Spectria Invest

Letar du efter en partner och en investerare? Spectria Invest (”Spectria”) investerar i regionala tillväxtbolag i Jönköpings län. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Vi letar aktivt efter hållbarhetsdrivna verksamheter, med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential.

Spectria är verksamma i Jönköpings län och ägs av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademin. Förvaltarbolaget består av Emtio Invest, Trinova Ventures och Science Park Jönköpings län, som tillsammans driver det operativa arbetet av fonden. Spectria har en kapitalbas på 58 MSEK.

Vilken typ av investeringar gör Spectria?

Spectria gör minoritetsinvesteringar i storleken mellan 3 – 12 MSEK. Investeringarna görs i entreprenörsdrivna bolag med stora möjligheter för tillväxt, där det finns en stor potential att vidareutveckla verksamheten genom ett aktivt samarbete mellan Spectria och bolagets nuvarande ägare/ledning.

Spectria investerar i bolag som:

Har en verifierad affärsmodell

Har en tydligt hållbarhetsdriven verksamhet och plan för framtiden

Uppvisar en innovativ produkt, tjänst eller affärsmodell med stor potential

Med ytterligare kapital och en aktiv ägare kan nå en stark värdetillväxt

Är verksam i en bransch med god tillväxtpotential

Spectria ska i första hand arbeta med nyemissioner, dvs att investerat kapital går direkt in i bolaget, men i vissa fall kan det även vara aktuellt med köp av befintliga aktier, konvertibler eller en kombination av dessa. Vi strävar efter att vara aktiva minoritetsägare där vi, förutom kapital, också bidrar till en stark bolagsutveckling med hjälp av vår samlade kunskap och erfarenhet.

Tydlig målsättning sedan 2018

Spectria startades i mars 2018 med syftet att hitta en fondstruktur där Science Parks erfarenhet och närhet till företag kan kombineras med kunskap och engagemang hos privata investerare, akademin och institutioner i hela Jönköpings län. Sedan start har målsättningen varit att investera i regionala företag med hög tillväxtpotential och bidra till utveckling både genom kapital och ett aktivt ägande.

Genom att erbjuda en trygg och stabil struktur för entreprenörerna, i kombination med ett aktivt ägande, bäddar Spectria för ett starkt erbjudande till bolag som är inne i en tillväxtfas.

Letar du efter en partner eller investerare? Boka ett möte och prata finansiering med oss.
Science Parks VD Gustav Österström står i en lounge i Science Park Towers
Gustav Österström
VD Spectria Invest