En vybild över Jönköping med fokus på Jönköping University.

Våra ägare

Under varumärket Science Park finns två samverkande organisationer i Jönköpings län. Science Park Jönköping AB ägs av Jönköping University och Jönköpings Kommun. Den ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län ägs av länets samtliga tretton kommuner, Jönköping University, Region Jönköpings län samt företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren Jönköpings län.

En gemensam Science Park-verksamhet i Jönköpings län

2013 togs beslutet att samordna verksamheterna som tidigare bedrivits av de två organisationerna. Sedan 1 januari 2015 ansvarar Science Park Jönköping AB för verksamheten i hela regionen.

Science Parks finansiering

Science Parks verksamhet finansieras huvudsakligen av ägarna samt genom projekt med stöd från bland andra Vinnova och EUs strukturfonder. Alla projekt vi driver har en tydlig koppling till våra övergripande målsättningar och prioriterade utvecklingsområden.

Här kan du läsa mer om vilka projekt vi driver just nu.

Science Parks kontor och mötesplatser

Huvudkontoret finns på Science Park Jönköping i anslutning till Jönköping University. Vi har också affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesplatser i länets samtliga tretton kommuner.

Här hittar du våra kontor och mötesplatser