Innovationsledningsprogrammet

Dagens förändringstakt sätter stort tryck på befintliga företag att kunna, möta, hantera och leda förändring. Ett hållbart företagande och hållbara affärsmodeller kräver nya insikter, en medvetenhet kring hur omvärlden påverkar oss och en process för arbetet framåt. I hållbara bolag behöver hela organisationen vara förberedd. Att lyckas med att implementera och driva ett framgångsrikt innovationsarbete kräver tid, engagemang och kunskap.

Bilden visar logotyper för projektet Farmtidsinnovation, Science Park, Almi, Jönköping University, Swedbank och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Science Parks innovationsledningsprogram

Med mångårigerfarenhet av affärsutveckling och innovationsledning i etablerade företag står Science Park redo att hjälpa dig utveckla morgondagens affärer. Vårt innovationsledningsprogram drivs av certifierade innovationsledare och är uppbyggt på ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk för innovationsarbete: ISO56002.

Programmet riktar sig till etablerade företag i Jönköpings län med upp till 250 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Det här ingår i Science Parks innovationsledningsprogram

Programmet inleds med en analys av företagets nuläge och framtid. Därefter fördjupas insatsen med hur ni kan mobilisera, tillämpa och utveckla er innovationsledning.

1

Steg 1: Grundläggande nulägesanalys

I den första analysen deltar representanter från verksamheten tillsammans med affärsutvecklare och innovationsledare från Science Park. Analysen ger en bred överblick av var ert företag står, men framför allt vilka möjligheter och utmaningar som finns inom olika områden. Vi går bland annat igenom:

– Vilka målsättningar arbetar ni mot och hur mäter ni dessa idag?

– Vilken verksamhet bedriver ni och i vilket sammanhang finns ni?

– Hur ser er organisation ut och vilka strukturer finns idag?

– Hur ser företagets närvärld och omvärld ut?

– Hur jobbar ni med hållbarhet och innovation idag?

2

Steg 2: Djupgående framtidsanalys

Framtidsanalysen är ert företags nästa steg i processen mot en hållbar utveckling och höjd innovationsförmåga. Med nulägesanalysen som utgångspunkt fördjupar vi analysarbetet kring:

– Er närvärld (kunder, leverantörer, partners och konkurrenter)

– Er omvärld (livsstil, politik, ekonomi, sociala faktorer, miljö, teknik och lagar)

– Generella trender som påverkar bolaget (hållbarhet, AI, digitalisering och andra relevanta områden)

Med hjälp av denna analys söker vi mönster och utvecklar framtidsscenarier. Framtidsanalysen genomförs av masterstudenter på Jönköping University under handledning av en innovationsledare på Science Park, samt en akademisk coach från JU. Framtidsanalysen kräver även löpnande operativa insatser från bolaget, gärna från ledningsgruppen.

3

Steg 3: Fördjupad innovationsledning

I sista delen av programmet skapar vi en förmåga hos ert företag att bedriva ett hållbart och systematiskt innovationsarbete. På egen hand och över tid. Denna avslutande fördjupningsdel består av tre block: mobilisera, tillämpa och utveckla. Fokus ligger på att jobba med:

– Ledarskapet
– Organisationen
– Strukturen

Frågor och svar om innovationsledningsprogrammet

  • Nej, det behöver du inte. Start, upplägg och längd på programmet utformas efter varje enskilt företag.

  • Nej, vi jobbar med företag inom alla branscher. Alla företag i Jönköpings län med upp till 250 anställda och max 500 MSEK i omsättning kan ansöka.

  • Våra certifierade innovationsledare Carina Blom och Tomas Hagwall håller i programmet. Även masterstudenter, akademiska ledare från Jönköping University och andra aktörer inom innovationssystemet är delaktiga i programmet.

Vill du söka till programmet? Hör av dig till:
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers
Tomas Hagwall
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare