Ett gruppgofot på teamet bakom startupen VISS.AI.

VISS.AI

VISS.AI har skapat världens första AI-kollega – specialiserad på att automatisera vardagliga arbetsuppgifter med hjälp av artificiell intelligens. Med målet att göra teknologin tillgänglig för alla, oavsett teknisk skicklighet, erbjuder VISS.AI en plattform som låter användare automatisera digitala flöden i olika system som CRM och ERP.

Plattformen förstår kommandon på över 30 språk och möjliggör snabb och effektiv automatisering av komplexa processer. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag att konkurrera på lika villkor med större organisationer.

Ett foto på David och Philip som sitter i en soffa

Philip Alm och David Bacelj är grundarna bakom VISS.AI

– Vem som helst – världen över – ska kunna göra detta. Du ska inte behöva fatta AI eller vara tekniknörd. Med vårt verktyg kan alla som lägger mycket tid på repetitiva uppgifter automatisera arbetet. Detta utan att behöva ta hjälp av teknisk expertis eller dyra konsulter. Tillgängligheten i kombination med ett användarvänligt gränssnitt banar väg för att både göra avancerade saker på ett enklare sätt – och att kunna lägga tid på mer värdeskapande uppgifter.

VISS.AI har nyligen säkrat investeringar från Spintop Ventures och Starbright Invest, vilket kommer att påskynda lanseringen av deras produkter till allmänheten. Företaget, som drivs av unga men erfarna AI-experter, har sitt huvudkontor i Jönköping, Sverige och samarbetar nära med Jönköping University.

Drönarbild av en barrskog. Mitt i skogen slingrar sig en grusväg.

Drönarstation

Som en följd av klimatförändringarna ökar barkborreangreppen i de svenska skogarna. Och – de förväntas fortsätta öka i framtiden.

Angreppen skadar miljön och leder till stora kostnader för skogsägare. Drönarstation utvecklar en tjänst och produkt, som med hjälp av AI och semiautonoma drönare hjälper skogsägare att överblicka skogen och upptäcka angrepp i tid.

Drönarstations egenskaper:

1

Varje station kan täcka en yta upp till 50 hektar

2

Godkänt system för Transportstyrelsens regelverk för drönare

3

Ingen förkunskap eller drönarkort krävs

4

Stationen kan integreras med andra system och appar, både input och output

Drönarstation bidrar till:

En ikon som visar det trettonde av FN:s globala mål som innebär "bekämpa klimatförändringarna".

Bekämpa klimatförändringarna

En ikon som visar det fentonde av FN:s globala mål som innebär "ekosystem och biologisk mångfald".

Ekosystem och biologisk mångfald

En del av Science Parks inkubator

Drönarstation har varit en del av Science Parks inkubator sedan den 18 september 2023.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här

En brandman står framför en stor eldsvåda.

Firelight

Firelight utvecklar en innovativ brandslang med inbyggd belysning för att öka säkerheten inom bland annat Räddningstjänsten.

Innovationen underlättar i arbetssituationer där sikten är dålig och gör det enklare att orientera sig fram i riskfyllda miljöer. Allt med hjälp av Firelights slang med invävda lysdioder, som gör att det alltid finns en upplyst väg ut eller tillbaka till säkerheten.

Teamet bakom Firelight består av Fredrik Karlsson, Maria Pettersson, Anders Östring.

– Vår idé bygger på en utökad säkerhet för områden som använder vattenslang, speciellt räddningstjänsten som arbetar i miljöer med rök och behov av ljus, inne i mörka rökfyllda byggnader där det är livsviktigt att ha en livlina tillbaka till säkert område.

Maria Pettersson, VD Firelight

Firelight bidrar till:

En ikon som visar det åttonde av FN:s globala mål som innebär "anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt".

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En del av Science Parks inkubator

Firelight har varit en del av Science Parks inkubator sedan 1 september 2023.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här
Anna Hamilton, grundare av NutriGap, står i ett rum med mörkgröna väggar. Bakom henne står en gul fåtöljs.

NutriGap

NutriGap är en digital plattform som med hjälp av AI knyter samman kost, näringsintag, blodprov och symptom med omfattande forskning om näringsbehov relaterade till olika diagnoser. Bakom företaget står Anna Hamilton, entreprenör och dietist.

