Industrial Design Engineer presenterar på storbildsskärm i mötesrum.

Från forskning till samhällsnytta

Vi på Science Park stöttar forskare och anställda vid Jönköping University i processen att lyfta forskningsresultat till innovation och samhällsnytta. Att nyttiggöra forskning är ett brett område. Det innefattar att tillgängliggöra forskningsresultat och forskarens unika kompetens. till att starta företag kring en idé som baseras på den kunskap som kommit ur forskningen. 

Genom Science Park kan forskare och anställda vid Jönköping University få rådgivning och support i hela innovationsprocessen. Från start till mål. Vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat bestäms i dialog med forskaren och utgår alltid från behov och forskningsresultatens karaktär. Våra tjänster sker under sekretess, är opartiska och helt kostnadsfria.

Det här gör Science Park för att nyttiggöra forskning

Vi stöttar individer, avdelningar och forskningsmiljöer genom:

Stöttning vid inventering av forskning och analys av intellektuella tillgångar

Vi har konfidentiella, förutsättningslösa och kostnadsfria möten där vi träffar dig för att tillsammans titta på din unika kompetens, kunskap och dina forskningsresultat.

Vid ett första möte pratar vi om den forskning du bedriver, vilken typ av kunskap och expertis du besitter och hur det kan paketeras för att spridas i samhället, genom nyttiggörande eller kommersialisering.

Coachning och stöd vid utveckling och verifiering av forskningsnära resultat

Vi hjälper dig att utveckla din idé för nyttiggörande eller kommersialisering.

Till vår hjälp har vi verifieringsmedel för att utföra validering av din forskningsbaserade idé. Det kan vara till exempel verifiering av teknik, marknad, patenterbarhet, affärsmodell eller licensiering.

Som forskare har du dessutom tillgång till hela vår portfölj av insatser kopplat till affärsutveckling, såväl i processen för nyttiggörande som kommersialisering.

Förmedling av medel för genomförande av ovanstående

Matchning med företag

Vi hjälper till att matcha kunskap med företag i regionen.

Regionen är nämligen av företag i behov av kompetens och expertis. Därför är forskarkollegialet vid JU en viktig pusselbit som kontinuerligt bidrar med kunskap och erfarenhet i våra pågående projekt AI Readiness och Framtidsinnovation.

Som en oberoende part har vi möjlighet att hjälpa till i verifiering och matchning av forskningsresultat med företag i regionen på vägen mot nyttiggörande och kommersialisering.

Forskarkollegialet vid JU är en viktig pusselbit som kontinuerligt bidrar med kunskap och erfarenhet i våra pågående projekt, så som AI Readiness och Projekt Framtidsinnovation.

 

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig som forskar? Kontakta:
Louise Andersson som är innovationsrådgivare på Science Park Jönköpings län står inne i Science Park Towers.
Louise Andersson
Innovationsrådgivare