Gustav Österström som jobbar med investeringsfonden Spectria Invest skakar hand med en person efter ett möte om att finansiera företag.

Finansiera företag – vilka möjligheter finns?

Utan pengar är det svårt att förverkliga affärsidéer och driva företag. Därför lägger vi på Science Park stor energi på att skapa möjligheter för våra företag att få in kapital och investeringar så att de kan växa och utvecklas. Här hittar du all information om hur du kan finansiera din affärsidé och ditt företag.  

Hur finansierar man ett företag?

Det finns olika sätt som du kan finansiera ditt företag på. Antingen har du alla pengar själv – och då är det naturligtvis enkelt – eller så behöver du hitta en kombination av dina och andras pengar.

Starta företag utan eget kapital

Det är sällan man kan hitta alla pengar man behöver hos någon annan. Andras pengar brukar delas in i lån, stöd & bidrag samt riskkapital.

1

Lån – banklån och företagslån när du ska starta företag

Att ta ett banklån eller företagslån är ett vanligt sätt att finansiera en företagsstart eller en investering för att kunna växa. Banken och Almi är de vanligaste långivarna när du ska starta företag. För att få ett lån behöver du visa att ditt företag har god möjlighet att betala tillbaka lånet – och det under en rimlig tid. Banken kommer också att vilja ha någon form av säkerhet ifall saker och ting inte går som det var tänkt. Det är en risk du behöver räkna med, och amorteringskravet är en belastning på ditt företags likviditet.

Fördelen med lån är att det är relativt kravlösa pengar. Banken är nöjd om den får tillbaka sina pengar via ränta och amorteringar och har inga andra önskemål om att påverka verksamheten du driver. Du behöver inte heller lämna ifrån dig något ägande av företaget. Banklånet tar ingen hänsyn till om företagets investering är lönsam eller inte. Detta innebär att företaget får stå hela risken för den aktuella investeringen. Almi är därför en viktig partner i startskedet. De kan nämligen ta en högre risk än banken och lägga en större vikt vid din idé och din drivkraft som entreprenör.

2

Stöd och bidrag till dig som ska starta företag

Stöd och bidrag kan i startfasen handla om att få ett stipendium, vinna en affärsidétävling eller kanske pengar till att ta fram en prototyp. Du behöver inte betala tillbaka stöd och bidrag som du har fått, men du behöver göra en ansökan och du behöver oftast rapportera hur det gick sen. Almi har ett antal stöd för dig som har idéer till nya produkter och tjänster som du vill utveckla. Vinnova, Tillväxtverket och andra myndigheter gör regelbundet olika former av riktade utlysningar för olika branscher och ändamål och det finns en stor flora av stipendier och tävlingar av olika slag som kan ge dig såväl finansiering som uppmärksamhet om du vinner dem. På verksamt.se hittar du mer information om offentliga stöd och bidrag som du kan söka.

3

Riskkapital och investeringar av affärsänglar

Investeringar som privatpersoner och företag gör i ditt bolag i utbyte mot en ägarandel brukar kallas för riskkapital.

Den som går in med riskkapital i ett bolag kan antingen vara en aktiv eller passiv ägare. Aktiva ägare tar oftast en plats i styrelsen och vill bidra till bolagets utveckling medan passiva ägare ofta ser investeringen som en kapitalplacering. Kännetecknet för riskkapital är att investeringarna ofta innebär en hög risk, men ska ha goda vinstmöjligheter framåt. Detta innebär att investerare letar efter bolag med stor tillväxtpotential, som snabbt kan utvecklas och skapa värdeökning eller göra utdelningar till sina aktieägare.

När det handlar om privatpersoner som investerar så brukar de kallas affärsänglar. Med hjälp av en affärsängel kan du få in både summan du behöver, men också få tillgång till en ny kompetens och ett nytt nätverk. För att locka till riskkapital behöver du kunna visa att ditt bolag har stor potential att växa och att du har goda vinstmöjligheter. Du behöver också vara duktig på att presentera din idé. Och du, var uthållig – för det kan ta tid innan du hittar rätt partner.

Tips: Science Park hjälper dig att träna på din pitch – här kan du läsa mer.

Fem tips till dig som söker riskkapital

Känner du dig osäker på hur du ska lyckas attrahera investerare för att få in riskkapital till ditt företag? Här har vi samlat fem tips till dig som söker riskkapital.

Investerare – riskkapital & affärsänglar i Jönköpings län

Science Park har ett stort nationellt kontaktnät med investerare och riskkapitalbolag. Vi är aktivt engagerade i två regionala investeringsbolag – Speed Capital och Spectria Invest – och driver ett regionalt investerarnätverk.

Investeringsfonden Spectria Invest

Science Park Jönköpings län är initiativtagare och delägare i investeringsfonden Spectria Invest som investerar mellan 1-10 MSEK i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden bidrar till att utveckling av ditt företag, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Speed Capital

Science Park driver dotterbolaget Speed Capital AB som kan investera 100 000 – 300 000 kronor i tillväxtföretag i länet. Detta gör vi i nära samarbete med Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län och investeringen är knuten till de bolag som medverkar i Science Parks inkubatorprogram.

Science Parks investerarnätverk

Vårt investerarnätverk samlar personer och företag över hela Jönköpings län med intresse av att investera i tillväxtbolag. Medlemmarna i investerarnätverket får löpande information om investeringsmöjligheter och inbjudningar till särskilda investerarkvällar där Science Park-bolag som söker finansiering pitchar sina idéer.

Science Park ger dig råd – boka kostnadsfritt möte

Vill du veta mer, eller diskutera vilket finansieringssätt som kan passa ditt bolag bäst?
Boka ett möte med en av våra affärsutvecklare – det är nämligen kostnadsfritt och konfidentiellt.

Boka ett möte här