Nutrigap bidrar till:

En ikon som visar det tredje av FN:s globala mål som innebär "god hälsa och välbefinnande".

God hälsa & välbefinnande

En ikon som visar det femte av FN:s globala mål som innebär "jämställdhet".

Jämställdhet

En del av Science Parks inkubator

NutriGap har varit en del av Science Parks inkubator sedan 1 augusti 2023.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om Inkubator-programmet?

Läs mer om inkubatorprogrammet här
Ett stort antal lastpallar är staplade på varandra.

Trackmate

Trackmate har utvecklat en mjukvara som hjälper aktörer inom tillverkningsindustrin att få större kontroll över sina återanvändbara lastbärare. Med Trackmate får du tillgång till flera verktyg och funktioner som förenklar logistiska processer och skapar kontroll över företagets lastbärare.

Varje år försvinner, förstörs eller fastnar tiotusentals lastbärare i flödet till och från kund i tillverkningsindustrin, byggsektorn och transportsektorn. Det kan leda till produktionsstopp, logistikproblem och ökade kostnader. 

Med Trackmate effektiva lösningar får våra kunder kontroll på sina lastbärare och säkrar det cirkulära flödet. Varje lastbärare som återanvänds i stället för att bli en engångsprodukt minskar CO2-utsläppen och råvarubehovet. 

Fördelarna med Trackmate

Visualisering

Att veta var lastbärarna befinner sig är en förutsättning för att kunna skapa förändringar i ett problematiskt flöde.

Automation

Mycket data finns redan i befintliga system, det har bara inte sammanställts. Trackmate samlar in datan, beräknar och förutser händelser.

Tillgänglighet

Att erbjuda en enkel lösning till användarna att göra rätt är en nyckel till att få ett stort användande av Trackmate.

Vår lösning är designad tillsammans med användare för att den ska accepteras i alla led.

Affärsmodeller

Vi skapar nya möjligheter att styra kunders beteende med alternativa och effektiva affärsmodeller.

Teamet bakom Trackmate

Teamet bakom Trackmate består av de erfarna entreprenörerna

  • Pontus Carme
  • Emma Friberg
  • Victor Larsson
  • Sanna La Placa (ej i bild)

En del av Science Parks inkubator sedan april 2023

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar sig ungefär 10 till inkubatorprogrammet.

Vi ser fram emot ett starkt samarbete kring vad Trackmate kan göra för Smålands många fantastiska tillverkningsföretag. Science Park har ett otroligt nätverk och en stor förståelse för vad företagen i och utanför regionen behöver och vill ha. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan sätta strategier för hur RTIM kan växa och bli en viktig arbetsgivare i framtiden.

Pontus Carme, grundare

Trackmate Systems bidrar till:

En ikon som visar det tolfte av FN:s globala mål som innebär "hållbar konsumtion och produktion".

Hållbar konsumtion och produktion

En kvinna håller i två postpaket.

Pickia

Science Parks inkubatorbolag Pickia vill hjälpa företag och organisationer att på ett säkert och kundvänligt sätt erbjuda självbetjäning för in- och utlämning av paket och utrustning. Syftet är att avlasta hårt pressad butikspersonal och att bidra till ett mer hållbart logistikflöde.

På kort sikt vill vi nå ett skede där vi kan erbjuda vår produkt och tjänst till den lokala svenska marknaden, med alla utmaningar det innebär. På längre sikt är visionen att ta den svenska modellen ut på den internationella marknaden och på så vis skapa en internationell logistikkedja kring e-handel som minskar andelen onödiga resor och bidrar till en mer hållbar e-handel och paketutlämning.

Erik Axelsson – systemingenjör och projektledare på Pickia

Fem män håller i pappersark där det står Pickia på en gräsmatta med utsikt över Jönköping.

Teamet bakom Pickia

Bakom idén står ett team som alla brinner för att skapa kundvärde. De vill alla säkerställa att så väl stad och landsbygd får ta del av nya tekniska lösningar och utveckling:

  • Alexander Brodin, projektledare som värnar om teamets välmående.
  • Andreas Jansson, fullstackutvecklare med fokus på inbyggda system och hårdvarunära programmering.
  • Erik Axelsson, systemingenjör och projektledare med hjärta för industri, landsbygd och Östersjön.
  • Emil Axelsson, systemutvecklare med bakgrund inom retail samt fordons- och försvarsindustrin.
  • Filip Lindeholm, kreativ UX-designer med djup teknisk kompetens.
  • En affärsutvecklare som är kommersiellt ansvarig. Lång erfarenhet från olika branscher inom olika kommersiella roller.

