En bild på Philip Alm som är VD för AI-företaget VISS.AI. Philip står på en stor scen och i förgrunden syns ett publikhav.

Inkubatorföretaget VISS.AI lanserar Sveriges största språkmodell – vill konkurrera med världsledande AI-företag

25 juni 2024

VISS.AI, som är en del av Science Parks inkubatorprogram, väckte tidigare i våras uppmärksamhet med nyheten om att de släpper världens första digitala AI-kollega. Nu kommer ännu en spännande lansering från bolaget i form av ”SWE-LLM” – den största och mest avancerade språkmodellen på svenska.

SWE-LLM utgör ett genombrott inom svensk språkteknologi och öppnar nya möjligheter för både näringsliv och offentlig sektor.

Trots väldigt begränsade resurser har vi skapat en modell som tävlar med världsledande AI-företag när det kommer till svensk text-generering. Vi vill att Sverige ska bli en ledande aktör på AI-marknaden – inte en följare. Vår ambition är att vara en kraftfull resurs för att göra denna resa möjlig. Vi hoppas att detta öppnar upp ögonen för vad som är möjligt.

Philip Alm, VD, VISS.AI

En bild på Philip Alm som är VD för AI-företaget VISS.AI. Philip står på en stor scen och i förgrunden syns ett publikhav.

Tränad på 250 olika typer av svenska texter

SWE-LLM är skapad för företag och organisationer som behöver:

 • Automatiserad innehållsproduktion på korrekt svenska
 • Avancerad textanalys och sentimentanalys av svensk text
 • Förbättrad kundservice genom chattbotar och virtuella assistenter
 • Effektiv översättning av innehåll till svenska

SWE-LLM är en finjusterad version av LLama 3 70B, en avancerad språkmodell utvecklad av Meta för att generera text och kod. SWE-LLM är tränad på ett noggrant kurerat underlag bestående av över 12 700 svenska texter.

Ett genombrott för svensk AI

Eftersom den från början är tränad att skriva på svenska kan den producera texter av hög kvalitet och med korrekt grammatik. Underlaget den tränats på består av 250 olika typer av texter, och SWE-LLM är skicklig på att skriva artiklar, tekniska rapporter och andra typer av innehåll. För användaren är den lätt att samtala med och passar till exempel för användning i olika chat-applikationer.

SWE-LLM representerar ett genombrott för svensk AI. Dess djupa förståelse för vårt språk öppnar upp för innovativa lösningar inom allt från medieproduktion till offentlig förvaltning. SWE-LLM låter oss arbeta på svenska med problem som tidigare har behövt lösas på engelska.

Fredric Lundberg, Utvecklingschef, VISS.AI

Vill skapa svensk AI som tävlar med internationella giganter

VISS.AI planerar att utveckla stora språkmodeller inom specifika områden som kan konkurrera med amerikanska AI-aktörer som Anthropic och OpenAI. Högst på listan står AI-modeller som är bättre på beslutsfattande och som kan kommunicera med applikationer. Enligt Philip och Fredric är dessa modeller är kritiska för att skapa värde och kunna tillämpas i dagens industri.

Vi ser ett starkt behov i industrin av modeller som kan kommunicera med applikationer. Därför utvecklar vi modeller för AI-agenter, som snabbt kan lära sig kommunicera med existerande applikationer, vilket gör att de kan användas i större arbetsflöden. För att Sverige ska bli världsledande inom AI krävs det att vi kan skapa våra egna modeller. Vi ser SWE-LLM som ett första steg mot att skapa svensk AI som kan tävla med giganterna, säger Philip Alm

Testa den nya språkmodellen SWE-LLM gratis

Om VISS.AI

VISS.AI är en startup från Jönköping som bygger AI-applikationer för att automatisera arbetsflöden med stora språkmodeller. Företaget deltar i Googles och Microsofts startupprogram och har ett aktivt samarbete med AWS. Under 2024 lanserade VISS.AI ett verktyg som gör det möjligt för vem som helst att automatisera arbetsflöden med AI.

VISS.AI är en del av Science Parks inkubatorprogram och samarbetar nära Jönköping University.

Här kan du testa den nya språkmodellen SWE-LLM gratis.

Nyfiken på den nya svenska språkmodellen?

Testa SWE-LLM gratis!

Testa nu
Mitigater pitchar på en träff med Investerarnätverket. På skärmen syns en rosa bild med texten "Vi har lösningen".

Tre startups pitchade på Science Parks investerarnätverksträff

4 juni 2024

Den 21 maj var det dags för träff med investerarnätverket. Tre av Science Parks inkubatorföretag – Mitigater, SLOWFASHION och Trackmate – pitchade på träffen som hölls i Science Park Towers på plan 11 i Sky, med en fantastisk utsikt över hela Jönköping.

