Ett urklippskollage som symboliserar morgondagens kompetens och mötesplatser.

Trendrapport: Morgondagens kompetens och mötesplatser

Vad roligt att du är nyfiken på framtidens kompetens och mötesplatser. Här får du ta del av mängder av skarpa spaningar, med avstamp i sju trender. Rapporten publicerades i november 2022 är skapad tillsammans Placebrander och tar dig till platser världen över – från Gnosjö och Stockholm till Japan och Nordnorge.

Ladda ned rapporten här

Morgondagens kompetens och mötesplats

Spanaren har ordet

Helen Nordström, VD på Placebrander, står framför en turkosfärgad studiobakgrund.

Helena Nordström, grundare och VD på Placebrander.

”Den här rapporten fokuserar på förmågan att attrahera kompetens och att skapa attraktiva mötesplatser. Innehållet är grundat på fakta från en mängd rapporter som beskriver skeenden i samhället kopplat till dessa områden. Ingen kan spå framtiden, men genom att sätta fingret på saker som händer just nu, kan vi identifiera trender. Trenderna kan ge ledtrådar om hur arbetsliv och mötesplatser kommer att te sig om fem eller tio år.

Rapporten beskriver på det stora hela generella trender för arbetslivet – alla åldrar och alla branscher. Vi fokuserar dock extra mycket på att förstå den unga generationen, som vartefter de tar större plats på era arbetsplatser också är med och formar framtidens arbetsliv. Många befintliga studier kopplade till framtidens arbetsliv fokuserar i hög grad på kontorsarbete, och därför finns en viss tyngdpunkt där.
Troligen kommer du någon gång under läsningen av den här rapporten tänka tankar i stil med ”Det var väldigt vad många krav de har” eller ”Kan vi inte bara fokusera på att jobba?”. Det är fullt normala tankar. Men vi vill uppmuntra dig att gå in i läsningen med öppna sinnen. Att inspireras och förhoppningsvis lära dig något nytt. Och komma ihåg att varje enskild individ inte präglas av alla tendenser som beskrivs i den här rapporten. Snarare förstå att alla tendenser pågår i samhället omkring dig på olika sätt och i olika grad.

Med de orden, häng med på en trendspaning! Vi kommer att resa till platser som Japan och Stockholm, men också till Nordnorge och Gnosjö. Trendrapporten har sin tyngdpunkt på det svenska perspektivet, men vi lever i en global värld och därför hämtar vi både fakta och inspiration från hela världen.

Trevlig läsning och lycka till!
/Helena Nordström, Placebrander”

En bild som visar logotyperna för projektet Preview samt Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.