En solcellspark fotad ovanifrån.

Spectria Invest och Speed Capital investerar i inkubatorföretaget Energy Director AB

5 september 2023

Energy Director är ett effektivt digitalt verktyg som används för att optimera energiflöden och maximera energiresurser. Bolaget är sedan hösten 2022 del av Science Park Jönköpings län inkubatorprogram. Nu går de Science Park-baserade investeringsbolagen Spectria Invest och Speed Capital in som delägare när Energy Director tar in kapital för expansion.

Energy Director är en del i energisektorns omställning till grön och klimatsmart energi, en omställning som blir alltmer kritiskt och brådskande. Genom att samla in relevanta och aktuella data skapar Energy Director en ökad lönsamhet och stabila prisnivåer.

Gustav Österström, Nicklas Skogbergs och Linda Pålsson står tillsammans inne i Science Park Towers.

Gustav Österström, Nicklas Skogbergs och Linda Pålsson står tillsammans inne i Science Park Towers. (Speed Capital)

På Spectria Invest gillar vi drivna entreprenörer som både vill skapa framtidens affär och hitta lösningar på viktiga problem som finns i samhället. Teamet har visat på hög innovations- och genomförandekraft och allt det tillsammans gjorde det naturligt för oss att investera i Energy Director. Vi ser framemot det fortsatta samarbetet.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

I samband med investeringen kliver Gustav Österström in som styrelseledamot i Energy Directors styrelse.

Vi på Energy Director ser med glädje fram mot vårt samarbete, Spectria Invest och Speed Capital besitter mångårig kunskap och erfarenhet som vi kommer ha stor nytta av i vår fortsatta expansion. Det kapital som vi nu får in innebär att vi får möjlighet att accelerera vår expansion ytterligare. Att våra investerare dessutom har god erfarenhet av start-up bolag ser vi som ett stort plus.

Nicklas Skogsberg, VD, Energy Director

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Bland fondens investerare återfinns Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping University, Science Park Jönköpings län och erfarna privata investerare/företagare.

Om Speed Capital

Speed Capital investerar i unga innovativa tillväxtbolag med koppling till Science Park Jönköpings län inkubatorsverksamhet. Speed Capital drivs som ett dotterbolag till Science Park Jönköpings län och med finansiering från Tillväxtstiftelsen.

RTIM Systems Pontus Carme, Emma Friberg och Victor Larsson

RTIM ska lösa dold hållbarhetsutmaning i industribranschen – tar in 6,5 MSEK i kapital

13 juni 2023

Science Park välkomnar nytt spännande företag till inkubatorprogrammet! RTIM Systems har utvecklat en mjukvara som hjälper aktörer inom tillverkningsindustrin att få större kontroll över sina återanvändbara lastbärare. Nu tar de in 6,5 MSEK i kapital från bland annat Almi Invest och Falvir, med målet att bidra till en mer resurseffektiv och cirkulär industribransch med bättre logistikflöden.

Lastbärare liknar lastpallar, men de är större, dyrare och ofta gjorda i stål, plast eller trä. Många företag bygger stora volymer specialanpassade lastbärare för att transportera varor. De kan kosta tiotusentals kronor styck och är resurskrävande i produktion.

Mer effektivt, ekonomiskt och hållbart

Trots det enorma värdet försvinner tusentals lastbärare spårlöst varje år.

 

Efter att varorna levererats till en kund kan lastbäraren hamna på ett lager, på en uppställningsplats, på tippen eller i värsta fall i en skog eller på ett fält. Många kunder vet inte hur de ska bli av med lastbäraren och ägaren kan sällan lägga den administrativa tid som krävs för att få tillbaka dem.

Pontus Carme, grundare av RTIM Systems

När lastbärare försvinner, förstörs eller fastnar hos en kund för länge kan det leda till produktionsstopp, logistikproblem och ökade kostnader. Men ett stort problem som tidigare inte uppmärksammats är det ohållbara slöseriet av resurser som uppstår när återanvändbara lastbärare inte används hela sin livslängd.

Varje lastbärare som kommer tillbaka i ett cirkulärt flöde innebär minskade utsläpp och minskat råvarubehov. Vi tror också att vi med hjälp av att ett ordentligt systemstöd kan få fler stora företag att gå över till återanvändbara lastbärare, i stället för att använda träpallar som ofta blir engångsprodukter.

