Science Park och Docere släpper trendrapport om resiliens

13 januari 2023

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. Nu släpper Science Park och Docere Intelligence en trendrapport på temat resiliens.

Docere har identifierat sju olika områden som företag och organisationer i Jönköpingsregionen behöver ha extra koll på för att förstå sin egen sårbarhet och kunna förbereda sig på bästa sätt. Dessa sju områden är:

• Teknik
• Hälsa
• Klimat
• Energi
• Geopolitik
• Ekonomi
• Infrastruktur

Här kan du ladda ned ”Trendrapport – Resiliens”.

Rapporten är tänkt att fungera som underlag för ditt fortsatta arbete med att stå bättre rustade för en osäker framtid. Vi kan här varmt rekommendera att du till exempel arbetar med scenarier. När osäkerheterna är många är det bra att förbereda sig – inte bara för en framtid, utan flera olika alternativa utvecklingar. Vår förhoppning är att dessa insikter leder till ökade möjligheter till stärkt motståndskraft.

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv från Docere.

Kollagebild

Fjärde delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.