En skogsväg ovanifrån

Science Park och Kairos Future släpper trendrapport om grön omställning

19 januari 2023

Effekterna av klimatkrisen blir alltmer märkbara i samhället. Värmeböljor, översvämningar och försämrade skördar är bara några exempel på effekterna under de senaste åren. En framgångsrik grön omställning bygger på ökad förståelse hos alla medborgare för de grundläggande problemen, och för de många lösningar som finns tillgängliga.

Kairos Future har identifierat fem trender som företag och organisationer behöver ha extra koll på för att bli en del av den gröna omställningen i näringslivet i Jönköpings län: 

  • Från linjär till cirkulär
  • Nya spänningar på energiområdet
  • Brysseleffekten – från frivilliga till obligatoriska hållbarhetskrav
  • Fler tekniska lösningar på ingång
  • Social hållbarhet: ömtåligare och viktigare

Här kan du ladda ned trendrapporten ”Grön omställning”.

Den förändring som kommer att krävas av oss, både som individer och företag, för att nå klimatmålen kommer sannolikt att vara så omvälvande att det är svårt att föreställa sig hur detta kan se ut. I den här rapporten lyfter vi fram fem viktiga trender som formar det gröna omvandlingslandskapet. Den innehåller också ett kort brev från framtiden – ett tankeexperiment i ett försök att visualisera denna nya värld – tillsammans med 3 områden att hålla koll på under de kommande åren.

Nina Al Ghussein Norrman och Olivier Rostang på Kairos Future

Ett bildkollage med miljöbudskap.

Sista delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

 

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.