Science Parks investerarnätverk samlar investerare och företag i Jönköpings län med syfte att främja tillväxtbolag. Medlemmar får tillgång till träffar, investeringsmöjligheter och stöd under investeringsprocessen. Medlemskapet förpliktigar inte men det finns en förväntan på engagemang och erfarenhetsdelning. Nätverket erbjuder möjligheter att möta andra investerare och ta del av bolagens investeringspitchar.

Här är inkubatorföretagen som pitchade på nätverksträffen

Mitigater

Mitigater erbjuder en SaaS-lösning som effektiviserar riskhantering i hela värdekedjan genom att följa EU-direktiv och internationella ramverk för hållbarhet. Deras plattform möjliggör spårbarhet och automatisering av due diligence-processer, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar beslutsfattandet. Genom att samla och analysera leverantörsdata kan företag identifiera, förebygga och mildra risker för mänskliga rättigheter och miljön. Mitigater hjälper företag att uppfylla sina hållbarhetsmål och öka transparensen genom omfattande rapportering och hantering av negativ påverkan.

SLOWFASHION

SLOWFASHION är en svensk start-up inom cirkulärt mode och har lanserat en app som erbjuder en exklusiv plattform för återförsäljning av högkvalitativa second hand-kläder, skor, väskor och smycken. Med autentisering av produkter, säkra betalningar och en belöningsstrategi som premierar användare både före, under och efter genomfört köp, siktar de på att främja den cirkulära omställningen och belöna ett nytt beteendemönster som skapar nytt liv i de 80% av garderoben som inte används. Bolaget har redan överträffat konkurrensen med fler produkter än Arkivets e-shop, och med hjälp av investerare planerar de att öka marknadsnärvaron i Sverige och initiera den internationella expansionen – först ut är Finland.

Trackmate

Trackmate erbjuder innovativa lösningar för att effektivt spåra och hantera lastbärare, vilket minskar förluster och ökar återanvändningen. Deras system hjälper företag att kontrollera var lastbärare skickas och hantera returer med enkla, effektiva funktioner. Genom att använda Trackmate kan företag minska sina CO2-utsläpp och förbättra hållbarheten i sin logistik. Dessutom möjliggör de nya affärsmodeller och ger mätbara data för miljöpåverkan.

Investerarnätverket en värdefull kanal för inkubatorföretagen

Science Park arrangerar träffar för investerarnätverket en gång i halvåret. Träffarna är ett tillfälle för medlemmarna att nätverka och utbyta kunskap och erfarenheter. Men det är också ett tillfälle för företagen i Science Parks inkubatorprogram att komma i kontakt med potentiella investerare.

Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg står i en lounge i Science Park Towers

Henning Lindberg är ansvarig för Science Parks inkubatorverksamhet.

– Den här typen av träffar är viktiga för våra inkubatorföretag. Att kunna erbjuda dem en direkt kontakt med individer och strukturer som har intresse och möjlighet att bidra i tidiga faser är en viktig del av vårt arbete för att stötta deras tillväxt och framgång. Vi ser att detta utbyte gynnar både entreprenörer och investerare, och det är fantastiskt att se den entusiasm och det engagemang som våra bolag och nätverksmedlemmar visar upp. Det fanns ett stort intresse hos investerarna, och vi ser fram emot att följa upp med fortsatta dialoger, säger Henning Lindberg, affärsutvecklare och ansvarig för Science Parks inkubatorprogram.

Victor Larsson, Mimmi Hermansson och Pontus Carme står står på en scen vid Science Park Towers. De håller i en blombukett och diplom för Guldenen 2024.

Trackmate är Årets Inkubatorbolag 2024 och vinnare av Guldenen

3 juni 2024

Guldenen är Science Parks utmärkelse till årets inkubatorbolag och tilldelas det företag som utmärkt sig mest under året. Priset har delats ut årligen sedan 1997 och i år gick priset till Trackmate.

Trackmate erbjuder innovativa lösningar för att effektivt spåra och hantera lastbärare, vilket minskar förluster och ökar återanvändningen. Deras system hjälper företag att kontrollera var lastbärare skickas och hantera returer med enkla, effektiva funktioner. Genom att använda Trackmates system kan företag minska sina CO2-utsläpp och förbättra hållbarheten i sin logistik. Dessutom möjliggör de nya affärsmodeller och ger mätbara data för miljöpåverkan.

– Att bli utsett till Årets Inkubatorbolag är helt fantastisk. Vi tror starkt på vår idé och lösning, och att få dela denna resa med Science Park är ovärderligt. Vi vill tacka för det stöd vi har fått under året och ser fram emot en spännande framtid, säger Mimmi Hermansson, operativ chef på Trackmate.