Pickia bidrar till:

En ikon som visar det elfte av FN:s globala mål som innebär "hållbara städer och samhällen".

Hållbara städer och samhällen

En del av Science Parks inkubator

Pickia har varit en del av Science Parks inkubator sedan 15 december 2022.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här
Ett stilistisk hus i betong med raka vinklar.

Aridum

Aridum är ett system som kontrollerar, garanterar och påskyndar uttorkning av grund och bjälklag i betong.  En ny idé, applicerad på traditionellt material.

Med systemet kommer byggprocessen att förenklas och kostnads- effektiviseras tack vare tidigarelagd uttorkning av betongen. Mindre hinder på golven, inga slangar och sladdar för uttorkning på golven. Med traditionellt byggande försvåras uttorkningen på grund av behovet av tätt hus, med Aridum kan detta starta tidigare med ett snabbare och säkrare förlopp. Om det senare uppstår en vattenskada kan torksystemet kopplas på igen. Uttorkningen sker snabbare än vid traditionellt byggande och fuktskadereglerande åtgärder.  Systemet är utvecklat och testat i samarbete med ledande fuktexperter.

 

Grundare med lång erfarenhet från branschen

Bakom Aridums affärsidé står Peter Lindqvist och John Höglund, som båda två har jobbat i byggbranschen under många år.

Aridum bidrar till:

En ikon som visar det elfte av FN:s globala mål som innebär "hållbara städer och samhällen".

Hållbara städer och samhällen

En ikon som visar det trettonde av FN:s globala mål som innebär "bekämpa klimatförändringarna".

Bekämpa klimatförändringarna

En del av Science Parks inkubator

Aridum är sedan 14 mars 2023 en del av Science Parks inkubator.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om Inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här
En bild tagen på natten över en stadsmijö med upplysta vägar.

Aire

Från grön energi till hållbar energi! Genom avancerad AI-teknik och vårt virtuella kraftverk, gör Aire väderberoende energi planerbar och hållbar för nästa generation.

Aire jobbar för att:

Öka lönsamheten

Många energiresurser utnyttjas inte maximalt vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan stora investeringar.

Minska fossilberoendet

När de förnybara resurserna används effektivare, behövs fossilbaserade kraftverk inte i samma utsträckning.

Minska prisfluktuationer

Optimerad energiproduktion leder till en stabilare prisnivå för konsumenterna, vilket är en stor fördel för samhället.

Aire bidrar till:

En ikon som visar det sjunde av FN:s globala mål som innebär "hållbar energi för alla".

Hållbar energi för alla

En ikon som visar det nionde av FN:s globala mål som innebär "hållbar industri, innovationer och infrastruktur".

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En del av Science Parks inkubator

Aire har varit en del av Science Parks inkubator sedan 1 september 2022.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här
Tre höj- och sänkbara skrivbord inställda på tre olika höjder.

PH Innovation AB

Det finns idag en mängd produkter som inte uppfyller de mest grundläggande kraven för att få bra ergonomi vid stående eller sittande arbete. PH Innovations ambition är att erbjuda innovativa sitt- och ståbord som klarar detta , men även uppfyller de krav och normer som är etablerade i branschen. Produkterna har en stor slaglängd (lägsta/högsta höjd) med en unik stabilitet oavsett vilken variant du väljer. De olika modellerna baseras på samma unika grundkonstruktion, med extremt få detaljer, vilket ger stora fördelar både för producent och konsument samt minskad klimatpåverkan. Lösningarna är patentskyddade i ett stort antal länder.

PH Innovation förbättrar arbetsmiljön med tre innovativa produkter

Höj- och sänkbara skrivbord är idag standard på de flesta kontor – men visste du att många skrivbord på marknaden inte uppfyller grundläggande krav för att kunna ge de ergonomiska fördelar som produkten är avsedd för? Detta beror bland annat på att många kompromissar med pris och funktion när vid inköp av sitt- och ståbord. Resultatet blir att själva syftet med bordet – att få en bättre ergonomi och arbetsmiljö – uteblir. Detta vill teamet bakom PH Innovation ändra på. De har tagit fram en patenterad produktkategori med höj- och sänkbara skrivbord som både minskar produktionskostnaden och passar en större del av befolkningen.