Emma Friberg, medgrundare på RTIM Systems

Full kontroll genom hela kundledet – så funkar RTIM Systems

Teamet bakom RTIM Systems består av de erfarna entreprenörerna Pontus Carme, Emma Friberg, Victor Larsson och Sanna La Placa. Tillsammans har de tagit fram en tjänst som med hjälp av automatisk datainsamling, smarta processer och smidiga funktioner följer lastbäraren längs hela flödet från fabrik, till kund och tillbaka igen.

Leverantören vet då exakt var lastbärarna är och hur många de är, vilket gör det enkelt för slutkunden att begära upphämtning. När det närmar sig upphämtning får slutkunden en sms-påminnelse med all information som behövs. RTIM kan planera effektiva rutter för transportbolagen och fylla lastbilar som normalt går ”tomma” hem med lastbärare som ska tillbaka till fabriken. RTIM sluter cirkeln, stoppar svinnet och ser till att lastbärarna kan återanvändas som tänkt.

RTIM Systems och affärsutvecklare: Pontus Carme, Emma Friberg, Victor Larsson, Henning Lindberg och Peter Schön.

En del av Science Parks inkubator sedan april 2023

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Vi ser fram emot ett starkt samarbete kring vad RTIM kan göra för Smålands många fantastiska tillverkningsföretag. Science Park har ett otroligt nätverk och en stor förståelse för vad företagen i och utanför regionen behöver och vill ha. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan sätta strategier för hur RTIM kan växa och bli en viktig arbetsgivare i framtiden.

Pontus Carme

Såhär säger Peter Schön, affärsutvecklingschef på Science Park, om nya tillskottet i inkubatorn:

Att få möjligheten att hjälpa RTIM och det kompetenta teamet inom bolaget känns riktigt roligt. Vi på Science Park inkubator ser fram emot att få följa med på deras resa mot att bli en global aktör inom cirkulära transportflöden av lastbärare. Det är sällan man får chansen att se en så tydlig koppling mellan kundernas problem och en helt ny lösning som kan skapa värden inom både hållbarhet, planering och ekonomi.

Kundlansering och investering från Almi Invest

– Vi har precis nått vårt första mål – att lansera produkten med vår kund Hydro Extrusion. Deras mål är att med hjälp av RTIM minska mängden CO2-utsläpp med 500 ton och kapa tio miljoner kronor i kostnader per år, allt genom att reducera svinnet av lastbärare. Hydro Extrusions koldioxidbesparing motsvarar drygt 1 600 varv runt jorden med bil, tänk vilken positiv effekt RTIM kan ha när vi hjälper hundra kunder, säger Pontus.

Härnäst vill teamet prata med så många potentiella kunder som möjligt och hjälpa dem få kontroll på sina lastbärare, med siktet på att nå sju kunder innan årsskiftet. På längre sikt ska RTIM bli förstahandsvalet för kontroll och hantering av lastbärare och andra rörliga tillgångar – inte bara i Sverige utan i Europa.

Och sedan – står resten av världen på tur!

Vill du veta mer? Kontakta:
Science Parks affärsutvecklingschef Peter Schön står i en lounge i Science Park Towers
Peter Schön
Affärsutvecklingschef
Entreprenören Emil Falk sitter framför ett ljust draperi och tittar in i kameran med ett stort leende.

WindowGlass Recycling Sweden väcker enormt intresse på marknaden

2 juni 2023

De senaste månaderna har resan för Science Parks inkubatorbolag WindowGlass Recycling Sweden gått i raketfart. Nu står flera aktörer i återvinningsbranschen på kö för att få köpa maskinen som kan minska deponin av fönster och glasdörrar med upp till 50% och banar väg för en mer cirkulär fönsterproduktion. Och intresset fortsätter att sprida sig över hela Norden vidare ut i Europa.

Det känns otroligt kul att människor är intresserade av våra visioner och att dem får upp ögonen för oss. Vi ska ju förändra en hel bransch och förhoppningsvis kan intresset leda till att fler fönster återvinns.

Emil Falk, grundare av WindowGlass Recycling

Det återvunna glaset från ett fönster måste vara helt rent för att vara brukbart i produktion av nytt fönsterglas. Detta är någonting som tidigare inte gått att lösa på ett effektivt sätt. Men med hjälp av WindowGlass Recyclings innovativa maskin kan glas och ram enkelt separeras och återvinnas var för sig, utan att skräp blandas med glaset. Affärsidén löser inte bara problemet med återvinningsbranschens stora mängder deponi – alltså material som inte går att återvinna. Den bidrar även till en mer cirkulär fönsterproduktion i en bransch som idag är beroende av en av världens mest exploaterade naturresurser – sand.

Emil Falk, grundare av Window Glass Recycling Sweden pitchar sin idé framför publik och kamera.

