Anna Hamilton, grundare av NutriGap, står i ett rum med mörkgröna väggar. Bakom henne står en gul fåtöljs.

NutriGap

NutriGap är en digital plattform som med hjälp av AI knyter samman kost, näringsintag, blodprov och symptom med omfattande forskning om näringsbehov relaterade till olika diagnoser. Bakom företaget står Anna Hamilton, entreprenör och dietist.

Ett stort antal lastpallar är staplade på varandra.

RTIM Systems

RTIM Systems har utvecklat en mjukvara som hjälper aktörer inom tillverkningsindustrin att få större kontroll över sina återanvändbara lastbärare. Med RTIM Systems får du tillgång till flera verktyg och funktioner som förenklar logistiska processer och skapar kontroll över företagets lastbärare.

Varje år försvinner, förstörs eller fastnar tiotusentals lastbärare i flödet till och från kund i tillverkningsindustrin, byggsektorn och transportsektorn. Det kan leda till produktionsstopp, logistikproblem och ökade kostnader. 

Med RTIM Systems effektiva lösningar får våra kunder kontroll på sina lastbärare och säkrar det cirkulära flödet. Varje lastbärare som återanvänds i stället för att bli en engångsprodukt minskar CO2-utsläppen och råvarubehovet. 

Fördelarna med RTIM

Visualisering

Att veta var lastbärarna befinner sig är en förutsättning för att kunna skapa förändringar i ett problematiskt flöde.

Automation

Mycket data finns redan i befintliga system, det har bara inte sammanställts. RTIM samlar in datan, beräknar och förutser händelser.

Tillgänglighet

Att erbjuda en enkel lösning till användarna att göra rätt är en nyckel till att få ett stort användande av RTIM.

Vår lösning är designad tillsammans med användare för att den ska accepteras i alla led.

Affärsmodeller

Vi skapar nya möjligheter att styra kunders beteende med alternativa och effektiva affärsmodeller.

Teamet bakom RTIM Systems

Teamet bakom RTIM Systems består av de erfarna entreprenörerna

  • Pontus Carme
  • Emma Friberg
  • Victor Larsson
  • Sanna La Placa (ej i bild)

En del av Science Parks inkubator sedan april 2023

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar sig ungefär 10 till inkubatorprogrammet.

Vi ser fram emot ett starkt samarbete kring vad RTIM kan göra för Smålands många fantastiska tillverkningsföretag. Science Park har ett otroligt nätverk och en stor förståelse för vad företagen i och utanför regionen behöver och vill ha. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan sätta strategier för hur RTIM kan växa och bli en viktig arbetsgivare i framtiden.

Pontus Carme, grundare

En kvinna håller i två postpaket.

Pickia

Science Parks inkubatorbolag Pickia vill hjälpa företag och organisationer att på ett säkert och kundvänligt sätt erbjuda självbetjäning för in- och utlämning av paket och utrustning. Syftet är att avlasta hårt pressad butikspersonal och att bidra till ett mer hållbart logistikflöde.

På kort sikt vill vi nå ett skede där vi kan erbjuda vår produkt och tjänst till den lokala svenska marknaden, med alla utmaningar det innebär. På längre sikt är visionen att ta den svenska modellen ut på den internationella marknaden och på så vis skapa en internationell logistikkedja kring e-handel som minskar andelen onödiga resor och bidrar till en mer hållbar e-handel och paketutlämning.

Erik Axelsson – systemingenjör och projektledare på Pickia

Teamet bakom Pickia

Bakom idén står ett team som alla brinner för att skapa kundvärde. De vill alla säkerställa att så väl stad och landsbygd får ta del av nya tekniska lösningar och utveckling:

  • Alexander Brodin, projektledare som värnar om teamets välmående.
  • Andreas Jansson, fullstackutvecklare med fokus på inbyggda system och hårdvarunära programmering.
  • Erik Axelsson, systemingenjör och projektledare med hjärta för industri, landsbygd och Östersjön.
  • Emil Axelsson, systemutvecklare med bakgrund inom retail samt fordons- och försvarsindustrin.
  • Filip Lindeholm, kreativ UX-designer med djup teknisk kompetens.
  • En affärsutvecklare som är kommersiellt ansvarig. Lång erfarenhet från olika branscher inom olika kommersiella roller.
Ett stilistisk hus i betong med raka vinklar.

Aridum

Aridum är ett system som kontrollerar, garanterar och påskyndar uttorkning av grund och bjälklag i betong.  En ny idé, applicerad på traditionellt material.

