Skapa affärsnytta med AI

Undrar du hur du kan använda Artificiell Intelligens (AI) i ditt företag? Vill du förstå hur AI kan bidra till ökad affärsnytta, minska kostnader och förbättra processer? Vi på Science Park kan hjälpa dig att se möjligheterna och konvertera dem till ökad affärsnytta. Vare sig du redan har en idé om hur du vill använda AI eller om du behöver inspiration och vägledning, är vårt projekt AI Readiness här för att hjälpa dig. Alla insatser är kostnadsfria för små och medelstora företag i Jönköpings län.  

Ett kollage av logotyper från intressenterna i projektet AI Readiness 2.0. Logotyperna som syns är Science Parks, Jönköping University, Region Jönköpings län och Europeiska Regionalfonden.

Det här kan du få hjälp med genom AI Readiness-projektet

I vårt projekt AI Readiness får du både inspiration och kunskap genom föreläsningar, coachning, workshops, forskning och samverkansprojekt med studenter på JU. Vi hjälper ditt företag att höja kunskapsnivån om vilka möjligheter som finns med AI och hur du kan konvertera dessa möjligheter till ökad affärsnytta – både teoretiskt och praktiskt. Du får även tillgång till Science Parks AI-nätverk, ett kontaktnät inför ditt företags fortsatta utveckling. Vårt främsta mål med AI Readiness är att lyfta företag i Jönköping läns företag till att bli just ”AI ready” – det vill säga att få en egen beställarkompetens att själva kunna föra in tillämpningar av AI tillämpningar.

Science Parks AI-nätverk

Science Parks AI-nätverk är en plattform för kunskapsutbyte, inspiration, diskussion, samarbeten, affärsutveckling och nya idéer. Det är en unik möjlighet för dig att ta del av det senaste inom AI på ett regionalt, nationellt och internationellt plan. Nätverket är kostnadsfritt och öppet för alla. Vi ställer inga krav på motprestationen men hoppas att du vill delta på våra fysiska träffar för att vara en del av kunskapsutbytet.

Läs mer om vårt AI-nätverk

Lokala bolag som redan påbörjat sin resa inom AI

Med flera år av insatser bakom oss har vi redan samarbetat med ett stort antal lokala företag, och påvisat hur AI kan skapa affärsnytta. Från optimerade processer och reducerade kostnader till förbättrad kundupplevelse och nya affärsmodeller, erbjuder AI inte bara teoretiska möjligheter utan konkreta resultat.

AI Sessions – digitala föreläsningar om Artificiell Intelligens

AI och hållbarhet skapar nya förutsättningar och affärsmöjligheter för dig som är företagare och entreprenör. I vår kunskapsserie AI Session, kan du fylla på med mängder av inspiration och kunskap inom området Artificiell Intelligens.

Se våra föreläsningar om AI

Responsible AI – etiska ramar för användning av AI

Vi behandlar även området responsible AI – vikten av att skapa etiska ramar vid tillämpning av AI. Det är viktigt att AI används på ett ansvarsfullt sätt, och vi kan hjälpa ditt företag att navigera genom dessa utmaningar.

AI – en hygienfaktor i framtidens företag

På Science Park är vi övertygade om att lösningen på våra nutida och framtida samhällsutmaningar finns i människans innovationskraft – och att innovativa tillväxtföretag spelar en avgörande roll i att framtidssäkra vår regions näringsliv. För att lyckas med den utvecklingen som krävs är vi också övertygade om att tillämpning AI kommer att spela en avgörande roll för många av dagens företag.

Vill du veta mer om hur du kan utnyttja AI för att skapa affärsnytta för ditt företag?

Boka ett kostnadsfritt möte

Boka möte