Prisregn för startupen

Teamet som består av Emil Falk, Oscar Larsson, Theodor von der Luft och Stefan Falk Boman har på kort tid även kammat hem flera prestigefulla innovations- och entreprenörskapspriser:

Perfekt Pitch – Regional Exportsamverkan i Jönköpings län och Företagarna

Perfect Pitch är en tävling där åtta innovativa startups från Jönköpings län får chansen att pitcha sina idéer för en stor publik och en jury med nationellt framstående entreprenörer. I slutet av tävlingen fick publiken vara med och utse vinnarbidraget, som denna gång blev Emil och WindowGlass Recycling.

Venture Cup Regionfinal 2023 i Region Väst

Den 25 maj ägde Regionfinalen i STARTUP 2023 rum i Göteborg. Där vann WindowGlass Recycling inte bara en utan tre kategorier som resulterade i en prispott på sammanlagt 75 000 kronor:

 • Best Traction (10 000 kronor)
 • Innovatum Science Park Award (15 000 kronor)
 • JCE Accelerator Award (50 000 kronor)

En del av Science Parks inkubator

WindowGlass Recycling blev en del av Science Parks inkubator under hösten. Inkubatorprogrammet är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för nya företag med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Under inkubationstiden (6-24 månader) får inkubatorbolaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Värmekamerabild över en gata med bilar och människor.

XENSE Vision tilldelas pengar för att öka trafiksäkerheten – vill testa tekniken i Jönköping

4 april 2023

Inkubatorbolaget XENSE Vision på Science Park har på kort tid tilldelats pengar både av Skyltfonden och i ett nytt stort forskningsprojekt tillsammans med Volvo Cars, Telenor och KTH inom uppkopplade självkörande fordon. XENSE Visions lösning är applicerbar inom såväl självkörande fordon som för analys av utmanande trafiksituationer som är både ineffektiva och farliga. 

Det händer mycket kring inkubatorbolaget XENSE Vision, som startades 2021 av en grupp tidigare anställda på Kapsch TrafficCom i Jönköping. I höstas antogs de – som enda svenska startup – i ett jätteprojekt med deltagare som Volvo Cars, Polestar, Ericsson och Veoneer. Nu har bolaget även tilldelats pengar av ”Skyltfonden”, genom vilken Trafikverket stödjer idéer som kan göra vägtrafiken säkrare. XENSE Vision är även med i det stora projektet ENTICE tillsammans med Volvo Cars, Telenor och KTHdär självkörande fordon får utökad säkerhet och effektivitet med en smart infrastruktur baserad på XENSE Visions sensorer och 5G. ENTICE är ett treårigt projekt som delfinansieras av initiativet Avancerad Digitalisering som är en storsatsning från Vinnova och teknikindustrin.

XENSE Vision möjliggör kommunikation med uppkopplade fordon i realtid

Produkten som tagits fram innehåller bland annat system för att i realtid kommunicera med uppkopplade fordon men även för att analysera trafiksituationer – exempelvis en korsning – över tid, för att identifiera när det uppstår farliga situationer. På så sätt skulle trafikplanerare inte behöva gissa, utan veta säkert, var kritiska situationer uppstår på lokala platser.

Syftet är att göra trafiken mer effektiv men också att hitta specifika fall som skapar en säkrare miljö för dem som röra sig i trafiken. Ett konkret exempel är att om exempelvis en rörelsehindrad person ska gå över en gata, så kan systemet styra trafikljusen. På så sätt får personen längre tid på sig att korsa vägen – och informationen om detta kan också skickas till självkörande fordon så att de blir extra uppmärksamma på situationen och eventuella osäkerhetsaspekter. Ett viktigt perspektiv är också att systemet är integritetssäkert – det känner inte igen eller pekar ut enskilda personer.

Christian Karlström, CEO på XENSE Vision.

XENSE Vision vill testa sin innovativa teknik i utsatta trafikområden i Jönköping

XENSE Vision satsar stort internationellt men vill också gärna få in det lokala perspektivet för att testa och visa hur deras produkt kan göra skillnad.

Vi vet att det finns utmanade trafiksituationer där vårt system skulle kunna bidra till att lösa farliga trafikproppar i Jönköping. Titta exempelvis på Kortebovägen och Talavid – där har vi idag trafiksituationer som skapar mycket frustration och kan leda till osäkerhet och riskfyllda situationer.

Björn Crona, COO på XENSE Vision.

Inom kort kommer sannolikt fler spännande nyheter från XENSE Vision. Bolaget deltar i många spännande sammanhang kopplat till testning av självkörande fordon i trafik.

