Science PArks communitychef Linda Pålsson står framför en publik i resturangmilö och håller en presentation.

Om Science Park Jönköpings län

Science Park Jönköpings län är en verksamhet där människor, företag och organisationer utvecklar ny kunskap och hållbara innovationer. Vårt uppdrag är att lösa samhällsutmaningar genom att arbeta med innovationer, nya idéer och entreprenörskap hos både individer och etablerade företag. Vår miljö bidrar till att människors kunskap, idéer och kreativitet kommer samhället till nytta. Science Parks huvudintressenter är Jönköpings kommun, Jönköping University och Region Jönköpings län, samt övriga 12 kommuner.

Science Parks uppdrag

På Science Park är vi övertygade om att lösningen på våra nutida och framtida samhällsutmaningar finns i människans innovationskraft – och att innovativa tillväxtföretag spelar en avgörande roll i att framtidssäkra vår regions näringsliv. Vårt uppdrag styrs av Science Park Jönköpings ägardirektiv och stadgarna i den ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län. Det innebär att vi på Science Park ska:

Erbjuda direkta affärsutvecklingsinsatser för att uppmuntra och utveckla nya idéer och innovationer hos våra målgrupper. Målgrupperna är entreprenörer, innovatörer, studenter, forskare, nystartade företag, etablerade företag och övriga organisationer i Jönköpings län.

Bygga och tillhandahålla ett stark finansiellt erbjudande till nystartade företag och tillväxtföretag inom regionen Jönköpings län.

Bidra till utvecklingen och genomförandet av strategiskt viktiga projekt och initiativ i Jönköpings län med tydlig koppling till vår övergripande målsättning.

Erbjuda och utveckla en framstående fysisk miljö och ett fungerande nätverk kring entreprenörskap, innovation, företagande och akademi.

Ha ett tydligt fokus på hållbarhetsarbete. Det gör vi genom att stötta entreprenörer och företag med att välja och utveckla en välja en mer hållbar riktning för sin verksamhet.

Science Parks målsättning 

Vår övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler hållbara företagsstarter och tillväxtföretag samt ett starkt regionalt innovationssystem. Vi har mötesplatser och affärsutvecklare i samtliga av länets 13 kommuner, vilket gör att vi kan kombinera ett regionalt erbjudande med lokal närvaro. Med innovation som verktyg jobbar vi för stärka näringslivets konkurrenskraft och att bidra till en hållbarhets- och utmaningsdriven näringslivsutveckling i Jönköpings län.  

Science Parks målgrupper

Våra målgrupper är entreprenörer, innovatörer, studenter, forskare, nystartade företag, etablerade företag och övriga organisationer i Jönköpings län. Genom att stötta dessa med affärs- och innovationsutveckling i olika former bidrar vi till fler idéer och innovationer. Varje år möter vi närmare 1000 idéer per år och bidrar till 250–300 företagsstarter. Utifrån de 1000 idéerna vi möter jobbar vi aktivt vidare med cirka 100 idéer och företag.

Entreprenörer och bolag som fått hjälp av Science Park

Science Parks erbjudande inom finansiering

Utöver de direkta insatserna för företagare och entreprenörer har vi även byggt upp ett starkt erbjudande inom finansiering. Vi driver ett regionalt investerarnätverk där vi har samlat 100 investerare som letar spännande företag att engagera sig i. Science Park driver också dotterbolaget Speed Capital och är initiativtagare och delägare i investeringsfonden Spectria Invest. Genom dessa och i samarbete med Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län stöttar vi företag i Jönköpings län med investeringar och kapital.

Finansiera din innovation

En community för entreprenörer och innovatörer

Vi jobbar aktivt för en engagerad community. Vi vill att alla de tusentals människor som vi årligen möter ska bilda en community som både skapar affärer och matchningsmöjligheter. Tillsammans jobbar vi för att skapa impact – en ljusare och smartare framtid.

Gör skillnad med dina idéer – boka ett möte med oss!