En grupp personer som håller en workshop är fotade genom en glasruta med texten "Creative". En av personerna står framför en vägg med postit-lappar och de andra sitter och diskuterar det som står på väggen.

Utveckla ditt företags innovationsförmåga

Ett av Science Parks uppdrag är att stärka konkurrenskraften för länets befintliga företag genom att främja hållbar och utmaningsdriven innovation. Vi är ett kunskapscentrum som kan ge företag verktyg, kunskap och nätverk för att frodas i en snabbt föränderlig värld.

Med innovation som verktyg – så hjälper vi dig utveckla ditt företag

Våra affärsutvecklare och innovationsledare bär på en omfattande och djupgående förståelse för företagande och innovation, och har erfarenhet från en mängd olika branscher. Med hjälp av vårt nätverk av experter och specialistkompetenser står vi redo att ge ditt företag det stöd det behöver för att blomstra.

Med världen på tröskeln till en hållbar omställning står vi inför en rad nya möjligheter. Är ditt företag redo att omfamna dessa och möta morgondagens behov inom hållbarhet, artificiell intelligens och digitalisering? Vi har kunskapen, verktygen och nätverken som hjälper dig att rusta ditt företag inför framtiden.

Science Park erbjuder insatser, kompetens, verktyg och nätverk inom: 

Samhällsutmaningar som katalysator för innovation

Vi står inför en tidsålder av transformation där samhällsutmaningar inte längre kan ignoreras. Science Park hjälper små och medelstora företag i Jönköpings län att inte bara möta – utan att leda – förändringen. Vårt mål är att omvandla samhällsutmaningar till affärsmässiga innovationer som skapar värde och konkurrenskraft – allt detta med blicken fast riktad mot FN:s globala mål.

Skapa framtidens innovationer

Artificiell Intelligens (AI) 

Digitaliseringen har radikalt förändrat förutsättningarna – och möjligheterna – inom många områden de senaste decennierna. Samhället står inför stora möjligheter att utvecklas med hjälp av AI, Artificiell Intelligens. 

Vi hjälper dig att förstå och använda möjligheterna med AI för att skapa affärsnytta – oavsett vilken bransch du är verksam inom. 

Skapa affärsnytta med AI

Digitala affärer och digital transformation

Förändrade köpbeteenden ställer nya krav för att bibehålla och skapa konkurrenskraft i företagets affär. Vi hjälper dig att anpassa dig till förändrade kundbeteenden, hitta nya affärsmodeller, finslipa din affärslogik och skapa digitala koncept som tar ditt företag till nästa nivå i det digitala ekosystemet.

Innovation genom digital transformation

Ett regionalt ekosystem för att stärka näringslivet i Jönköpings län

Science Park står vid fronten av innovation och hållbar utveckling. Med en stark koppling till Jönköping University, stärker vi vår roll i att omsätta forskning till praktiskt nyttig kunskap och att bli en konkret plats för innovation och entreprenörskap. 

Vi tror starkt på ett regionalt samarbete. Med alla länets tretton kommuner i vår sfär, bygger vi ett robust ekosystem fokuserat på hållbar innovation. Genom att erbjuda regionala tjänster till alla kommuner, samtidigt som vi uppmuntrar lokala fokusområden och prioriteringar, positionerar vi Science Park som ett viktigt nav för innovation och entreprenörskap som löser samhällsutmaningar.

Tillsammans skapar vi impact – för en ljusare och smartare framtid.