Vi har samarbeten med många spännande aktörer inom självkörande fordon och framtidens mobilitet. Det skulle vara kul om vi även kunde få till något projekt med mer lokal förankring. Utvecklingen av självkörande fordon är inte bara något som sker i Silicon Valley utan faktiskt även här i Jönköping – så mycket kan vi säga.

Björn Crona, COO på XENSE Vision.

På huvudbilden syns från vänster: Ibraheem Al-Nuaimi, Nils Jonsson Lindahl, Göran Boström, Claes Markström, Björn Crona, Christian Karlström och Andreas Ternstedt.

Här kan du läsa mer om XENSE Vision:

Fyrverkerier mot natthimmel

Zigrid är Årets innovation 2023

27 mars 2023

På Jönköpingsgalan den 25 mars fick Zigrid – ett av Science Park tidigare inkubatorbolag – ta emot det prestigefyllda priset Årets innovation. Zigrids revolutionerande innovation gör det möjligt att utvinna el ur låggradig spillvärme från till exempel energiproduktion.

– Det är en inspiration och uppmuntran för oss alla. Vi står i ett läge nu när vi ska gå in till kundtester i sammanhang både i Sverige och utomlands och då är det klart att det här är ett signum på att vi gör någonting bra, sa Lars Birging, VD på Zigrid, när han fick ta emot priset.

Till finalisterna hörde även Norditech och WindowGlass Recycling. Här kan du läsa mer om alla nominerade bolag.

Zigrids innovation kan bidra till massiv minskning av CO2-utsläpp

Spillvärme utgör en stor potentiell energikälla, eftersom ungefär hälften av all energi som produceras blir återvinningsbar spillvärme. Den största delen av spillvärmen har en temperatur under 100°C och kallas låggradig spillvärme. Hittills har det bara funnits fungerande lösningar för att ta vara på spillvärme över 100°C, vilket gör att en enorm mängd bortkastad värme helt enkelt släpps ut i miljön.

Zigrids innovation gör det möjligt att utvinna energi av spillvärme på så låg temperatur som 45 grader. Även om värme kan verka som ett ofarligt utsläpp, kan återanvändning av denna bortkastade energi potentiellt leda till en massiv minskning av både CO2-utsläpp och värmeföroreningar av vattenförsörjning.

Juryns motivering för Zigrid:

På plats på scen för att offentliggöra vinnaren var Science Parks affärsutvecklare Elin Ohlsson, Henning Lindberg och kvällens konferencier – komikern och programledaren Sofia Dalén. Vinnarmotiveringen för Zigrid löd:

Utmärkelsen Årets innovation går till ett bolag som adresserar en högst aktuell samhällsutmaning med en banbrytande, innovativ teknik. Genom att nyttja det som tidigare gått till spillo kan stora mängder energi tillvaratas. Bolaget har jobbat dedikerat med sin lösning i flera år och har nu en bevisad och patenterad lösning med ett stort intresse från många aktörer. Det krävs både mod, strategisk förmåga och genomförandekraft för att driva en innovation mot kommersialisering. Att dessutom göra det med rätt timing är en avgörande faktor för framgång.

Vem kan få priset Årets Innovation?

Årets Innovation delas ut av Science Park i syfte att stärka regionens innovationskraft och tillväxt i näringslivet. Priset belönar kreativa idéer som omsätter nya möjligheter i praktiken och har stor tillväxtpotential. Efter en öppen nomineringsrunda tas tre finalister fram varpå den slutgiltiga vinnaren utses av en jury.

Kriterierna för att vara aktuell för utmärkelsen är att företaget eller personen har:

 • max 250 anställda
 • tagit fram en kreativ och nyskapande tjänst eller produkt
 • en innovation som är kommersiellt gångbar eller kan skapa en stor samhällsnytta.

Årets finalister:

Nominerade till årets innovation var också följande bolag:

 • Norditech – Philip Alm och David Bacelj
 • WindowGlass Recycling Sweden – Emil Falk

Här kan du läsa mer om de nominerade.

Tidigare vinnare av Årets innovation

Tidigare har bland andra Paprtect, Ecris, Multi4 och Progressive Safety tilldelats utmärkelsen.

En kvinna håller i två postpaket.

Pickia – minskad stress hos butikspersonal genom unik självbetjäningstjänst

17 mars 2023

Science Parks nya inkubatorbolag Pickia vill hjälpa företag och organisationer att på ett säkert och kundvänligt sätt erbjuda självbetjäning för in- och utlämning av paket och utrustning. Syftet är att avlasta hårt pressad butikspersonal och att bidra till ett mer hållbart logistikflöde.

