En grupp människor sitter och lyssnar på en föreläsning på Science Park.

Det här är Science Park

På Science Park Jönköping är vi övertygade om att lösningen på våra nutida och framtida samhällsutmaningar finns i människans innovationskraft. Vi tror också att innovativa företag spelar en avgörande roll i att framtidssäkra vår region.

Vår kärnverksamhet är att skapa, utveckla och bidra till hållbara innovationer. Vi jobbar för att människorna och företagen vi stöttar skapar impact i samhället – det vill säga att de är med och bidrar till en positiv påverkan på samhället.

Här finns Science Park i Jönköpings län

Vi har mötesplatser och affärsutvecklare i samtliga av länets 13 kommuner. På så sätt kan vi kombinera ett regionalt erbjudande med lokal närvaro.

Här hittar du våra kontor och mötesplatser.

Science Park Towers och Science Park House

Science Park Towers och Science Park House i centrala Jönköping är en gemensam mötesplats för kreativitet, nytänkande, utveckling och upplevelser. Ett nav av entreprenörskap, studenter, företag och individer som vill inspireras och växa tillsammans. En plats där nya idéer föds, och samarbeten skapas.

Hit är du välkommen för att arbeta tillfälligt från loungens dynamiska miljö, eller uppleva ny kunskap på någon av våra seminarier och aktiviteter. Eller varför inte besöka vår restaurang och hänga i den kreativa atmosfären? Här möter du en öppen miljö – oavsett om du vill ta en kopp kaffe eller letar efter en stadigvarande arbetsplats där du kan både inspireras och utvecklas.

Det här kan du ta del av hos oss

Science Parks uppdrag

Science Parks övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler växande företag och ett starkt regionalt innovationssystem. Genom våra affärsutvecklingsinsatser möter vi normalt 1000 idéer per år, vi bidrar till 250–300 företagsstarter och utifrån de 1000 idéerna vi möter jobbar vi aktivt vidare med cirka 100 idéer och företag.

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av våra ägare samt genom projekt med stöd från bland andra Vinnova och EUs strukturfonder.

Vem kan få hjälp av Science Park?

Science Park erbjuder affärsutveckling till allt ifrån den enskilde entreprenören och studenten med nya idéer, till startup-företaget med tillväxtpotential, till forskaren på Jönköping University och det etablerade företaget som vill utveckla morgondagens affär. Hos oss har du möjlighet att få tillgång till allt från inspiration till kunskap, talang och kapital. Vi stöttar din utveckling av nya hållbara affärer och innovationer.

Vår community för företagare och entreprenörer

Vi jobbar aktivt för att vara en mötesplats för alla som är intresserade av entreprenörskap och hitta lösningar på samhällsutmaningar genom innovation. Tillsammans bildar vi en community för de tusentals människor som vi årligen träffar. En community som både skapar affärer, matchningsmöjligheter och nya innovativa lösningar. Vill du vara med?

Science Parks värdegrund

På Science Park vill vi skapa ett sammanhang där alla är välkomna, respekterade och uppskattade för den de är. Hela vår community vilar på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället bygger på.

Som offentligt finansierad verksamhet har Science Park ett samhällsansvar som vi vill och behöver ta. Vi vill leva som vi lär, vi vill vara med och driva förändring och vi vill vara i framkant.

För oss är utgångspunkten att främja och stötta entreprenörer i att utveckla hållbara affärer. Det vill säga: att förespråka ett företagande som både skapar ekologiskt, socialt och ekonomiskt värde idag och för framtida generationer.

Vill du bolla din idé med någon av våra affärsutvecklare?

Boka kostnadsfri coaching