VISS.AI – startupen som förvandlar AI till vardagsspråk

Den spännande resan för David Bacelj och Philip Alm är mer än bara en startup-historia; det är en berättelse om passion, uthållighet och tron på en framtid där tekniken tjänar människan på ett intuitivt och tillgängligt sätt.

I hjärtat av Jönköping håller en revolution inom artificiell intelligens på att ta form. David och Philip, entreprenörerna bakom VISS.AI, har på kort tid omvandlat en gemensam frustration över repetitiva arbetsuppgifter till en innovativ AI-plattform som effektiviserar arbetsflöden över hela världen.En banbrytande plattform

VISS.AI är en plattform som tar bort gränserna mellan människa och maskin genom att möjliggöra interaktion med programvaror genom enkla, vardagliga kommandon. Istället för att manuellt hantera tråkiga och tidskrävande uppgifter som att sortera e-post och fakturor, låter VISS.AI användaren skapa automatiserade processer – eller ’workflows’ – med hjälp av naturligt språk. Detta betyder att användare kan instruera sina applikationer att utföra komplexa uppgifter utan någon tidigare teknisk kunskap.

– Vem som helst – världen över – ska kunna göra detta. Du ska inte behöva fatta AI eller vara tekniknörd. Med vårt verktyg kan alla som lägger mycket tid på repetitiva uppgifter automatisera arbetet utan att behöva ta hjälp av teknisk expertis eller dyra konsulter. Tillgängligheten i kombination med ett användarvänligt gränssnitt banar väg för att både göra avancerade saker på ett enklare sätt – och att kunna lägga tid på mer värdeskapande uppgifter.

Konceptet för VISS.AI föddes ur en önskan att eliminera de trista lönekörningarna en lördagskväll på kontoret. Med visionen om en AI som hanterar alla uppgifter, från löner till affärskommunikation, tog resan fart.

 

Teknikens genombrott och dess tillämpningar

– Vi såg tidigt att det här med språkmodeller och generativ AI kommer att bli en stor grej. Vi började utveckla vår produkt trots att vi visste att själva modellen var för svag för att den skulle kunna fungera – tekniken var inte mogen. Sedan släpptes GPT3 och revolutionerade världen. Vi applicerade den på vårt program och helt plötsligt fungerade det.

Sex månader senare hade David och Philip en prototyp och började formellt bygga sitt bolag. Genom sitt egenutvecklade multiagent-ramverk, där varje AI-agent har sin specialisering, kan plattformen hantera och automatisera en mängd uppgifter genom samarbete, likt ett digitalt samhälle av experter.

– Att utveckla programvaran har dock varit en lång resa. Vi har börjat om från noll flera gånger – nu är vi inne på sjunde versionen. Så blir det när man jobbar med ett helt nytt område där det inte finns några guidelines eller information att googla. Vi har byggt hela produkten utifrån gissningar och hela tiden upptäckt bättre sätt att göra arbetet. Och – lösningen vi byggt nu är chockerande imponerande!

Från acceleratorprogrammet till Årets inkubatorbolag

David och Philip träffades för första gången på en UF-mässa och efter några års arbete med separata projekt bestämde de sig för att starta bolag tillsammans. Bolaget blev Norditech – en konsultfirma med AI-relaterade tjänster. Norditech började sin resa genom Science Parks affärsutvecklingsprogram ”Tech Accelerator” 2021. Efter att ha vunnit programmets avslutande pitch-tävling tog sig David & Philip vidare till Inkubatorprogrammet. Där stöttar Science Parks affärsutvecklare nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. 2023 utsågs Norditech också till Årets inkubatorbolag och tilldelades priset Guldenen.

– Inkubatorn har varit extremt värdefull. Där blev vi intresserade av affärer och lärde vi oss business – innan dess satt vi hemma och byggde saker som ingen använde.

”Vill inte bli stämplade som ungdomar”

David och Philip, båda födda 1999 och uppvuxna i Jönköping, beskriver sig som extrema tekniknördar som ”växte upp med laptopen i handen”.

– Redan innan tonåren började vi programmera – allt! Spel, hemsidor och tusen hobbyprojekt. Skolan gav struktur och metoder men vi har ägnat all våra fritid åt det vi älskar – att programmera – och det är så vi lärt oss.

Därför är det kanske inte så konstigt att de trots sin unga ålder startat och drivit flera bolag. David och Philip är ett bevis på att engagemang och hårt arbete kan bryta igenom förutfattade meningar och leda till betydelsefulla framsteg i teknologibranschen.