E-handelsmarknanden växer stadigt. I takt med det ökar arbetsbelastningen på personal i butiker och på företag som ansvarar för den manuella utlämningen av paketen.

Pickias affärsidé bygger på att kunden själv sköter identifiering, hantering och utlämning av sitt paket från vald utlämningsplats, där du guidas till rätt produkt samtidigt som säkerheten för allt annat som finns på platsen garanteras. Lösningen kan appliceras vid engångsföreteelser som e-handelsordrar eller privat försäljning, så väl som vid återkommande processer som till exempel uthyrning.

Börjar på hemmaplan med långsiktig vision om den internationella marknaden

Tjänsten bidrar inte bara till minskad stress hos personalen. Pickia vill också vara med och skapa ett mer hållbart logistikflöde. Detta genom att öka servicenivån hos utlämningsställen och minska mängden onödiga resor till och från butik, både nationellt och internationellt.

På kort sikt vill vi nå ett skede där vi kan erbjuda vår produkt och tjänst till den lokala svenska marknaden, med alla utmaningar det innebär. På längre sikt är visionen att ta den svenska modellen ut på den internationella marknaden och på så vis skapa en internationell logistikkedja kring e-handel som minskar andelen onödiga resor och bidrar till en mer hållbar e-handel och paketutlämning.

Erik Axelsson – systemingenjör och projektledare på Pickia.

Teamet

Bakom idén står ett team som alla brinner för att skapa kundvärde. De vill alla säkerställa att så väl stad och landsbygd får ta del av nya tekniska lösningar och utveckling:

 • Alexander Brodin, projektledare som värnar om teamets välmående.
 • Andreas Jansson, fullstackutvecklare med fokus på inbyggda system och hårdvarunära programmering.
 • Erik Axelsson, systemingenjör och projektledare med hjärta för industri, landsbygd och Östersjön.
 • Emil Axelsson, systemutvecklare med bakgrund inom retail samt fordons- och försvarsindustrin.
 • Filip Lindeholm, kreativ UX-designer med djup teknisk kompetens.
 • En affärsutvecklare som är kommersiellt ansvarig. Lång erfarenhet från olika branscher inom olika kommersiella roller.

En del av Science Parks inkubator sedan januari 2023

Varje år möter Science Park över 1000 idéer. Av dessa går ungefär 10 vidare till inkubatorprogrammet, som är den del av verksamheten där det finns bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential. Under inkubationen, som normalt pågår 6-24 månader, får bolagen en skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå. Inkubatorbolaget arbetar med Science Parks egna affärsutvecklare men också med externa specialister. Gemensamt för våra affärsutvecklare är att de har bred erfarenhet från såväl storbolag som att själva starta och driva företag och de har alla arbetat med försäljning och marknadsföring.

Vi ser fram emot att få hjälp av experterna på Science Park. Initialt behöver vi stöd inom finansiering och expertis kring hur man startar upp en utvecklande produktverksamhet och på sikt blir ett lönsamt bolag och en attraktiv arbetsgivare, säger Erik när han berättar om Pickias förväntningar på sin tid i inkubatorn.

Matilda Löf, affärsutvecklare på Science Park, ser stora möjligheter i teamets affärsidé.

– Vi ser verkligen fram emot att få jobba med Pickia i inkubatorn. De är ett bolag med ett starkt team och mycket kompetens för att bygga sin systemlösning. Pickias affärsidé bygger på att möta ett behov som finns hos både paktetombuden och konsumenten. Det ska bli spännande att få följa deras utveckling!”

Vitt skrivbord ovanifrån, där en man skriver på en laptop med en kopp kaffe bredvid sig.

PH Innovation förbättrar arbetsmiljön med tre innovativa produkter

15 mars 2023

Det senaste tillskottet i Science Parks inkubator har inte mindre än tre patentsökta produkter i portföljen. PH Innovation har utvecklat en innovation som både sparar pengar, material och förbättrar arbetsmiljön inom såväl vården som på kontoret.

Höj- och sänkbara skrivbord är idag standard på de flesta kontor – men visste du att många skrivbord på marknaden inte uppfyller grundläggande krav för att kunna ge de ergonomiska fördelar som produkten är avsedd för? Detta beror bland annat på att många kompromissar med pris och funktion när vid inköp av sitt- och ståbord. Resultatet blir att själva syftet med bordet – att få en bättre ergonomi och arbetsmiljö – uteblir. Detta vill teamet bakom PH Innovation ändra på. De har tagit fram en patenterad produktkategori med höj- och sänkbara skrivbord som både minskar produktionskostnaden och passar en större del av befolkningen.