Mimmi Hermansson, operativ chef på Trackmate

Teamet bakom Trackmate

Pontus Carme, medgrundare och VD

Emma Friberg, medgrundare och marknad

Sanna la Placa, medgrundare och affärsutveckling

Mimmi Hermansson, Operativ chef

Victor Larsson, Kund- och säljchef

Christian Ekenstedt, CTO

Kriterier för Guldenen

Kriterierna för Guldenen är att affärsidén är unik, att företaget är en god förebild, att företaget ekonomiskt och resultatmässigt utvecklats väl under det gångna året samt att det finns goda förutsättningar för att lyckas framöver. Utmärkelsen Guldenen delades ut av Henning Lindberg, ansvarig för inkubatorprogrammet, under Science Parks sommarfest den 30 maj. Pontus Carme, Mimmi Hermansson och Victor Larsson fanns på plats i Science Park Towers för att ta emot priset

Juryns motivering

”Trackmate har under det senaste året lanserat en unik innovation för hållbar logistik genom sin revolutionerande hantering av återanvändbara lastbärare. Genom att digitalisera och optimera flöden bidrar bolaget inte bara till ökad effektivitet utan också till betydande miljömässiga fördelar, inklusive minskade koldioxidutsläpp och ökad återanvändning. Deras system har visat sig kunna öka returhastigheten och minska svinn, vilket leder till både ekonomiska och miljömässiga besparingar vilket den första stora kunden bekräftar. Detta ihop med grundarteamets engagemang för att driva framtidens hållbara lösningar gör dem till en värdig mottagare av 2024 års Gulden.”

Trackmate – en del av Science Parks inkubator sedan 2023

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Trackmate blev en del av inkubatorn under 2023. Under inkubationstiden (6-24 månader) får företaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Jag är stolt och glad över att få arbeta som affärsutvecklare med Trackmate. Att stötta ett innovativt team som strävar efter att förbättra logistiklösningar för lastbärare är väldigt givande. Trackmate's fokus på hållbarhet och viljan att hjälpa kunderna inspirerar mig. Jag ser fram emot att följa deras resa mot framgångar under resten av 2024.

Peter Schön, affärsutvecklingschef på Science Park

Aref Abedi, grundare av Jobylon och Simon Werner-Zankle, grundare av Trustcruit står tillsammans på en balkong. I bakgrunden syns en vy över Stockholm.

Trustcruit förvärvas av Jobylon – Spectria Invest gör exit

29 maj 2024

Science Parks inkubatoralumn och Spectria Invests portföljbolag Trustcruit har förvärvats av Jobylon – ett bolag som tillhandahåller ett heltäckande rekryteringsverktyg på den internationella marknaden. I samband med förvärvet säljer Spectria Invest sina aktier i Trustcruit, men återinvesterar också en andel i Jobylon.

Det har varit otroligt roligt att få följa Trustcruit som på flera olika sätt varit en del Science Parks community och insatser under så många år – de senaste åren som ett av Spectria Invests portföljbolag. Affären med Jobylon är ett kvitto på att Simon tillsammans med teamet, styrelsen och ägarna har byggt ett attraktivt SaaS-bolag med fokus på kandidatupplevelsen i rekryteringsprocesser. Bolagsresor likt Trustcruits vet vi har positiva effekter i det regionala innovationssystemet. Nu ser vi fram emot att få följa med på resan tillsammans med Jobylon.

– Gustav Österström, VD på Spectria Invest

Det här är Trustcruit

Trustcruit specialiserar sig på att samla in och analysera feedback från kandidatupplevelsen, onboarding & offboarding för att hjälpa företag att förbättra sina rekryteringsprocesser. De tillhandahåller verktyg och tjänster som möjliggör för företag att mäta och förstå kandidaters upplevelser under och efter rekryteringsprocessen.

Med denna insikt kan företag identifiera problemområden, göra nödvändiga förbättringar och på så sätt förbättra kandidatupplevelsen. Detta med målet att utveckla en mer effektiv rekryteringsprocess och stärka företagets varumärke som arbetsgivare.

Såhär säger Simon Werner-Zankl, medgrundare och VD på Trustcruit, om förvärvet:

60% av företagen säger att de kunnat växa mer om de lyckats rekrytera mer kompetens in i bolaget. Att få vara en del i att företag lyckas bättre med sin rekrytering och att behålla medarbetare har varit en stor drivkraft för mig och teamet. Att nu slås ihop med Jobylon ger oss bara ännu större möjligheter att lyckas hjälpa ännu fler bolag.

Simon Werner-Zankl, medgrundare och VD, Trustcruit

Allt började med en idétävling på Science Park

Under 2014 blev Trustcruit en del av Science Parks inkubator. Inkubatorprogrammet är ett intensivprogram för företag med stor tillväxtpotential och som verkligen vill satsa på sin affärsidé. Det var på pitchtävlingen Betapitch under hösten samma år som Science Park fick upp ögonen för Simons unika engagemang, driv och idé.

Simon och teamet blev snabbt del av vår inkubator. Insatserna tillsammans med Trustcruit handlade då om att vara ett bollplank i utvecklingen, och kanske framför allt kopplat till verifieringen av det faktiska kundbehovet.

