Sex händer som håller i varandra i en ring.

Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund styr inte bara vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet, utan även hur vi möter kollegor, kunder och samarbetspartners. Genom tydliga värderingar och kärnvärden formar vi en gemensam bild av vad som är viktigt i vår verksamhet och hur vi skapar värde för andra. Vår värdegrund är vår inre kompass som hjälper oss att fatta beslut i dagliga frågor.

En värderingsstyrd organisation

Värdegrunden för vår community vilar på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället bygger på. Individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet, inkludering och mångfald samt solidaritet mellan människor är värden som Science Park står för och förmedlar. Ingen inom Science Parks community ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Här står vi upp för oss själva, våra medarbetare och communitymedlemmar och jobbar aktivt för att minska synliga och omedvetna orättvisor. Här bryr du dig om andra och agerar om du upptäcker diskriminering, kränkningar eller trakasserier. I vår community gäller nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö och community där alla är välkomna, respekterade och uppskattade för den de är.

Våra kärnvärden

Göra

Vi har hög genomförandekraft, jobbar resultatorienterat och med mycket engagemang. Vi drivs av att i alla sammanhang skapa resultat för våra ägare, intressenter och framförallt för våra kunder.

Våga

Vi vågar testar nya arbetssätt, förhållningssätt, målgrupper och aktiviteter. Genom att ha medarbetare och en organisation som genomsyras av mod att testa nya vägar så kan vi säkerställa att vi ligger i framkant med våra erbjudanden och tjänster.

Dela

Vi drivs av att göra saker tillsammans delar gärna med oss av nätverk och erfarenheter både internt och externt. Medarbetarna delar sin kunskap mellan sig och även direkt till våra kunder och samarbetspartners. Organisationen delar med sig av sina utvecklingsplaner och sina erbjudanden för att på bästa sätt stötta utvecklingen av det regionala innovationssystemet.

Science Parks medarbetare – vår viktigaste resurs

Science Parks enskilt viktigaste resurs är medarbetarna och därför lägger vi stor vikt vid medarbetarskapet. Vi vill skapa engagemang, drivkraft och trivsel i medarbetarnas dagliga arbete och för oss är det viktigt att kunna attrahera och behålla medarbetare. På Science Park är vi övertygade om att tydlighet är en nyckel till framgång. Det gäller både vad en medarbetare kan förvänta sig av organisationen, och vad organisationen kan förvänta sig av en medarbetare. Vi är varandras arbetsmiljö och tillsammans skapar vi en medarbetarkultur som är inkluderande och bär oss hela vägen mot vårt viktiga uppdrag.

Vill du bli en del av Science Park?