Människor är olika långa och behöver bord som går att justera från sittande till stående oavsett om du är lång eller kort. Dagens enklare och billigare modeller klarar inte att justeras fullt ut. Enkelt förklarat är den tekniska lösningen att använda rör som skjuts in i varandra – två i rör i den enklare modellen och tre rör i den mer avancerade. I offentliga upphandlingar finns krav rörande högsta och lägsta nivå som gör att inga av modellerna med två rör lever upp till kraven. Därför blir kostnaden högre vid inköp av de mer avancerade modellerna. Det innovativa i den nya lösningen är att vi behöver bara två rör, men ändå lever upp till kraven. Det innebär att lösningen inte bara förbättrar arbetsmiljön för den som jobbar vid skrivbordet, utan den sparar miljömässiga resurser och blir prismässigt mycket konkurrenskraftiga.

Per Höglund, grundare och ägare av PH Innovation.

Förbättrar arbetsmiljön för sjukhuspersonal och ökar tryggheten för patienter vid förflyttning

Utöver skrivborden har PH Innovation tagit fram en förbättrad lyftkonstruktion för sjukhussängar. Olika typer av lyftanordningar är vanliga inom vården och att lyfta eller trycka från en låg höjd är ett välkänt tekniskt problem. På många produkter används en ”saxlösning” som har en självbärande konstruktion, och drivs av ett hydraul-aggregat eller elektriskt ställdon. Det gör många sängar både tunga att höja och svåra att manövrera vid förflyttningar av patienter.

Vi har tagit fram en lösning som ersätter dagens drivanordningar och minskar kraftbehovet för lyften – i vissa fall med upp till 90%. Det påverkar delar av grundkonstruktionen som kan dimensioneras ner. Den stora fördelen med vår lösning är att den är relativt enkel med väldigt få detaljer vilket gör sängen lättare både viktmässigt och att förflytta. Vården är idag hårt belastad och alla förbättringar – stora som små – som kan förbättra arbetsmiljön för personalen spelar roll.

Per Höglund

Precis som med lösningen för skrivborden finns flera positiva effekter med den innovativa konstruktionen. Färre detaljer innebär mindre material och därmed reduceras också tillverkningskostnaden. Lägre vikt på slutprodukten medför också fördelar i hantering och frakt.

Det som är riktigt spännande är att lösningen är applicerbar inom fler områden som använder samma grundkonstruktion med sax-lyften som utgångspunkt. I vår inkubator jobbar vi enbart med bolag och idéer som har ett tydligt hållbarhetsperspektiv, och såväl skrivborden som sänglösningen kommer att kräva mindre resurser än konkurrenterna på marknaden. Teamet strävar också efter att produkterna ska tillverkas i närmiljön – där kan vi på Science Park bidra med vårt stora nätverk av lokala bolag och experter inom aktuella utvecklingsområden.

Matilda Lööf, affärsutvecklare på Science Park.

PH Innovation söker investerare och partners – kan ta hem stororder

PH Innovation är sedan hösten 2022 en del av Science Parks inkubator. Fokus just nu ligger på att ta fram färdigverifierade prototyper och välja strategi för industrialisering. Innovation har väckt intresse i Europa, och PH Innovation har fått förfrågningar från flera riktigt stora aktörer.

Om vi landar detta kommer vi inledningsvis att få leverera cirka 1000 bord per månad. Därför söker vi just nu tillverkare, investerare eller samarbetspartners för att tillsammans ta affären framåt.

Baris Belge, projektledare och operativ chef.

Teamet bakom PH Innovation

Per Höglund, grundare och ägare

Innovativ konstruktör med många patent. Har lång erfarenhet av produktutveckling inom olika områden – såväl inom bord som produktsegment som produkter inom friskvård och träning.

Baris Belge, projektledare och operativ chef

Projektledare och styrelseordförande. Rutinerad projektledare med produktionsteknisk bakgrund med många års erfarenhet av produktionsekonomi, kalkylering och prissättning på kontorsmöbler.

Bo Karlsson, senior rådgivare

Produktionstekniker och konstruktör med över över 20 års arbetslivserfarenhet inom möbelindustrin, med specialområden som industrialisering, maskinköp och automation.

Henrik Hörberg, senior rådgivare

Produktionstekniker, konstruktör och styrelseledamot med över 20 års arbetslivserfarenhet från möbelindustrin.

 

 

Krossat fabriksfönsterglas med rostiga spröjs.

