Värmekamerabild över en gata med bilar och människor.

XENSE Vision tilldelas pengar för att öka trafiksäkerheten – vill testa tekniken i Jönköping

4 april 2023

Inkubatorbolaget XENSE Vision på Science Park har på kort tid tilldelats pengar både av Skyltfonden och i ett nytt stort forskningsprojekt tillsammans med Volvo Cars, Telenor och KTH inom uppkopplade självkörande fordon. XENSE Visions lösning är applicerbar inom såväl självkörande fordon som för analys av utmanande trafiksituationer som är både ineffektiva och farliga. 

Det händer mycket kring inkubatorbolaget XENSE Vision, som startades 2021 av en grupp tidigare anställda på Kapsch TrafficCom i Jönköping. I höstas antogs de – som enda svenska startup – i ett jätteprojekt med deltagare som Volvo Cars, Polestar, Ericsson och Veoneer. Nu har bolaget även tilldelats pengar av ”Skyltfonden”, genom vilken Trafikverket stödjer idéer som kan göra vägtrafiken säkrare. XENSE Vision är även med i det stora projektet ENTICE tillsammans med Volvo Cars, Telenor och KTHdär självkörande fordon får utökad säkerhet och effektivitet med en smart infrastruktur baserad på XENSE Visions sensorer och 5G. ENTICE är ett treårigt projekt som delfinansieras av initiativet Avancerad Digitalisering som är en storsatsning från Vinnova och teknikindustrin.

XENSE Vision möjliggör kommunikation med uppkopplade fordon i realtid

Produkten som tagits fram innehåller bland annat system för att i realtid kommunicera med uppkopplade fordon men även för att analysera trafiksituationer – exempelvis en korsning – över tid, för att identifiera när det uppstår farliga situationer. På så sätt skulle trafikplanerare inte behöva gissa, utan veta säkert, var kritiska situationer uppstår på lokala platser.

Syftet är att göra trafiken mer effektiv men också att hitta specifika fall som skapar en säkrare miljö för dem som röra sig i trafiken. Ett konkret exempel är att om exempelvis en rörelsehindrad person ska gå över en gata, så kan systemet styra trafikljusen. På så sätt får personen längre tid på sig att korsa vägen – och informationen om detta kan också skickas till självkörande fordon så att de blir extra uppmärksamma på situationen och eventuella osäkerhetsaspekter. Ett viktigt perspektiv är också att systemet är integritetssäkert – det känner inte igen eller pekar ut enskilda personer.

Christian Karlström, CEO på XENSE Vision.

Sju män står i en v-formation i en korridor framför en rollup där det står XENSE.

XENSE Vision vill testa sin innovativa teknik i utsatta trafikområden i Jönköping

XENSE Vision satsar stort internationellt men vill också gärna få in det lokala perspektivet för att testa och visa hur deras produkt kan göra skillnad.

Vi vet att det finns utmanade trafiksituationer där vårt system skulle kunna bidra till att lösa farliga trafikproppar i Jönköping. Titta exempelvis på Kortebovägen och Talavid – där har vi idag trafiksituationer som skapar mycket frustration och kan leda till osäkerhet och riskfyllda situationer.

Björn Crona, COO på XENSE Vision.

Inom kort kommer sannolikt fler spännande nyheter från XENSE Vision. Bolaget deltar i många spännande sammanhang kopplat till testning av självkörande fordon i trafik.

Vi har samarbeten med många spännande aktörer inom självkörande fordon och framtidens mobilitet. Det skulle vara kul om vi även kunde få till något projekt med mer lokal förankring. Utvecklingen av självkörande fordon är inte bara något som sker i Silicon Valley utan faktiskt även här i Jönköping – så mycket kan vi säga.

Björn Crona, COO på XENSE Vision.

På huvudbilden syns från vänster: Ibraheem Al-Nuaimi, Nils Jonsson Lindahl, Göran Boström, Claes Markström, Björn Crona, Christian Karlström och Andreas Ternstedt.

Här kan du läsa mer om XENSE Vision: