Krossat fabriksfönsterglas med rostiga spröjs.

Inkubatorbolaget WindowGlass Recycling banar väg för cirkulär fönsterproduktion

6 mars 2023

Science Park välkomnar ett nytt spännande bolag till inkubatorn! WindowGlass Recyclings affärsidé är att förenkla återvinning och cirkulär produktion av fönsterglas, genom en maskin som kan separera glas från fönsterramar.

Sand är en av världens hårdast exploaterade naturresurser. I takt med urbaniseringen och snabbt växande städer, håller sandråvaran på att ta slut. I byggbranschen görs omfattande insatser för att hitta nya alternativ till sandbaserat byggmaterial samtidigt som glasproducenter blir mer och mer beroende av cirkulära produktionskedjor. Men i dagsläget är fönsterglas svårt att återvinna, eftersom glaset sitter ihop med en fönsterram av trä eller aluminium. Det gör att fönster ofta sorteras som deponi och grävs ned i marken. Med hjälp av WindowGlass Recyclings innovativa maskin kan glas och ram enkelt separeras och återvinnas var för sig.

Genom våra maskiner kan glaset återanvändas och skapa ett cirkulärt system för fönstrets kretslopp. Detta betyder att vi har potential att göra världens fönstertillverkare mer hållbara, då de slipper utvinna ny sand.

Emil Falk, en av grundarna av det nya inkubatorbolaget.

Teamet ser stor marknadspotential i Frankrike

Bakom bolaget står fyra entreprenörer och maskinbyggare: Emil Falk, Oscar Larsson, Theodor von der Luft och Stefan Falk Boman. Tillsammans har de lång erfarenhet av att bygga maskiner och bolag, vilket de menar är den perfekta kombinationen i just sin startup. Deras 5-årsplan är att återvinna alla fönster i Sverige – och Frankrike.

Svartvit bild på en man som ler och tittar in i kameran. I bakgrunden syns en gardin.

Frankrike har kommit otroligt långt i sin hantering av fönster, vilket betyder att våra maskiner enkelt skulle kunna säljas där. Det långsiktiga målet och visionen är att alla fönster i hela världen ska återvinnas.

Emil Falk

En del av Science Parks inkubator

WindowGlass Recycling blev en del av Science Parks inkubator under hösten 2022 och nu ser de fram emot att få stöd av en organisation som kan hjälpa till att navigera i stormen. Så här säger Science Parks affärsutvecklare Matilda Löf om det nya inkubatorbolaget:

Vi är otroligt glada över att få lyfta in WindowGlass Recycling som ett av våra inkubatorbolag. Affärsidén bidrar enormt till möjligheten att återvinna glas – vilket är något som är både viktigt och akut då sanden som används till att tillverka fönsterglas håller på att ta slut samt att vi idag skickar fönster till deponi i stället för att återanvända både ramar och glas till nya produkter.

Matilda Löf, affärsutvecklare påScience Park

Inkubatorprogrammet är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för nya företag med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Under inkubationstiden (6-24 månader) får inkubatorbolaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.