Inkubatorbolaget WindowGlass Recycling banar väg för cirkulär fönsterproduktion

6 mars 2023

Science Park välkomnar ett nytt spännande bolag till inkubatorn! WindowGlass Recyclings affärsidé är att förenkla återvinning och cirkulär produktion av fönsterglas, genom en maskin som kan separera glas från fönsterramar.

Sand är en av världens hårdast exploaterade naturresurser. I takt med urbaniseringen och snabbt växande städer, håller sandråvaran på att ta slut. I byggbranschen görs omfattande insatser för att hitta nya alternativ till sandbaserat byggmaterial samtidigt som glasproducenter blir mer och mer beroende av cirkulära produktionskedjor. Men i dagsläget är fönsterglas svårt att återvinna, eftersom glaset sitter ihop med en fönsterram av trä eller aluminium. Det gör att fönster ofta sorteras som deponi och grävs ned i marken. Med hjälp av WindowGlass Recyclings innovativa maskin kan glas och ram enkelt separeras och återvinnas var för sig.

Genom våra maskiner kan glaset återanvändas och skapa ett cirkulärt system för fönstrets kretslopp. Detta betyder att vi har potential att göra världens fönstertillverkare mer hållbara, då de slipper utvinna ny sand.

Emil Falk, en av grundarna av det nya inkubatorbolaget.

Teamet ser stor marknadspotential i Frankrike

Bakom bolaget står fyra entreprenörer och maskinbyggare: Emil Falk, Oscar Larsson, Theodor von der Luft och Stefan Falk Boman. Tillsammans har de lång erfarenhet av att bygga maskiner och bolag, vilket de menar är den perfekta kombinationen i just sin startup. Deras 5-årsplan är att återvinna alla fönster i Sverige – och Frankrike.

Frankrike har kommit otroligt långt i sin hantering av fönster, vilket betyder att våra maskiner enkelt skulle kunna säljas där. Det långsiktiga målet och visionen är att alla fönster i hela världen ska återvinnas.

Emil Falk

En del av Science Parks inkubator

WindowGlass Recycling blev en del av Science Parks inkubator under hösten 2022 och nu ser de fram emot att få stöd av en organisation som kan hjälpa till att navigera i stormen. Så här säger Science Parks affärsutvecklare Matilda Löf om det nya inkubatorbolaget:

Vi är otroligt glada över att få lyfta in WindowGlass Recycling som ett av våra inkubatorbolag. Affärsidén bidrar enormt till möjligheten att återvinna glas – vilket är något som är både viktigt och akut då sanden som används till att tillverka fönsterglas håller på att ta slut samt att vi idag skickar fönster till deponi i stället för att återanvända både ramar och glas till nya produkter.

Matilda Löf, affärsutvecklare påScience Park

Inkubatorprogrammet är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för nya företag med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Under inkubationstiden (6-24 månader) får inkubatorbolaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Lagerhyllor fulla med lådor

Norditech är årets inkubatorbolag 2023

3 mars 2023

Guldenen är Science Parks utmärkelse till årets inkubatorbolag och tilldelas det företag som utmärkt sig mest under året. Priset har delats ut årligen sedan 1997 och i år gick priset till Philip Alm och David Bacelj – grundare av Norditech. Guldenen är Science Parks utmärkelse till årets inkubatorbolag och tilldelas det företag som utmärkt sig mest under året. Priset har delats ut årligen sedan 1997 och i år gick priset till Philip Alm och David Bacelj – grundare av Norditech.

Inventeringen av den tillverkande industrins lager är en kostsam och problematisk process. Det kräver tidsödande repetitivt arbete, krångliga rutiner och det blir ofta fel. Detta leder bland annat till att onödiga resurser binds i lager, material och komponenter kan behöva kasseras och tillverkningen blir mindre resurseffektiv. Label Detector är en kostnadseffektiv lösning som med hjälp av intelligenta kameror och avancerad mjukvara automatiskt och kontinuerligt inventerar lagerhyllorna.

Systemet har låga investeringskostnader och det krävs inga stora förändringar av befintliga processer för bolagets lagerhantering. Label Detector är den första lösningen som är optimerad för det medelstora företaget med ett befintligt manuellt lager, och kommer leda till stora besparingar, ökad spårbarhet och resurseffektivisering hos många av vår region, och världens, tillverkande företag.

Kriterierna för Guldenen är att affärsidén är unik, att företaget är en god förebild, att företaget ekonomiskt och resultatmässigt utvecklats väl under det gångna året samt att det finns goda förutsättningar för att lyckas framöver. Utmärkelsen Guldenen delades ut av Henning Lindberg, affärsutvecklare på Science Park inkubator, under fredagen den 3 mars. Philip och David tog emot utmärkelsen i den fullsatta restaurangen under ett mingelfika på Science Park i Jönköping.

