Ett urklippskollage med bilder på människor i olika åldrar, en hjärna, pengar, en solros och en kvinna med Ukrainas flagga över axlarna.

Trendrapport: Resiliens

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. I januari 2023 släppte vi tillsammans med Docere en trendrapport på temat resiliens.

Docere har identifierat sju olika områden som företag och organisationer i Jönköpingsregionen behöver ha extra koll på för att förstå sin egen sårbarhet och kunna förbereda sig på bästa sätt. Dessa sju områden är:

  • Teknik
  • Hälsa
  • Klimat
  • Energi
  • Geopolitik
  • Ekonomi
  • Infrastruktur
Ett fält med krokusknoppar som sticker upp ur ett snötäcke

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Resiliens

Spanarna har ordet:

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv, Docere

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv (Docere) har skrivit trendrapporten.

Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. Det förekommer inom olika kontexter – till exempel på individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå. Genomgående, och oavsett kategori eller nivå, så är dock resiliens en beskrivning av förmågan att på ett eller annat sätt stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Förberedelse i en osäker tid

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. Efterfrågan ökar på tjänster och produkter som gör oss mindre sårbara och förbättrar möjligheten att klara av framtida kriser på ett bättre sätt. Det gäller inte bara framtida pandemier, utan även kriser av andra slag – till exempel bränder, översvämningar och vattenbrist.

I denna rapport beskrivs de olika trendområdena och vilka konsekvenser som företag och organisationer kan förvänta sig av framtida förändringar. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för ditt fortsatta arbete med att stå bättre rustade för en osäker framtid.

När osäkerheterna är många är det bra att förbereda sig – inte bara för en framtid, utan flera olika alternativa utvecklingar. Vår förhoppning är att dessa insikter leder till ökade möjligheter att stärka er motståndskraft.

/Bobo af Ekenstam & Jörgen Ramnelöv, Docere Intelligence AB

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.