Pitchträning

Vi på Science Park älskar att vara med när våra företag tränar på att presentera sin affärsidé. Vi hjälper dig att slipa argumenten och göra en riktigt imponerande presentation inför investerare eller potentiella kunder. Med hjälp av effektiva verktyg, träning och feedback ser vi på så sätt till att du väcker intresse och kan anpassa din pitch för olika målgrupper och situationer

Träna på din pitch med Science Park

Med vår pitchträning får du den nödvändiga träningen och feedbacken för att förbättra din presentationsteknik. Vi guidar dig alltså genom varje steg. Från att skapa en stark grund till att polera ditt framförande, för att sedan anpassa din pitch för olika målgrupper och situationer. 

Vad är en pitch?

En pitch är en kort och kraftfull säljpresentation som väcker intresse och leder till att mottagaren vill ta nästa steg. Oavsett om du vill sälja din idé till investerare, marknadsföra din produkt eller hitta nya kunder och samarbetspartners, är en välutförd pitch avgörande.

Du kanske har hört talas om begreppet ”hisspitch”? Det är den kortaste typen av pitch, där du kokat ned din affärsidé till minsta möjliga, kärnfulla beskrivning. Namnet kommer av att du som entreprenör ska kunna presentera din idé på den korta stund det tar från att du går in i en hiss, till att du kliver ur hissen 30 sekunder senare. Och för att lyckas med det måste du ha koll på vad som är det absolut viktigaste budskapet som ska levereras.

Skapa en grund för din pitch med NABC-modellen

För att ta fram en stark grund för din pitch jobbar vi oftast med en modell som heter ”NABC”.
NABC-modellen kan hjälpa dig att göra din pitch träffsäker och engagerande. Den hjälper dig definiera din idé och tänka igenom vad som i sin tur gör den värdefull för dina kunder.

N – Need/Behov

Vilket behov eller problem vill du lösa för dina kunder? Genom att tydligt definiera det behov din produkt eller tjänst adresserar, kan du väcka intresse och visa värdet av din lösning.

A – Approach/Tillvägagångssätt

Vilket tillvägagångssätt vill du använda för att lösa problemet? Beskriv din unika metod eller process som skiljer dig från konkurrenterna och ger dig en fördel.

B – Benefit/Fördelar

Vilka fördelar har din produkt eller tjänst som gör den unik och värd att satsa sina pengar på? Här kan du presentera fakta, referenscase eller andra bevis på hur din lösning kan gynna dina potentiella kunder.

C – Competition

Vad skiljer dig från konkurrenterna? Visa på det som gör att kunderna bör välja just dig framför för andra alternativ på marknaden.

Svara på dessa fyra frågor med en eller två meningar så har du fått fram en kärnfull grund till din pitch.

Här kan du ladda ned NABC-modellen i pdf-format om du vill fördjupa dig och ytterligare grotta ned dig i varje kategori.

Vill du få hjälp med din pitchträning och att gå igenom NABC-modellen? Boka ett möte med en affärsutvecklare!

Anpassa din pitch för olika situationer och målgrupper

Tänk på att sammanhang, plattform och målgrupp påverkar hur du formulerar din pitch. Oavsett om det är på ett nätverksevent, via telefon eller genom digitala möten, behöver du kunna kommunicera ditt budskap på ett kortfattat och tydligt sätt. Anpassa din presentation efter vad investerare, kunder, samarbetspartners eller andra intressenter vill veta och fokusera på att lösa deras problem och presentera en attraktiv lösning. Vi kan hjälpa dig att förbereda dig för olika scenarier, från personliga möten till TV- eller radiopresentationer.

De första och sista sekunderna i din pitch är avgörande

Framförandet av din pitch är lika viktigt som innehållet. Fokusera på att skapa en stark inledning, en ”hook”, som fångar lyssnarens intresse och väcker deras nyfikenhet. Utmana med en kontroversiell fråga eller överraska med ett sensationellt påstående. I slutet av din pitch, se till att tydligt definiera nästa steg för mottagaren och erbjuda en konkret handling att agera på.

Kom igång med din pichträning

För att bli riktigt framgångsrik behöver du träna och testa din presentation på olika personer med olika perspektiv. De kan ge ärlig feedback och hjälpa dig att utveckla och förbättra din pitch. Och här kommer vi in i bilden!

Science Park hjälper dig att bli en pitchmästare

Vi på Science Park finns här för att hjälpa dig att vara väl förberedd inför olika pitchsituationer. Oavsett om du ska möta kunder, investerare, hyresvärdar, potentiella samarbetspartners eller söker nya medarbetare, kan vi ge dig stöd och vägledning för att få ut det bästa av din affärsidé.

Tillsammans kan vi se hur vi kan hjälpa dig genom pitchträning och ge dig verktygen för att bli en mästare på att presentera din affärsidé på ett engagerande och övertygande sätt.

Kontakta någon av våra erfarna affärsutvecklare och berätta om din idé. Vi ser fram emot att hjälpa dig att bli en mästare på att pitcha och ta din presentation till nästa nivå!

Boka coaching här

Två avslutande tips på vägen mot din perfekta pitch

💜 Låt din passion och drivkraft lysa igenom! Och glöm inte att inkludera din egen entusiasm och passion i din pitch. Visa varför du brinner för det du gör och hur det kan smitta av sig på dina potentiella kunder eller samarbetspartners.

📈 Kom ihåg att en pitch aldrig är helt färdig. Därför ska du aldrig sluta att att förbättra din pitch. Det är en process av ständig förbättring och anpassning. Fortsätt din pitchträning genom att utveckla och finslipa din presentation baserat på feedback och nya insikter. Genom att vara flexibel och öppen för förändring kommer du att kunna leverera imponerande pitchar som i sin tur gör ett varaktigt intryck på din publik.