Innovationsledningsprogrammet

Är du redo att navigera genom snabba förändringar och osäkerhet? Vill du identifiera och gripa de möjligheter som framtiden erbjuder? Förstå vilka trender som formar din kunds behov och ha en robust process för att utveckla innovativa idéer? Då är vårt innovationsledningsprogram något för dig.

Förvandla utmaningar till framgång

Kunskap inom innovationsledning kommer att vara avgörande i den stora omställning som våra företag har framför sig. Vårt program är designat för företagsledare och nyckelpersoner i små till medelstora företag som strävar efter att skapa hållbara innovationer. Vi utrustar dig med verktyg och metoder för att inte bara förstå utan också att agera på samhällsutmaningar genom innovativt tänkande.

ISO56002 – standard för innovation

Programmet grundar sig på ledarskap, kundinsikter och en agil, utforskande arbetsmetodik. Du lär dig om ISO56002, standarden för systematiskt innovationsarbete, och hur man tillämpar den praktiskt för att uppnå konkreta resultat. Våra erfarna innovationsledare är certifierade och redo att vägleda dig genom processen.

Innovationsledning handlar om mer än kreativitet och spontanitet – det är en disciplin som kan läras ut och tillämpas. Målsättningen är att du som deltagare i programmet praktiskt ska kunna genomföra ett innovationsarbete i din organisation. Vi vill utmana dig i att vara nyfiken, att våga, att testa och att dela med dig av olika verktyg, metoder, synsätt och processer för att hitta problem, att fånga möjligheter och skapa nya innovationer.

Innehåll i programmet

  • Här går vi igenom de grundläggande begreppen inom innovation. Vi lär känna ISO Standarden, lär oss förstå vad en innovationsledare gör och hur man bedriver ett innovationsarbete utifrån systematik med hjälp av den ”Body of Knowledge” som är framtagen som underlag för standarden. Vi går igenom innovationskultur, ledarskap för innovation, motivationsfaktorer, innovationsstrategi och policy. Med dig får du massor av kunskap, insikter, några verktyg och metoder som du kan testa på din organisation.

  • Att förstå vad som händer i omvärlden och att kunna tänka i olika möjliga framtider är grundläggande färdigheter för att fånga de möjligheter som ges och ta fram nya lösningar. Genom att kategorisera och analysera olika trender kan vi undersöka konsekvenser och vår påverkan på dessa konsekvenser ur ett framtidsperspektiv. Genom att ställa olika osäkerheter mot varandra formar vi olika scenarios eller möjliga framtider där den möjliga framtiden blir den troliga och kanske även önskvärda.

  • Innovation handlar om att tillföra värde. När värde möter behov får vi tillväxt och lönsamhet som en konsekvens. För att säkerställa att vi tillför värde måste vi lösa ett riktigt problem. Genom att betrakta, förstå och prata med vår kund lär vi känna problem, behov och beteenden som sedan kan ligga till grund för nya lösningar. Och om vi för varje ny idé eller lösning som utvecklas ser till att göra kunden till en naturlig del av processen så ökar chansen att lyckas och framförallt undvika risken med att höga utvecklingskostnader och många omstarter i projekten. Att misslyckas tidigt är att känt begrepp som egentligen bara innebär att man missade att lyckas, men eftersom man testade tidigt så har man chansen att göra om och då inte missa att lyckas

  • När vi förstår vad innovation är, hur vi kan arbeta systematiskt utifrån olika perspektiv. Vi har koll på hur vår omvärld förändras och hur vi kan agera på den och vi har säkerställt att vi löser ett riktigt problem genom att tillföra värde till kunden, då börjar vi få till stånd en agil innovationsprocess. Vi kommer kika mer på hur man engagerar hela organisationen i idéarbetet, hur vi fångar idéer, hur vi utvärderar och resurssätter dem, hur vi jobbar med ett portföljtänk och riskhanterar. Vi kommer även prata om att ta fram enkla prototyper, att testa mot kund, bedöma färdighetsnivån utifrån olika villkor samt beröra affärsmodell och finansiering som viktiga faktorer för att lyckas på marknaden.

För vem?

Programmet riktar sig till dig som har en ledande befattning på ett företag (alla branscher) med upp till 250 anställda och max 500 MSEK i omsättning.

Kostnad

Programmet är kostnadsfritt för små och medelstora företag i Jönköpings län.

Praktisk information

Programmet är uppdelat på fyra halvdagar med några veckors mellanrum. Nästa program äger rum i Science Parks lokaler i Jönköping med start 27 augusti 2024.

  • 27/8
  • 24/9
  • 22/10
  • 19/11

Just nu kan du anmäla dig till:

Intresseanmälan för kommande program

Passar inte något av ovanstående program? Vi kommer att genomföra programmet vid fler tillfällen under 2024 både i Jönköping och ute i länet.

Här kan du göra en intresseanmälan  så hör vi av oss med mer information om kommande program.

Efter programmet

Efter genomgånget program har du fått kunskap och verktyg att sprida och testa i din egen organisation. Kanske är du intresserad av att själv certifiera dig eller så har du utvecklat nya tankar och idéer som och vill ha fortsatt stöttning och utveckling.

Science Park har flera insatser och program för dig som vill jobba vidare för en bättre värld och ser samhällsutmaningarna som ett sätt att vara kreativ och innovativ. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Har du frågor om programmet? Hör av dig till:
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers
Tomas Hagwall
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare

Såhär fick vi hjälp av Science Park:

”Vi påbörjade samarbetet med Science Park under pandemin i syfte att utveckla vår portfölj mot ett mer hållbart och digitalt reseerbjudande. I det avslutande skedet genomförde Framtidsinnovation en workshop där även studenter deltog. Tillsammans gjorde vi en djupdykning i hållbarhetsfrågorna. Det landade i ett par konkreta saker som vi jobbade vidare med – till exempel en koldioxidbudget för resor. Genom medverkan i Framtidsinnovation har vi fått ovärderlig draghjälp att gå vidare – trots att vi har mängder av andra saker som upptar vår uppmärksamhet. Vi har tvingats vara konkreta hela tiden. Utan Science Park hade vi varken tagit oss tiden eller haft tillgång till det nätverket som nu öppnades.”

Anders Lindén, VD Tranås Resebyrå

Läs mer om våra insatser för länets företag