En solcellspark fotad ovanifrån.

Spectria Invest och Speed Capital investerar i inkubatorföretaget Energy Director AB

5 september 2023

Energy Director är ett effektivt digitalt verktyg som används för att optimera energiflöden och maximera energiresurser. Bolaget är sedan hösten 2022 del av Science Park Jönköpings län inkubatorprogram. Nu går de Science Park-baserade investeringsbolagen Spectria Invest och Speed Capital in som delägare när Energy Director tar in kapital för expansion.

Energy Director är en del i energisektorns omställning till grön och klimatsmart energi, en omställning som blir alltmer kritiskt och brådskande. Genom att samla in relevanta och aktuella data skapar Energy Director en ökad lönsamhet och stabila prisnivåer.

Gustav Österström, Nicklas Skogbergs och Linda Pålsson står tillsammans inne i Science Park Towers.

Gustav Österström, Nicklas Skogbergs och Linda Pålsson står tillsammans inne i Science Park Towers. (Speed Capital)

På Spectria Invest gillar vi drivna entreprenörer som både vill skapa framtidens affär och hitta lösningar på viktiga problem som finns i samhället. Teamet har visat på hög innovations- och genomförandekraft och allt det tillsammans gjorde det naturligt för oss att investera i Energy Director. Vi ser framemot det fortsatta samarbetet.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

I samband med investeringen kliver Gustav Österström in som styrelseledamot i Energy Directors styrelse.

Vi på Energy Director ser med glädje fram mot vårt samarbete, Spectria Invest och Speed Capital besitter mångårig kunskap och erfarenhet som vi kommer ha stor nytta av i vår fortsatta expansion. Det kapital som vi nu får in innebär att vi får möjlighet att accelerera vår expansion ytterligare. Att våra investerare dessutom har god erfarenhet av start-up bolag ser vi som ett stort plus.

Nicklas Skogsberg, VD, Energy Director

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Bland fondens investerare återfinns Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping University, Science Park Jönköpings län och erfarna privata investerare/företagare.

Om Speed Capital

Speed Capital investerar i unga innovativa tillväxtbolag med koppling till Science Park Jönköpings län inkubatorsverksamhet. Speed Capital drivs som ett dotterbolag till Science Park Jönköpings län och med finansiering från Tillväxtstiftelsen.