Carola Öberg, tidigare projektledare på Science Park, och Linda Bergqvist på Jönköping University står framför en vägg fylld av postitlappar.

Science Park Jönköping – ett nav i ekosystemet för hållbar innovation 

På Science Park har vi en stor tilltro till innovationens kraft att lösa samhällsutmaningar. Vi tror på entreprenörens vilja att bidra till ett hållbart samhälle och därför satsar vi extra mycket på de människor och idéer som tar ett steg i rätt riktning. Det är vårt bidrag till en mer hållbar värld – genom fler hållbara innovationer. 

Vad är hållbar innovation?

Innovation har aldrig varit viktigare. Hela samhället behöver mobilisera för en hållbar utveckling och vi jobbar för att Science Park ska vara navet i ekosystemet för hållbar innovation. 

När vi talar om ”hållbar innovation” menar vi innovationer och nya affärer som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar och/eller där entreprenörer på allvar inkluderar ett hållbarhetsdrivet arbetssätt. Detta inkluderar både hållbarhetsdriven innovation och utmaningsdriven innovation, som fokuserar på att lösa samhällsproblem på både lokal och global nivå.

Science Parks arbete för hållbar innovation

Vi tar vårt samhällsansvar på allvar. Varje år möter vi tusentals idéer, företag och individer – det ger oss möjlighet att influera länets företag och entreprenörer i en mer hållbar riktning. Vi tror på entreprenörens förmåga att bidra till ett hållbart samhälle och vi satsar extra mycket på de människor och idéer som tar ett steg i rätt riktning.  

I våra affärsutvecklingsinsatser arbetar vi aktivt för att inkludera ett hållbarhetsdrivet perspektiv. Alla idéer är välkomna i inledningsfasen – för att vi här kan vara med och påverka framtidens företag i ett tidigt skede. När det är dags för nästa steg och djupare affärsutveckling är hållbarhetsperspektivet inte valbart utan ett krav för att få ta del av Science Parks erbjudande. I senare steg, till exempel vår inkubator, krävs att idéerna och företagen har en direkt positiv påverkan på ett eller flera av de globala målen

Som organisation siktar vi också på att uppnå en mer jämlik och jämställd deltagargrupp, och vi arbetar aktivt för att sprida kunskap om styrkan i ett mer jämlikt och jämställt näringsliv. 

Bilden visar händer som håller i färgglada kort där olika samhällsutmaningar är benämnda i tex.

Följ med på resan mot en ljusare och smartare framtid

Vårt uppdrag är att driva på för mer hållbar innovation och att skapa förutsättningar för våra målgrupper att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Vi tror på att tillhandahålla ett erbjudande som är tillgängligt för hela regionen och att våra målgrupper ska kunna dra nytta av insatserna där de befinner sig. Vi hoppas att du kommer att bli en del av vår resa mot en ljusare, smartare och mer hållbar framtid! 

Vill du vara med och forma framtiden? Boka ett kostnadsfritt möte med oss!