Gustav Österström

Från idétävling och inkubatorprogram, till hyresgäst och portföljbolag på Spectria Invest. Så skulle Trustcruits resa på Science Park kunna sammanfattas i en enda mening. I december 2019 genomförde Spectria Invest sin initiala investering i Trustcruit, följt av ett par följdinvesteringar. Spectria Invests totala investering uppgick till cirka 3,7 MSEK och under hela innehavstiden har styrelserepresentation funnits genom Marcus Ivarsson.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en Science Park-grundad investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Bland fondens investerare återfinns LF Jönköping, Jönköping University, Science Park Jönköpings län och erfarna privata investerare/företagare. I Spectria Invests portfölj finns bland annat företag som Aire, Entiros och Pixondu AB

Ett gruppgofot på teamet bakom startupen VISS.AI.

Science Parks inkubatorföretag VISS.AI släpper världens första digitala AI-kollega

24 april 2024

VISS.AI, som är del av Science Parks inkubatorprogram, har tagit fram en lösning som kan automatisera vardagliga arbetsuppgifter med hög precision. VISS.AI vill göra det möjligt för alla – även personer utan tekniska färdigheter – att automatisera digitala flöden i jobbet. Dessutom tar bolaget in en investering från Spintop Ventures och Starbright Invest som kommer att påskynda produktsläppet för allmänheten.

Majoriteten av företagen spenderar i dag mycket tid på repetitiva och tråkiga uppgifter i olika system, som CRM- och ERP-plattformar. Vår lösning förstår kommandon på över 30 språk och möjliggör för vem som helst att skapa komplexa automatiseringar i dessa system på några minuter.

Philip Alm, VD för VISS.AI

Entreprenören Philip Alm som är VD för VISS.AI sitter i en soffa.

Genom att beskriva arbetsflödet i naturligt språk förstår VISS.AI vilka appar som ska kopplas samman och vilka uppgifter som ska utföras.

Tänk på det som en ständigt tillgänglig kontorsarbetare som kan utföra nästan vilken uppgift som helst.

Philip Alm

Vi tror att denna plattform har enorm potential att höja produktiviteten och öppna upp för kreativa möjligheter, och vi är väldigt inspirerade av VISS.AI:s vision” säger Peter Carlsson, partner på Spintop Ventures.

En AI-modell som förstår handlingar

VISS.AI:s så kallade “action model”, en term för en AI-modell som förstår handlingar och inte bara språk, fungerar som ett verktyg som bygger komplexa integrationer mellan system på några minuter, i stället för det som annars skulle kräva veckor och månader från stora teknikteam.

”AI:s angreppssätt för automatisering av arbetsflöden har potential att i grunden omdefiniera hur vi interagerar med teknik i det dagliga arbetet” säger Lovisa Skyborn, investeringschef på Starbright Invest.


Enligt VISS.AI innebär plattformen stora fördelar för små och medelstora företag. Inom kort publiceras även en studie som belyser plattformens kapaciteter i detalj.

AI gör det möjligt för små team att bli enormt kraftfulla. Detta kommer att transformera konkurrensen och skapa förutsättningar för mindre företag att tävla på lika villkor som större organisationer.

Philip Alm

Om VISS.AI

Teamet bakom VISS.AI består av unga men etablerade experter inom AI och automatisering. Bolagets spetskompetens är att bygga robust och tillförlitlig artificiell intelligens och göra den tillgänglig för alla – från små startups till stora företag. VISS.AI har sitt huvudkontor i Jönköping, Sverige, är en del av Science Parks inkubatorprogram och samarbetar nära Jönköping University. Här kan du läsa hela pressmeddelandet från VISS.AI, som släpptes i samband med lanseringen den 24 april. 

Om Spintop Ventures

Spintop Ventures är ett venture capital-företag som investerar i ett tidigt skede. De stöttar innovativa, programvaru-baserade teknikföretag från Norden och bidrar till att de blir sektorledare och driva omvandling till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Om Starbright Invest

Jönköpingsbaserade Starbright Invest är ett investeringsbolag med fokus på entreprenörsdrivna, skalbara företag med betydande potential att växa – som skapar, förändrar eller leder sitt affärsområde. De har en passion för tekniska och digitala företag i kombination med lösningar på problem som kan hjälpa till att skapa en mer hållbar värld. Starbright Invest vill ta en aktiv roll i att hjälpa företag att uppnå framgång.

Carl-David Hagerbonn, Ludvig Alervall, Clara Sandell, Johannes Klint står i en stor foajé med stenklädda väggar.

SLOWFASHION lanserar app – ”En ny era för cirkulärt premiummode”

5 april 2024

Science Park välkomnar lanseringsaktuella SLOWFASHION till inkubatorprogrammet. Efter två år av intensivt arbete släpper nu teamet bakom SLOWFASHION en ny digital plattform som ska göra det enklare – och inspirera fler privatpersoner – att köpa och sälja premiummode på ett hållbart sätt. Målet är att bidra till en mer cirkulär modeindustri och ett mer hållbart konsumtionsbeteende.