Med systemet kommer byggprocessen att förenklas och kostnads- effektiviseras tack vare tidigarelagd uttorkning av betongen. Mindre hinder på golven, inga slangar och sladdar för uttorkning på golven. Med traditionellt byggande försvåras uttorkningen på grund av behovet av tätt hus, med Aridum kan detta starta tidigare med ett snabbare och säkrare förlopp. Om det senare uppstår en vattenskada kan torksystemet kopplas på igen. Uttorkningen sker snabbare än vid traditionellt byggande och fuktskadereglerande åtgärder.  Systemet är utvecklat och testat i samarbete med ledande fuktexperter.

Grundare med lång erfarenhet från branschen

Bakom Aridums affärsidé står Peter Lindqvist och John Höglund, som båda två har jobbat i byggbranschen under många år.

En bild tagen på natten över en stadsmijö med upplysta vägar.

Energy Director

Digital infrastruktur för framtidens energi och realtidsoptimering och tjänstekombinering för energiresurser.

Energy Director jobbar för att:

Öka lönsamheten

Många energiresurser utnyttjas inte maximalt vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan stora investeringar.

Minska fossilberoendet

När de förnybara resurserna används effektivare, behövs fossilbaserade kraftverk inte i samma utsträckning.

Minska prisfluktuationer

Optimerad energiproduktion leder till en stabilare prisnivå för konsumenterna, vilket är en stor fördel för samhället.

Tre höj- och sänkbara skrivbord inställda på tre olika höjder.

PH Innovation AB

Det finns idag en mängd produkter som inte uppfyller de mest grundläggande kraven för att få bra ergonomi vid stående eller sittande arbete. PH Innovations ambition är att erbjuda innovativa sitt- och ståbord som klarar detta , men även uppfyller de krav och normer som är etablerade i branschen. Produkterna har en stor slaglängd (lägsta/högsta höjd) med en unik stabilitet oavsett vilken variant du väljer. De olika modellerna baseras på samma unika grundkonstruktion, med extremt få detaljer, vilket ger stora fördelar både för producent och konsument samt minskad klimatpåverkan. Lösningarna är patentskyddade i ett stort antal länder.

PH Innovation förbättrar arbetsmiljön med tre innovativa produkter

Höj- och sänkbara skrivbord är idag standard på de flesta kontor – men visste du att många skrivbord på marknaden inte uppfyller grundläggande krav för att kunna ge de ergonomiska fördelar som produkten är avsedd för? Detta beror bland annat på att många kompromissar med pris och funktion när vid inköp av sitt- och ståbord. Resultatet blir att själva syftet med bordet – att få en bättre ergonomi och arbetsmiljö – uteblir. Detta vill teamet bakom PH Innovation ändra på. De har tagit fram en patenterad produktkategori med höj- och sänkbara skrivbord som både minskar produktionskostnaden och passar en större del av befolkningen.

PH Innovation söker investerare och partners – kan ta hem stororder

PH Innovation är sedan hösten 2022 en del av Science Parks inkubator. Fokus just nu ligger på att ta fram färdigverifierade prototyper och välja strategi för industrialisering. Innovation har väckt intresse i Europa, och PH Innovation har fått förfrågningar från flera riktigt stora aktörer.

Om vi landar detta kommer vi inledningsvis att få leverera cirka 1000 bord per månad. Därför söker vi just nu tillverkare, investerare eller samarbetspartners för att tillsammans ta affären framåt.

Baris Belge, projektledare och operativ chef

Teamet bakom PH Innovation

Per Höglund, grundare och ägare
Innovativ konstruktör med många patent. Har lång erfarenhet av produktutveckling inom olika områden – såväl inom bord som produktsegment som produkter inom friskvård och träning.

Baris Belge, projektledare och operativ chef
Projektledare och styrelseordförande. Rutinerad projektledare med produktionsteknisk bakgrund med många års erfarenhet av produktionsekonomi, kalkylering och prissättning på kontorsmöbler.

Bo Karlsson, senior rådgivare
Produktionstekniker och konstruktör med över över 20 års arbetslivserfarenhet inom möbelindustrin, med specialområden som industrialisering, maskinköp och automation.

Henrik Hörberg, senior rådgivare
Produktionstekniker, konstruktör och styrelseledamot med över 20 års arbetslivserfarenhet från möbelindustrin.

En bild som visar en lagerlokal med hyllor fyllda av lådor.

Norditech

Norditechs innovation är en smart kamera som med hjälp av maskininlärning kan automatisera lagerhantering – som till exempel inventering och bokföring mot affärssystem.