PH Innovation söker investerare och partners – kan ta hem stororder

PH Innovation är sedan hösten 2022 en del av Science Parks inkubator. Fokus just nu ligger på att ta fram färdigverifierade prototyper och välja strategi för industrialisering. Innovation har väckt intresse i Europa, och PH Innovation har fått förfrågningar från flera riktigt stora aktörer.

Om vi landar detta kommer vi inledningsvis att få leverera cirka 1000 bord per månad. Därför söker vi just nu tillverkare, investerare eller samarbetspartners för att tillsammans ta affären framåt.

Baris Belge, projektledare och operativ chef

Teamet bakom PH Innovation

Per Höglund, grundare och ägare
Innovativ konstruktör med många patent. Har lång erfarenhet av produktutveckling inom olika områden – såväl inom bord som produktsegment som produkter inom friskvård och träning.

Baris Belge, projektledare och operativ chef
Projektledare och styrelseordförande. Rutinerad projektledare med produktionsteknisk bakgrund med många års erfarenhet av produktionsekonomi, kalkylering och prissättning på kontorsmöbler.

Bo Karlsson, senior rådgivare
Produktionstekniker och konstruktör med över över 20 års arbetslivserfarenhet inom möbelindustrin, med specialområden som industrialisering, maskinköp och automation.

Henrik Hörberg, senior rådgivare
Produktionstekniker, konstruktör och styrelseledamot med över 20 års arbetslivserfarenhet från möbelindustrin.

PH Innovation bidrar till:

En ikon som visar det tolfte av FN:s globala mål som innebär "hållbar konsumtion och produktion".

Hållbar konsumtion och produktion

Ett foto taget nattetid över trafikflöden i en storstad.

XENSE Vision

XENSE Vision are experts in computer vision and AI technologies. We build systems that improves the traffic flow in cities and enables connected and autonomous vehicles to make safer and more efficient decisions. We believe in a future where traffic has less negative impact on the environment, on the safety of citizens and the use of space in cities.

Inkubatorföretag XENSE Vision ska skapa hållbara och säkra trafikflöden

Tänk dig möjligheten att med hjälp av sensorer kunna kartlägga hur trafiken rör sig i din stad. Tänk dig färre köer och högre trafiksäkerhet i samband med utbyggnationer och vägarbeten. Detta är ett av många möjliga appliceringsområden som det nybildade techbolaget tillika inkubatorbolaget XENSE Vision ser i sin affärsidé. Allt med hjälp av en så kallad ”digital tvilling” av trafiken.

När Christian Karlström och Björn Crona grundade XENSE Vision, tillsammans med 5 andra kollegor, hade de en lång bakgrund och erfarenhet av bildanalys och mjukvaruutveckling i ryggsäcken. Deras gemensamma resa började som kollegor på teknikföretaget Kapsch, som fram till våren 2021 hade sin verksamhet förlagd i Jönköping. När Kapsch valde att lägga ned stora delar av sin verksamhet i Jönköping öppnades möjligheten för gruppen att bygga någonting nytt på den kompetens och teknik som de jobbat med i många år.

Sju män står i en v-formation i en korridor framför en rollup där det står XENSE.

Vi ger oss in i det här med ett sammansvetsat team som har jobbat mycket ihop tidigare. Vi är sju personer mellan 24 och 67 år, med olika kompetenser och erfarenheter inom mjukvaruutveckling, men även med erfarenheter från internationell marknadsföring och ledarskap. Tillsammans besitter vi den kompetens som behövs för att kunna lyckas och vi siktar internationellt redan från start.

Björn Croona

En del av Science Parks inkubator sedan november 2021

Xense har varit en del av Science Parks inkubator sedan 1 november 2021.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här

Xense Vision bidrar till:

En ikon som visar det tredje av FN:s globala mål som innebär "god hälsa och välbefinnande".

God hälsa & välbefinnande

En ikon som visar det nionde av FN:s globala mål som innebär "hållbar industri, innovationer och infrastruktur".

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En ikon som visar det elfte av FN:s globala mål som innebär "hållbara städer och samhällen".

Hållbara städer och samhällen