation, nya idéer och entreprenörskap, både hos individer och etablerade företag. Genom vår miljö kan människors kunskap, idéer och kreativitet komma till nytta för samhället. Jönköpings kommun, Jönköping University, Region Jönköpings län och de övriga 12 kommunerna är våra viktigaste intressenter och tillsammans spelar vi en betydande roll i det regionala innovationssystemet.

En community för människor som vill förändra världen

Vårt arbete med att bli en fysisk och digital community har en tydlig plats i vårt uppdrag på daglig basis. Det har lett till en bredare och större representation bland de människor som deltar i våra insatser.

Vi är stolta över att nå ut till många människor – det innebär att tröskeln för att delta i våra aktiviteter är låg. Detta har genererat en stark expertis inom flera områden och starka fallstudier. Bredd föder spets – och det genererar i sin tur att vi är med och banar mark för många starka idéer.

Affärsutveckling och inkludering är navet i alla insatserna för våra kunder. Vårt uthålliga arbete gör att vi årligen får möjlighet att jobba med närmare 1000 idéer, bidrar till 250 företagsstarter och jobbar med aktiv affärsutveckling av omkring 100 idéer.

Science Park – en verktygslåda för hela Jönköpings län

Vi har också etablerat oss som en regional verktygslåda där såväl kommuner som organisationer kan dra nytta av våra erbjudanden. Vi strävar efter att tydligt paketera våra tjänster och kan både agera huvudaktör och vara en plattform där andra kan erbjuda sina insatser.

Science Park är engagerade i utvecklingen och genomförandet av strategiskt viktiga projekt och initiativ i Jönköpings län. Allt vi gör är i linje med våra övergripande mål och vår övertygelse om att vi kan bidra till en bättre värld. För hos oss är hållbarhet inte valbart – det är en central del av vår verksamhet. Även digitalisering – och snart också AI – är hygienfaktorer. Det är vårt uppdrag att ge länets företag verktygen som behövs för att följa med i utvecklingen.

Några personer som jobbar på Science Park står tillsammans i Science Parks personalrum i Science Park Towers.

Våra medarbetare – vår viktigaste tillgång

Vi är stolta över att våra medarbetare lever våra kärnvärden. Och att våra medarbetarenkäterna visar på positiva resultat när det gäller medarbetarnas syn på arbetsplatsen. Vi har en stark kollegial anda som genomsyras av framåtanda, genomförandekraft och vilja till utveckling.

På Science Park är våra medarbetare vår viktigaste tillgång och medarbetarskapet är en central del av vår strategi. Vi arbetar aktivt med att attrahera och behålla kunniga medarbetare samt skapa engagemang och drivkraft i deras dagliga arbete. Vi är övertygade om att vi genom att skapa en arbetsmiljö där vi är varandras stöd, kan by­­­gga en medarbetarkultur som bär oss hela vägen mot vårt syfte och ”why”. Ibland blir det tydligare när vi använder ett annat språk:

Science Park – an impact movement for a brighter future.

Vill du vara med och förändra – och förbättra – världen? Boka ett möte med oss!