Norditech effektiviserar lagerhantering – sparar tusentals timmar

I framtiden är grundarduon Philip och Davids mål att kunna använda den data som tekniken samlar in, för att identifiera vilka processer i tillverkningskedjan som kan göras mer hållbara.

Med hjälp av våra smarta kameror kommer kunden att kunna spara enorma mängder tid. Det är inte ovanligt att ett företag, med tio anställda i dagsläget lägger över 4000 timmar bara på inventering – varje år.

Philip Alm, medgrundare av Norditech

Bakom bolaget står techtalangerna David Bacelj och Philip Alm, som jobbat ihop i snart två och ett halvt år. Tillsammans har de spets inom allt från system- och apputveckling till visionsystem och AI-kameror. Tidigare har de jobbat med många bolag inom bland annat plastindustrin.

Ett gigantiskt problem inom branschen är de dåliga metoder som finns för att hantera sitt lager. Det vill säga att inventera, hålla koll på produkterna och bokföra mot olika affärssystem. Allt detta görs idag manuellt med handscannrar.

Philip Alm

Integreras direkt med kundens nuvarande process

Med hjälp av avancerad AI-teknik – deras så kallade ”Labeldetector” – kan Norditechs kameror hitta etiketter, läsa av och matcha dem mot affärssystem helt automatiskt. Unikt med produkten är att den är enkel att sätta upp och börja använda. Produkten är nämligen ett tillägg som integreras direkt med kundens nuvarande process och kräver inga nya standardiserade programvaror, etiketter eller hyllor som kunden måste köpa för att komma i gång. Detta gör att Norditech kan erbjuda automatiserad lagerhantering till en helt ny marknad, som tidigare inte haft råd eller ork.

Vill bidra till mer hållbara produktionskedjor

Framåt hoppas bolaget kunna utveckla tekniken för att kunna läsa av handskrivna etiketter på till exempel den lilla e-handlarens hemmalager. Ytterligare en vision är att på sikt kunna använda all den data som kameran samlar in, för att optimera arbetsflöden och miljöspåra lagrets produkter. Med hjälp av statistikdrivna verktyg skulle det bland annat vara möjligt att följa produktens hela livscykel och optimera allt från spill till CO2-utsläpp.

Men först är det äntligen dags att börja testa produkten skarpt ute på lager. Det är något som vi har sett fram emot länge.

Philip Alm

Från acceleratorprogrammet till Årets inkubatorbolag

Under vintern 2021-2022 deltog Philip och David i Science Parks tech-accelerator. Acceleratorn är ett 8-10 veckor långt intensivprogram för individer som vill satsa på sin affärsidé och utveckla den vidare. Programmet avslutades med pitchtävlingen Demo Day, där Norditech kammade hem första pris. 2023 utsågs de också till Årets inkubatorbolag och tilldelades priset Guldenen.

Ett foto taget nattetid över trafikflöden i en storstad.

XENSE Vision

XENSE Vision are experts in computer vision and AI technologies. We build systems that improves the traffic flow in cities and enables connected and autonomous vehicles to make safer and more efficient decisions. We believe in a future where traffic has less negative impact on the environment, on the safety of citizens and the use of space in cities.

Inkubatorföretag XENSE Vision ska skapa hållbara och säkra trafikflöden

Tänk dig möjligheten att med hjälp av sensorer kunna kartlägga hur trafiken rör sig i din stad. Tänk dig färre köer och högre trafiksäkerhet i samband med utbyggnationer och vägarbeten. Detta är ett av många möjliga appliceringsområden som det nybildade techbolaget tillika inkubatorbolaget XENSE Vision ser i sin affärsidé. Allt med hjälp av en så kallad ”digital tvilling” av trafiken.

När Christian Karlström och Björn Crona grundade XENSE Vision, tillsammans med 5 andra kollegor, hade de en lång bakgrund och erfarenhet av bildanalys och mjukvaruutveckling i ryggsäcken. Deras gemensamma resa började som kollegor på teknikföretaget Kapsch, som fram till våren 2021 hade sin verksamhet förlagd i Jönköping. När Kapsch valde att lägga ned stora delar av sin verksamhet i Jönköping öppnades möjligheten för gruppen att bygga någonting nytt på den kompetens och teknik som de jobbat med i många år.

Vi ger oss in i det här med ett sammansvetsat team som har jobbat mycket ihop tidigare. Vi är sju personer mellan 24 och 67 år, med olika kompetenser och erfarenheter inom mjukvaruutveckling, men även med erfarenheter från internationell marknadsföring och ledarskap. Tillsammans besitter vi den kompetens som behövs för att kunna lyckas och vi siktar internationellt redan från start.