– I en värld där modeindustrin i hög grad bidrar till miljöförstöring insåg vi att det finns en avgörande aspekt: det finns garderober fyllda med högkvalitativa mode-produkter som inte används. SLOWFASHION är här för att förändra den situationen. Vi förstår värdet av konsumentens garderob, och vi har utformat vår plattform för att matcha det värdet, säger Ludvig Alervall, VD & medgrundare av SLOWFASHION.

Vill skapa en rörelse för cirkulärt mode

Av de ca 100 miljarder klädesplagg som tillverkas årligen, slutar ungefär 92 miljoner ton som avfall på soptippar (källa: earth.org). Användandet av kläder har blivit alltmer kortlivat, där många plagg bara bärs sju till tio gånger innan de kastas, vilket är en minskning med mer än 35% under de senaste 15 åren (källa: earth.org). Och det är en av anledningarna till att SLOWFASHION nu skapar en digital plattform – och en community – som bidrar till att kläder, skor, väskor och smycken med hög kvalitet hittar nya hem och används hela sin livslängd, snarare än att de ligger oanvända i en garderob eller slängs innan de blivit uttjänta. Den primära målgruppen är medvetna konsumenter som prioriterar design och kvalitet.

– SLOWFASHION erbjuder en unik möjlighet för modeintresserade säljare & köpare att få tillgång till en plattform som värdesätter högkvalitativa och unika plagg, skor, väskor och smycken som kan vara svåra att hitta på andra ställen, berättar Ludvig.

Ludvig Alervall

Här är teamet bakom SLOWFASHION:

Ludvig Alervall

CEO

Clara Sandell

CMO

Johannes Klint

CTO

Carl-David Hagerbonn

Styrelseordförande

SLOWFASHION –  en del av Science Park inkubator

SLOWFASHIONS väg till inkubatorprogrammet började med ett affärsutvecklingsmöte med Science Parks affärsutvecklare i Vetlanda, Emma Ingelow. Därefter tog de steget vidare in i inkubatorn, som är den del av Science Parks verksamhet där det finns bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential och hållbarhetsfokus. Under inkubationen, som normalt pågår 6-24 månader, får deltagarna skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå.

– SLOWFASHION har internationella ambitioner från start. Däremot har vi förstått värdet av att bygga starka communities på lokal nivå. Vi vet även hur viktigt det är att våga satsa, misslyckas och lära oss av erfarenheterna. Därför såg vi en fantastisk möjlighet att tillsammans med Science Park och inkubatorn, genom introduktioner av Emma Ingelow och Johanna Friman, skapa en testmarknad i Jönköping där vi kan utveckla, testa och finjustera strategier för att nå vår målgrupp innan vi skalar upp det som fungerar. Vi är i ett tidigt skede i inkubatorprogrammet, men vad som hittills har varit tydligt är att Emilia Sundberg och Henning Lindberg både delar vår entusiasm och villighet att utmana – vilket är precis det vi är ute efter, säger Ludvig.

”SLOWFASHION kan bidra till beteendeförändring”

Företagen i inkubatorn arbetar med Science Parks egna affärsutvecklare men också med externa specialister. Gemensamt för våra affärsutvecklare är att de har bred erfarenhet från att själva starta och driva företag, såväl som från storbolag. Så här säger Emilia Sundberg och Henning Lindberg, affärsutvecklare på Science Park, om möjligheten att jobba tillsammans med SLOWFASHION:

– Science Park vill stötta modiga entreprenörer som tar sig an viktiga samhällsproblem. Den idag mycket ohållbara modeindustrin och människors linjära konsumtionsmönster är en av de viktigaste utmaningarna som vi har idag. Slowfashion kan med sin affärsidé bidra till en beteendeförändring och omställning på ett mycket positivt sätt. Jag ser fram emot att för Science Parks räkning följa deras spännande resa framöver, säger Emilia.

– Jag ser fram emot att få arbeta med teamet bakom Slowfashion. De har en drivkraft och en bred erfarenhet som vi historiskt vet är en viktig faktor för att lyckas. Dessutom finns en bra mix i teamet och en gemensam drivkraft i att göra världen lite bättre. Det är också ett affärsidé som bygger på cirkularitet. Det är något vi verkligen vill jobba med från Science Park sida, säger Henning.

Norditech lanserar STELLA – ett banbrytande AI-ramverk för utvecklare

12 januari 2024

Den 9 januari lanserade Science Parks inkubatorföretag Norditech första versionen av ett nytt AI-ramverk för utvecklare och teknikavdelningar. STELLA utgör en viktigt pusselbit i Norditechs vision om att demokratisera användandet av artificiell intelligens.

STELLA är ett innovativt verktyg som utnyttjar den senaste tekniken inom AI för att hjälpa utvecklare och teknikavdelningar att effektivisera sina arbetsprocesser.

