Ett urklippskollage som symboliserar samhället digitala transformation.

Trendrapport: Digital transformation

Vad roligt att du är nyfiken på digital transformation. Här får du ta del av mängder av skarpa spaningar, med avstamp i sex trender. Trendrapporten släpptes i januari 2023 är framtagen av Science Park och DigJourney, med syftet att hjälpa oss att förstå den digitala transformationens stora roll i framtidens näringsliv och samhälle.

Rapporten tar avstamp i sex trender:

  • Maskiner som kunder
  • Digitala affärsekosystem
  • Digital etik
  • Autonoma system
  • Digitalisering och hållbarhet
  • Web3 och Metaversum
Abstrakt bild på stavformade led-lampor som svävar runt i sen svart rymd.

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Digital transformation

Spanarna har ordet:

Linn Lindström och Joakim Jansson på Digjourney

Linn Lindström och Joakim Jansson (Digjourney) har skrivit trendrapporten.

Vi befinner oss i en tid av ökad komplexitet och föränderlighet vilket ställer krav på att effektivisera och innovera. Det innebär löpande anpassning av företagen, i mindre steg och större kliv. Genom en överblick på några av de närmaste tio årens ­viktigaste och kanske mest omvälvande trender hoppas vi kunna öka kunskapen och ta dig som läsare förbi modeorden, och få dig att reflektera kring ämnen som samarbete, transparens, tillit och interaktion människa-maskin. Digitalisering är inget självändamål, däremot är det ofta en grundförutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig och relevant.

Vill väcka nyfikenhet och tankar

Med rapporten vill vi väcka nyfikenhet och tankar, samt identifiera och levandegöra trender som möjliggör potentiella nästa steg oavsett enskilda företags unika förutsättningar. Den digitala framtiden möjliggör storskalig förändring – transformation – på alla nivåer och den får bäst utväxling för samhället när så många som möjligt kan tillgodogöras sig potentialen.

Att kombinera förståelsen av omvärld och teknik med förmågan att leda förändring och transformation är extra viktigt eftersom forskning visar att så många som 70 procent av alla större förändringsprocesser i bolag misslyckas. Dessutom handlar digitalisering och digital transformation mindre om tekniken än man kanske uppfattar vid första anblicken. Desto mer handlar det om människors förutsättningar och förmågor för förändring. Förändring börjar alltid på individnivå genom att vi människor ändrar beteenden – i högre eller lägre grad. När många människor ändrar beteende, skapas möjligheten till storskalig förändring – en förändring som skall leda till högre värde för dem som ni finns till för.

/Linn Lindström & Joakim Jansson, DigJourney

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.