Björn Croona

Entreprenörerna Erik Hermansson, Glenn Winbo Sondell och Ann Winbo sitter vid ett bord i Science Parks coworkingmiljö.

Ortovelox

Orthovelox har tagit fram en innovation som hjälp av modern teknik inom 3D-scanning, generativ design och 3D-printning (additiv tillverkning) kan leverera helt färdiga individanpassade skoinlägg, till ortopedtekniska verksamheter inom sjukvården.

Innovationen har potential att spara mycket tid för både vården och patienten. Arbetstiden på avdelningen kan omfördelas från verkstaden till patienten – och patienten kan göra färre besök och på kortare tid få tillgång till sitt färdiga hjälpmedel.

Ann Winbo, Erik Hermansson och Glenn Winbo Sondell är teamet bakom Orthovelox som med sin 3D-lösning för ortopediska hjälpmedel vill spara tid och pengar för såväl patienter som vården. 2020 vann teamet Science Parks idétävling och 100 000 kronor i utvecklingsmedel.

Såg stora möjligheter att modernisera och effektivisera

Fröet till idén såddes hos Erik efter att han läst till ortopedingenjör på Jönköping University. Några år tidigare hade själv fått sin första knäortos (ett knäskydd) efter att ha skadat sig när han jobbade som skidlärare. Väl ute i arbetslivet blev han varse den omfattande framställningen av hjälpmedel som tog plats på den ortopedtekniska avdelningen. En process som var både manuell och tidskrävande – och hade stor potential att moderniseras.

Tillsammans med barndomsvännen Glenn, som är maskiningenjör och programmerare, och Ann som har en master i UX-design, började de slipa på sin idé:

Att med hjälp av modern teknik inom 3D-scanning, generativ design och 3D-printning (additiv tillverkning) leverera helt färdiga individanpassade skoinlägg, till ortopedtekniska verksamheter inom sjukvården.

Syftet med idén har flera delar. Dels skulle den spara mycket tid för både vården och patienten. Arbetstiden på avdelningen skulle kunna omfördelas från verkstaden till patienten – och patienten skulle behöva göra färre besök och på kortare tid få tillgång till sitt färdiga hjälpmedel. Dels skulle den också spara pengar för vården vilket ju är en stor vinst för samhället.

Erik Hermansson

Vinsten gav möjlighet att börja testa skarpt

Ett av teamens stora styrkor är att de har vitt skilda kompetenser. Det var Ann som hittade tävlingen och skrev ihop ansökan. Att de vann kom som en glad men välkommen överraskning, och initialt ligger utmaningen i att hitta mer tid i vardagen till att jobba vidare med idén.

Vi känner varandra väl och har stor nytta av varandras kompetenser. Tillsammans blir vi väldigt starka.

Ann Winbo

Skalbarhet utan avkall på hållbarhet

Orthovelox är inte ensamma på marknaden, men än så länge är de unika i sin modell för affären och tillverkningen. Teamet beskriver själva konkurrensen som stor. Med vården som kund är det inte helt enkelt att ta sig in på marknaden, utan det är offentlig upphandling som krävs. Och vården tar inte in 3D-printade inlägg – än.

Konkurrensen sitter i teknik och timing – när vården väljer att satsa på den här typen av inlägg. Vår stora konkurrensfördel är att vi kan göra produktionen billigare och snabbare. Det unika jämfört med dagens lösningar är att den är helt automatiserad, eliminerar slitsamt efterarbete för ortopedingenjören och inte heller genererar spill i samma utsträckning.

Erik Hermansson

”Hjälpmedel får inte vara en klassfråga”

Utöver kommersiell och internationell potential var ett tävlingskrav att idén på något sätt skulle bidra till FN:s hållbarhetsmål. Och hållbarheten står i allra högsta grad i fokus.

Vår vision är att nå utomlands med vår teknik. Kostnadseffektiva produktionsmaskiner i kombination med vår leasingstrategi gör att Orthovelox kan anpassa sig efter de lokala marknadernas behov. På så sätt kan vi öka tillgängligheten och kvaliteten på ortopediska hjälpmedel i stora delar av världen, utan att konkurrera ut lokala leverantörer. Enkelt uttryckt: genom att skapa billigare hjälpmedel i andra länder kan fler få en bättre vardag – hjälpmedel får inte vara en klassfråga, säger Erik. 

På det personliga planet är Ann, Erik och Glenn överens om vad de vill uppnå.

Målsättningen är såklart att det ska bli skitbra, men i värsta fall har vi åtminstone ägnat tiden åt något riktigt bra och lärt oss en massa saker på vägen. Det ska vara kul att gå igenom livet!

Ann Winbo