Det här kan STELLA hjälpa utvecklare och företag med:

 • Automatisera arbetsflöden och uppgifter
 • Bygga upp digitala arbetsgrupper
 • Integrera API:er och tjänster
 • Skapa intelligenta chattbotar
 • Påskynda av utvecklingen av applikationer drivna av så kallade storskaliga språkmodeller (som till exmpel ChatGPT)
 • Upptäcka mönster och trender i ostrukturerad data
 • Skapa innehåll

 

BETA-versionen av Stella lanseras med öppen källkod, vilket betyder att vem som helst kan se koden, testa den och använda den i sin programmering.

Philip Alm som driver företaget Norditech i Jönköping föreläser på AI-dagen 2023. Han står på en scen med lila bakgrund och i förgrunden syns huvuden på människor i publiken.

Ett steg mot att demokratisera användandet av artificiell intelligens

STELLA är ett stort steg framåt för Norditech, som drömmer om att göra AI-teknik mer tillgängligt för alla. Men det här är bara början på Filip och Davids storslagna planer.

Nästa steg för Norditech är tjänsten VISS.AI. Det är ett visuellt verktyg som kommer låta vem som helst jobba med AI i stor skala – inte bara utvecklare. STELLA är första steget mot VISS.AI, och är tekniken som driver hela plattformen.

Philip Alm, medgrundare av Norditech

Med STELLA-uppföljaren VISS.AI ska du enkelt kunna skapa applikationer som drivs av AI, och det helt utan att skriva någon kod. Verktyget är visuellt och användarvänligt, vilket gör att du snabbt kan integrera med olika API:er och tjänster, samt skapa dina egna AI-applikationer på bara några minuter. VISS.AI ägs av Norditech.

Om Norditech

Norditech, som grundades av Philip Alm och David Bacelj, är en innovativ startup som gått från IT-konsultfirma till utvecklare av banbrytande teknik. Idag består teamet av flera engagerade utvecklare och ingenjörer som vill utforska nya gränser inom AI och dataanalys.

2022 tilldelades Philip Alm och David Bacelj priset ”SKAPA talang för unga innovatörer

Från Startupprogrammet till Inkubatorprogrammet

Under vintern 2021-2022 deltog Philip och David i Science Parks Startupprogram. Programmet avslutades med pitchtävlingen Demo Day, där Norditech kammade hem första pris. Idag är Norditech deltagare i Inkubatorprogrammet, som är den del av Science Parks verksamhet där det finns bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential och hållbarhetsfokus.

Under inkubationen, som normalt pågår 6-24 månader, får deltagarna skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå. Företagen i inkubatorn arbetar med Science Parks egna affärsutvecklare men också med externa specialister.

Science Parks affärsutvecklingschef Peter Schön står i en lounge i Science Park Towers

Peter Schön, affärsutvecklingschef Science Park.

– För oss på Science Park är det superspännande att få vara med och stötta ett bolag som kan förändra hur vi utnyttjar AI oavsett storlek på bolag eller förkunskaper. Philip och David visar att det är möjligt att skapa revolutionerande lösningar inom digital transformation oavsett var man befinner sig i världen.

 

Andreas Nordh, Lars Birging och Håkan Wahlgren på impact-företaget Zigrid står inne i Science Park Towers.

Zigrid får ta del av 350 miljoner euro från Europeiska innovationsrådet

14 november 2023

Impact-bolaget Zigrid har lyckats med något som ingen tidigare lyckats lösa, men som forskning har identifierat som en lovande energilösning för framtiden – att utvinna elektricitet ur spillvärme för låga temperaturer. I mars tilldelades Zigrid priset Årets innovation i Jönköpings län och i slutet av oktober kom det glädjande beskedet att de som ett av två svenska bolag får finansiering från Europeiska innovationsrådet.

Europeiska innovationsrådet (EIC) är en institution inom EU som syftar till att stödja innovatörer, entreprenörer, små företag och forskare med ambitionen att utveckla banbrytande innovationer. Det görs bland annat genom EIC Accelerator – ett program som stöttar skalbara startups med bidrag på upp till 2,5 miljoner euro kombinerat med investeringar i eget kapital.

Pitchade för forskare, investerare och entreprenörer

EIC Accelerator har en tuff urvalsprocess med en omfattande ansökan och tuffa juryintervjuer. Av 648 ansökningar var Zigrid ett av de 140 företag som tog sig till sista steget i processen och därmed fick möjlighet att pitcha sin idé och grillas av erfarna investerare och entreprenörer. De pitchande bolagen matchas mot expertis inom olika områden.

Lars Birging och Håkan Wahlgren presenterade Zigrids idé för en jury bestående av bland andra tekniker och forskare inom hållbarhet och energi från fem länder inom EU.

Håkan Wahlgren och Lars Birging står i en studio. på en skärm bakom dem syns företaget Zigrids logotyp.

Världsunikt patent inom nytt energiområde

Fredagen den 27 oktober kom sedan det efterlängtade beskedet att Zigrid är ett av de 47 företag som tilldelas finansiering. De utvalda företagen kommer tillsammans att få nästan 350 miljoner euro och består av direkt bidrag och en del av bolagen får även möjliget att söka investering. Utöver Zigrid har bara ett annat svenskt företag, Acorai AB, blivit utvalda att delta i programmet.