Vi sitter just nu och letar investerare. Vi vill hitta någon som har lite mer kunskap om hur man bygger en bra organisation och hur man introducerar en ny produkt på en marknad. Det här priset betyder jättemycket för oss, tack!

Philip Alm

Juryns motivering:

Norditech har under det gånga året gått från konceptidé till färdig lösning via ett skarpt pilotprojekt och gjort stora framsteg i framtagandet av sin Label Detector lösning. Philip och David har visat prov på enastående tekniskt kunnande genom att utveckla en avancerad lösning som kan förbättra effektiviteten, spårbarheten och kvalitén för företag runt om i hela världen. Deras innovation har inte bara visat sig vara effektiv, utan har också hjälpt företag att spara tid och pengar. Nu väntar större pilotprojekt och resten av världen!

En del av Sience Parks inkubator sedan 2022

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Norditech blev en del av inkubatorn under 2022. Under inkubationstiden (6-24 månader) får Philip och David kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar. Så här sa Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare för inkubatorn, när han delade ut Guldenen till vinnarna:

Vi på Science Park är väldigt imponerade av hur snabbt ni rört er framåt. Ni har verkligen förflyttat er från idé till produkt i raketfart och det är precis så vi gillar när det går till. Grattis ­– vi ser fram emot att få följa med på er spännande resa framöver.

Skogsbrand med mycket rök

Inkubatorbolaget Forestgard vill stötta räddningstjänsten vid skogsbränder – ska minska antalet oplanerade bränder

24 februari 2023

Varje år brinner det i terrängen, och risken för skogsbränder har i takt med klimatförändringarna ökat markant de senaste åren. Science Parks inkubatorbolag Forestgard jobbar för att förstärka räddningstjänstens resurser vid släckningsinsatser i otillgänglig terräng. Med utgångspunkt från Jönköping Airport kan de säkra brandberedskapen för stora delar av södra Sverige.

I bolaget som drivs av Johan Larsson, Mirela Matasari och Henrik Lindberg finns kompetens inom både skogsbruk och flyg. Henrik är idag verksam inom bruksflyg med fokus på att hitta fjärrvärmeläckor från luften. Genom att äga och drifta egna vattenbombande flygplan – och med tillgång till verkstad och hangar – kan de förkorta inställelsetiden väsentligt vid pågående skogsbränder. Planen är att på sikt kunna säkra beredskapen i hela Skandinavien.

Det har inte undgått någon att vi påverkas av klimatets förändringar. Denna sommar har det varit mycket påtagligt att vi står inför nya utmaningar som vi människor skapat. På kontinenten har de länge kämpat med torra somrar som lett till fler och mer omfattande skogsbränder som resultat. Även i Sverige har vi på senare år haft rejäl torka – varje år brinner det i terrängen. I takt med klimatförändringarna ökar riskerna för brand i skog och mark och vi har sannolikt bara sett början på den utveckling som väntar,.

Henrik Lindberg, affärsutvecklare på Science Park

Idén bakom Forestgard är att skogsägare ska själva kunna larma Forestgard, som omedelbart kan skicka upp vattenbombande flygplan och starta släckningsarbetet. Genom att minimera tiden till insats och maximera släckningsresursen planerar Forestgard att initialt kunna minska oplanerade bränder med cirka 25%.

Utmaningen är fortfarande tiden till insats och mängden vatten som kommer tidigt i brandförloppet. De allra flesta skogsbränderna skulle kunna släckas med vattnet i en petflaska om man är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Tiden från brandens start till att släckning påbörjas är helt kritisk för att stoppa brandförloppet. Även om räddningstjänsten snabbt larmas kan det även idag ta lång tid för att eskalera insatsen till flygande resurser och vattenbombande flygplan.

Henrik Lindberg

Forestgard är sedan våren 2022 en del av Science Parks inkubatorprogram där de jobbar tillsammans med affärsutvecklaren Anders Nyberg.

Vi har fått förmånen och förtroendet att stötta Forestgard i starten av deras verksamhet. Just nu ligger fokus på affärsmodell och affärsplan, samt att skapa förutsättningar att komma igång. Flera kunddialoger är initierade och jag tror att vi snart kommer att kunna släppa flera spännande nyheter om bolaget och deras verksamhet. Forestgard är ett strålande exempel på en så kallad impact-driven företagsstart – ett bolag med fokus på att skapa samhällsnytta.

Anders Nyberg, affärsutvecklare i Science Parks inkubator.