Vitt skrivbord ovanifrån, där en man skriver på en laptop med en kopp kaffe bredvid sig.

PH Innovation förbättrar arbetsmiljön med tre innovativa produkter

15 mars 2023

Det senaste tillskottet i Science Parks inkubator har inte mindre än tre patentsökta produkter i portföljen. PH Innovation har utvecklat en innovation som både sparar pengar, material och förbättrar arbetsmiljön inom såväl vården som på kontoret.

Höj- och sänkbara skrivbord är idag standard på de flesta kontor – men visste du att många skrivbord på marknaden inte uppfyller grundläggande krav för att kunna ge de ergonomiska fördelar som produkten är avsedd för? Detta beror bland annat på att många kompromissar med pris och funktion när vid inköp av sitt- och ståbord. Resultatet blir att själva syftet med bordet – att få en bättre ergonomi och arbetsmiljö – uteblir. Detta vill teamet bakom PH Innovation ändra på. De har tagit fram en patenterad produktkategori med höj- och sänkbara skrivbord som både minskar produktionskostnaden och passar en större del av befolkningen.

Människor är olika långa och behöver bord som går att justera från sittande till stående oavsett om du är lång eller kort. Dagens enklare och billigare modeller klarar inte att justeras fullt ut. Enkelt förklarat är den tekniska lösningen att använda rör som skjuts in i varandra – två i rör i den enklare modellen och tre rör i den mer avancerade. I offentliga upphandlingar finns krav rörande högsta och lägsta nivå som gör att inga av modellerna med två rör lever upp till kraven. Därför blir kostnaden högre vid inköp av de mer avancerade modellerna. Det innovativa i den nya lösningen är att vi behöver bara två rör, men ändå lever upp till kraven. Det innebär att lösningen inte bara förbättrar arbetsmiljön för den som jobbar vid skrivbordet, utan den sparar miljömässiga resurser och blir prismässigt mycket konkurrenskraftiga.

Per Höglund, grundare och ägare av PH Innovation.

Förbättrar arbetsmiljön för sjukhuspersonal och ökar tryggheten för patienter vid förflyttning

Utöver skrivborden har PH Innovation tagit fram en förbättrad lyftkonstruktion för sjukhussängar. Olika typer av lyftanordningar är vanliga inom vården och att lyfta eller trycka från en låg höjd är ett välkänt tekniskt problem. På många produkter används en ”saxlösning” som har en självbärande konstruktion, och drivs av ett hydraul-aggregat eller elektriskt ställdon. Det gör många sängar både tunga att höja och svåra att manövrera vid förflyttningar av patienter.

Vi har tagit fram en lösning som ersätter dagens drivanordningar och minskar kraftbehovet för lyften – i vissa fall med upp till 90%. Det påverkar delar av grundkonstruktionen som kan dimensioneras ner. Den stora fördelen med vår lösning är att den är relativt enkel med väldigt få detaljer vilket gör sängen lättare både viktmässigt och att förflytta. Vården är idag hårt belastad och alla förbättringar – stora som små – som kan förbättra arbetsmiljön för personalen spelar roll.

Per Höglund

Precis som med lösningen för skrivborden finns flera positiva effekter med den innovativa konstruktionen. Färre detaljer innebär mindre material och därmed reduceras också tillverkningskostnaden. Lägre vikt på slutprodukten medför också fördelar i hantering och frakt.

Det som är riktigt spännande är att lösningen är applicerbar inom fler områden som använder samma grundkonstruktion med sax-lyften som utgångspunkt. I vår inkubator jobbar vi enbart med bolag och idéer som har ett tydligt hållbarhetsperspektiv, och såväl skrivborden som sänglösningen kommer att kräva mindre resurser än konkurrenterna på marknaden. Teamet strävar också efter att produkterna ska tillverkas i närmiljön – där kan vi på Science Park bidra med vårt stora nätverk av lokala bolag och experter inom aktuella utvecklingsområden.

Matilda Lööf, affärsutvecklare på Science Park.

Ett lågt skrivbord står under ett mycket högre skrivbord mot en vit vägg.

PH Innovation söker investerare och partners – kan ta hem stororder

PH Innovation är sedan hösten 2022 en del av Science Parks inkubator. Fokus just nu ligger på att ta fram färdigverifierade prototyper och välja strategi för industrialisering. Innovation har väckt intresse i Europa, och PH Innovation har fått förfrågningar från flera riktigt stora aktörer.

Om vi landar detta kommer vi inledningsvis att få leverera cirka 1000 bord per månad. Därför söker vi just nu tillverkare, investerare eller samarbetspartners för att tillsammans ta affären framåt.

Baris Belge, projektledare och operativ chef.

Teamet bakom PH Innovation

Per Höglund, grundare och ägare

Innovativ konstruktör med många patent. Har lång erfarenhet av produktutveckling inom olika områden – såväl inom bord som produktsegment som produkter inom friskvård och träning.

Baris Belge, projektledare och operativ chef

Projektledare och styrelseordförande. Rutinerad projektledare med produktionsteknisk bakgrund med många års erfarenhet av produktionsekonomi, kalkylering och prissättning på kontorsmöbler.

Bo Karlsson, senior rådgivare

Produktionstekniker och konstruktör med över över 20 års arbetslivserfarenhet inom möbelindustrin, med specialområden som industrialisering, maskinköp och automation.

Henrik Hörberg, senior rådgivare

Produktionstekniker, konstruktör och styrelseledamot med över 20 års arbetslivserfarenhet från möbelindustrin.