Det känns fantastiskt, nästan lite overkligt – och det kom glädjetårar när beskedet damp ner i mejlen. Både för att vi äntligen har installerat vår först kundpilot och att vi nu får in kapital att slutföra vår utveckling. Vi hade en bra känsla men man måste ju alltid vänta in beskedet. Det är ofta två steg framåt och ett tillbaka när man utvecklar något nytt. Inte minst när vi håller på att skapa något som bryter ny mark i ett område som tidigare inte haft någon bra lösning. Idag har vi två patent som är världsunika och vi har potential göra stor skillnad för minskade koldioxiutsläpp. Nu kan vi öka takten i att få ut Zigrid och på riktigt och bidra till den gröna omställningen.

Lars Birging, VD, Zigrid

“Shifting Waste Heat from Problem to Power”

Ungefär hälften av all energi som produceras har potential att återvinnas men försvinner idag som spillvärme. Det finns bra lösningar att producera el från spillvärme med temperaturer över 100°C, men varit svårt eller oekonomiskt att göra när man går under 100°C, där den största mängden spillvärme finns vilket är ett enormt slöseri. Det Zigrid utvecklat är en innovation som gör det möjligt att utvinna el av spillvärme ned till 50 grader. Även om värme kan verka som ett ofarligt utsläpp, kan återanvändning av denna bortkastade energi potentiellt leda till en massiv minskning av både CO2-utsläpp och minska företagens kostnader och elförbrukning att kyla redan producerad värme innan den släpps ut i naturen.

Idag består teamet bakom Zigrid av sex personer och den första anläggningen är uppkopplad i skarp driftsmiljö hos Baettr, ett gjuteri i Gulsmedshyttan. Med finansieringen från EIC på plats är planen tydlig: att expandera.

Planen är att anställa 12-14 personer under de närmsta åren. Det kommer att ta några månader innan avtalet är skrivet och klart och under tiden jobbar vi med planeringen. Att rapportera till EU kräver mycket arbete och tid och vi kommer att jobba hårt med att bryta ner vår process i delmoment och planera för vilka vi ska anställa.

Lars Birging

Om Zigrid AB

Zigrid startades 2015 av Torbjörn Birging, Jan Björkman och Lars Birging. Under åren 2018-2020 var de en del av Science Parks Jönköpings inkubatorprogram. I mars 2023 utsågs de till Årets innovation i Jönköpings län. Bolaget har sitt säte i Nora och delar av verksamheten bedrivs från kontoret på Science Park i Jönköping.

Anna Hamilton, grundare av NutriGap, står i ett rum med mörkgröna väggar. Bakom henne står en gul fåtöljs.

NutriGap – nytt inkubatorföretag sätter kvinnohälsa i fokus med hjälp av AI-driven plattform

14 november 2023

NutriGap är en digital plattform som med hjälp av AI knyter samman kost, näringsintag, blodprov och symptom med omfattande forskning om näringsbehov relaterade till olika diagnoser. Nu går NutriGap-grundaren Anna Hamilton med i Science Parks inkubatorprogram. Hennes drivkraft är att en gång för alla fylla det gap som finns i vården kopplat till kvinnors hälsa och kvinnorelaterade sjukdomar.

Fem glada personer står på en scen och håller diplom, blommor och vinstcheckar.

Anna Hamilton kammade hem vinsten i Impact Demo Day som är en del av Science Parks startupprogram.

– Föreställ dig att ha en sjukdom som får dina hormoner att vara helt ur balans. Att ha en menscykel som är ett skämt. Och svårigheter att bli gravid. Detta är verkligheten för över 300 000 kvinnor i Sverige och 116 miljoner i världen, som har PCOS.

Så inledde dietisten och entreprenören Anna Hamilton pitchen som tog henne vinnande ur Impact Demo Day – en pitchtävling som ingår i Science Parks Startupprogram.

Ser outnyttjad potential i informationen i vårt blod

Anna Hamilton har över fjorton års erfarenhet av dietistyrket inom såväl primärvård som på sjukhus. När hon jobbade på en njurmedicinavdelning fick hon upp ögonen för hur mycket information ett enda blodprov kunde avslöja om patientens hälsa. Men även hur kost och nutrition påverkade blodvärdena.

– Vi kan använda blodprover på ett så mycket mer effektivt sätt, och genom egen erfarenhet har jag sett hur förändringar i kost kan göra verklig skillnad. Det finns mycket forskning inom området. Men trots det får många kvinnor inte den hjälp de behöver.

Anna Hamilton, NutriGap

Från digital dietistmottagning till digital plattform för att kunna hjälpa fler

Sedan två år tillbaka driver Anna den digitala dietistmottagningen Foodformation. Där hjälper hon individer att få bukt med diagnoser och symptom med hjälp av kost och näringsämnen. Och det var här idén om en digital plattform – NutriGap – tog ett steg närmare verkligheten.

– Fördelen med att skapa en digital plattform är att du kan jobba med beteendet på ett annat sätt. Här kan du testa en förändring i taget, få direkt feedback med tips och recept helt anpassade efter dina symptom, blodvärden och din diagnos. Allt baserat på forskningsdata. Du känner dig bättre, samtidigt som du genom dina blodvärden kan se svart på vitt att du mår bättre.

En del av Science Parks inkubator

Efter sitt deltagande i Startupprogrammet antogs Anna och NutriGap till inkubatorprogrammet. Inkubatorn är den del av Science Parks verksamhet där det finns bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential och hållbarhetsfokus. Under inkubationen, som normalt pågår 6-24 månader, får deltagarna skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå. Företagen i inkubatorn arbetar med Science Parks egna affärsutvecklare men också med externa specialister.

Gemensamt för våra affärsutvecklare är att de har bred erfarenhet från att själva starta och driva företag, såväl som från storbolag. Så här säger Peter Schön, affärsutvecklingschef på Science Park, om möjligheten att jobba tillsammans med NutriGap:

 

– Det är fantastiskt roligt att få jobba med NutriGap och Anna. Det tydliga behovet i samhället globalt gör det också väldigt meningsfullt. Det vi på Science Park kan bidra med i samarbete med vårt stora nätverk gör extra stor skillnad när entreprenören är i startfasen. Jag ser fram emot att få se Nutrigap växa och fylla det gap som faktiskt finns i vår nuvarande vård. Som far till två tonårsdöttrar ligger det mig varmt om hjärtat.

Peter Schön, affärsutvecklingschef på Science Park

MVP, team-planer och framtidsdrömmar

Nästa steg för NutriGap är att testa en första version av plattformen, utöka teamet och undersöka möjligheterna med eventuella investeringar. Den långsiktiga drömmen och målet är att NutriGap ska bli ett självklart val. Både både individen men även som kvalitetshöjande komplement i vårdsektorn.

"Ett av mina stora Varför"

Annas hjärta klappar extra hårt för fertilitet och individer som kämpar för att bli gravida. Så här säger Anna om vem hor ser framför sig när hon jobbar med NutriGap:

– Fertilitet och infertilitet är något som ligger mig extremt varmt om hjärtat – och det är också ett av mina stora ”varför”. Att gå igenom IVF är en brutal resa. Det är fantastiskt att IVF finns, men bara ca 30% blir gravida på första försöket. Med rätt redskap, information och nutrition kan vi komma långt – NutriGap kan bland annat komplettera dagens IVF-behandling.

En solcellspark fotad ovanifrån.

Spectria Invest och Speed Capital investerar i inkubatorföretaget Energy Director AB

5 september 2023

Energy Director är ett effektivt digitalt verktyg som används för att optimera energiflöden och maximera energiresurser. Bolaget är sedan hösten 2022 del av Science Park Jönköpings län inkubatorprogram. Nu går de Science Park-baserade investeringsbolagen Spectria Invest och Speed Capital in som delägare när Energy Director tar in kapital för expansion.

Energy Director är en del i energisektorns omställning till grön och klimatsmart energi, en omställning som blir alltmer kritiskt och brådskande. Genom att samla in relevanta och aktuella data skapar Energy Director en ökad lönsamhet och stabila prisnivåer.

Gustav Österström, Nicklas Skogbergs och Linda Pålsson står tillsammans inne i Science Park Towers.

Gustav Österström, Nicklas Skogbergs och Linda Pålsson står tillsammans inne i Science Park Towers. (Speed Capital)

På Spectria Invest gillar vi drivna entreprenörer som både vill skapa framtidens affär och hitta lösningar på viktiga problem som finns i samhället. Teamet har visat på hög innovations- och genomförandekraft och allt det tillsammans gjorde det naturligt för oss att investera i Energy Director. Vi ser framemot det fortsatta samarbetet.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

I samband med investeringen kliver Gustav Österström in som styrelseledamot i Energy Directors styrelse.

Vi på Energy Director ser med glädje fram mot vårt samarbete, Spectria Invest och Speed Capital besitter mångårig kunskap och erfarenhet som vi kommer ha stor nytta av i vår fortsatta expansion. Det kapital som vi nu får in innebär att vi får möjlighet att accelerera vår expansion ytterligare. Att våra investerare dessutom har god erfarenhet av start-up bolag ser vi som ett stort plus.

Nicklas Skogsberg, VD, Energy Director

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Bland fondens investerare återfinns Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping University, Science Park Jönköpings län och erfarna privata investerare/företagare.

Om Speed Capital

Speed Capital investerar i unga innovativa tillväxtbolag med koppling till Science Park Jönköpings län inkubatorsverksamhet. Speed Capital drivs som ett dotterbolag till Science Park Jönköpings län och med finansiering från Tillväxtstiftelsen.