Nu har vi kommit över tröskeln, men vi brukade undvika att nämna vår ålder för att slippa bli stämplade som ovetande ungdomar. Efter att vi skrev avtal med flera stora företag blev åldern ointressant. 

”AI kan vara en läskig teknik”

 

David och Philip beskriver det som att vi just nu befinner oss i paradigmskifte vad gäller teknikens möjligheter. Men de är också noga med att lyfta den etiska aspekten av tekniken och att det finns en motiverad rädsla hos många människor. 

– Det var mindblowing när vi första gången fick modellen att fungera. Vi låg sömnlösa på nätterna – i flera månader. Vi måste ta hänsyn till att AI kan upplevas som läskigt – det tycker även vi själva. Därför har vi ett ansvar som företag att vara öppna med hur vi hanterar riskerna som följer med möjligheterna.

Med dataskydd och integritet som alltmer kritiska överväganden, har VISS.AI tagit viktiga steg för att försäkra att all datahantering sker inom Sveriges gränser. Genom att möjliggöra att tjänsten körs på kundens egna servrar, garanterar de att företagen behåller full kontroll över sin data.

Mentorer bidrar med erfarenhet

Teamet i VISS.AI består just nu av elva personer från olika bakgrund och delar av världen. Och att rekrytera har varit lätt – trots att David och Philip enligt egen utsago ställer extremthöga krav.

– Du måste verkligen brinna för det här. Det är hög press och mycket ansvar – det passar inte alla utan du måste trivas i den här kulturen. Men personerna i teamet är också det viktigaste vi har. I dagsläget funkar det bra just för att vi är ett litet och ungt team utan andra ansvar, men vi vill också bygga en kultur som klarar av att förutsättningarna för människor förändras i takt med livet. Det kommer såklart att bli en utmaning. 

Bortom kod och algoritmer lyfter David och Philip vikten av en miljö där varje teammedlem får rätt stöd och kunskap, oavsett bakgrund eller erfarenhet.

– Alla i bolaget har privata mentorer, inom olika yrken. Eftersom det är vår första riktigt stora bolagsresa – och vi har höga ambitioner! – spelar våra mentorer en viktig roll för teamets utveckling.

Teknik som en del av bolagskulturen

Som ledare strävar David och Philip efter att inspirera genom eget exempel, där alla teammedlemmars åsikter värderas lika högt. De har skapat en företagskultur som uppmuntrar engagemang och ansvar, och de prioriterar att hitta teammedlemmar som delar deras passion och vision. Och – tekniken inte bara produkten de säljer, utan en del av DNA:t i bolaget och teamets arbetssätt.

Vi bygger hela tiden verktyg för att effektivisera VÅRT jobb. Vi vill göra alla starka och effektiva istället för att bli många anställda. Vi jobbar redan som om vi var många fler än vi är – och tack vare vårt arbetssätt kommer vårt kärnteam att ta oss en bra bit på vägen.

David och Philips resa har inte varit fri från motgångar. De har stött på många utmaningar och har tvingats starta om flera gånger. Men det är just dessa misstag och lärdomar som har gett dem insikter och drivkraft att ständigt förbättra och förfina deras produkt. En ödmjuk och öppen attityd mot lärande har varit avgörande för deras framsteg. Men, att jobbet tar många timmar av dygnet är ingen hemlighet.

– Just nu är det ingen nackdel att vi inte har någon gräns mellan jobb och privatliv. Vi jobbar 100 timmars-veckor, men vi kallar det inte för jobb. Det är vårt liv och våra bästa vänner finns i teamet. Vi lever i en bubbla – men vi reser också världen runt och får uppleva mer av livet än många andra. Nu satsar vi allt på detta, utan broms. Längre fram kommer vi att hitta en balans i livet som funkar framöver – det måste man göra när man älskar det så mycket som vi gör.VISS.AI

VISS.AI är ett dotterbolag till Norditech och sedan årsskiftet del av Science Parks inkubatorprogram. Genom sin tidigare kundbas och en pionjärkund inom redovisionsbranschen formar nu teamet i VISS.AI prototyper för att passa kundernas unika processer och utmaningar. Plattformen är branschöverskridande – den begränsas endast av de appar som integreras och användarens kreativitet. 

Med en väntelista redo och en planerad gradvis utrullning till utvalda kunder, är målet en öppen lansering till hösten. Plattformen kommer att vara tillgänglig och användbar för alla via deras webbplats, utan behov av installationer eller avancerad teknisk kompetens. Prissättningen kommer att spegla användningens omfattning, vilket säkerställer att produkten är kostnadseffektiv i förhållande till det värde den levererar.