Speed Capital

Speed Capital är på jakt efter hållbara och innovativa företag i Jönköpings län som befinner sig i början av sin resa. Investeringarna ligger normalt på omkring 300 000 kronor. Är ditt företag vår nästa investering?

Speed Capital hjälper ditt företag växa med hjälp av kapital i tidig fas

Ett antal företag får varje år möjlighet till investering från Speed Capital på 300 000 kronor. Kapitalet kommer in i tidig fas där det annars är svårt att hitta riskvilligt kapital som kan komplettera annan finansiering såsom exempelvis bidrag och mjuka lån. Speed Capital vill bidra till att fler innovationer som skapar positiv impact i samhället når hela vägen till marknaden.

Öka chansen att lyckas med affärsutveckling genom Science Park

Vi kombinerar vår investering med aktiv affärsutveckling genom Science Parks inkubatorprogram. Detta för att se till att ni når maximal framgång.

Om Speed Capital

Speed Capital drivs i samarbete med Tillväxtstiftelsen som ett dotterbolag till Science Park Jönköping AB.

Hur ansöker jag om finansiering genom Speed Capital?

Första steget i processen är att du träffar en av våra affärsutvecklare. Ett möte med oss är alltid kostnadsfritt och konfidentiellt.

Boka möte med en affärsutvecklare

Speed Capital investerar i inkubatorföretaget Energy Director AB

Energy Director är ett effektivt digitalt verktyg som används för att optimera energiflöden och maximera energiresurser. Bolaget är sedan hösten 2022 del av Science Park Jönköpings län inkubatorprogram. Nu går de Speed Capital tillsammans med Spectria Invest in som delägare när Energy Director tar in kapital för expansion.

Läs nyheten