Andreas Nordh, Lars Birging och Håkan Wahlgren på impact-företaget Zigrid står inne i Science Park Towers.

Zigrid får ta del av 350 miljoner euro från Europeiska innovationsrådet

14 november 2023

Impact-bolaget Zigrid har lyckats med något som ingen tidigare lyckats lösa, men som forskning har identifierat som en lovande energilösning för framtiden – att utvinna elektricitet ur spillvärme för låga temperaturer. I mars tilldelades Zigrid priset Årets innovation i Jönköpings län och i slutet av oktober kom det glädjande beskedet att de som ett av två svenska bolag får finansiering från Europeiska innovationsrådet.

Europeiska innovationsrådet (EIC) är en institution inom EU som syftar till att stödja innovatörer, entreprenörer, små företag och forskare med ambitionen att utveckla banbrytande innovationer. Det görs bland annat genom EIC Accelerator – ett program som stöttar skalbara startups med bidrag på upp till 2,5 miljoner euro kombinerat med investeringar i eget kapital.

Pitchade för forskare, investerare och entreprenörer

EIC Accelerator har en tuff urvalsprocess med en omfattande ansökan och tuffa juryintervjuer. Av 648 ansökningar var Zigrid ett av de 140 företag som tog sig till sista steget i processen och därmed fick möjlighet att pitcha sin idé och grillas av erfarna investerare och entreprenörer. De pitchande bolagen matchas mot expertis inom olika områden.

Lars Birging och Håkan Wahlgren presenterade Zigrids idé för en jury bestående av bland andra tekniker och forskare inom hållbarhet och energi från fem länder inom EU.

Håkan Wahlgren och Lars Birging står i en studio. på en skärm bakom dem syns företaget Zigrids logotyp.

Världsunikt patent inom nytt energiområde

Fredagen den 27 oktober kom sedan det efterlängtade beskedet att Zigrid är ett av de 47 företag som tilldelas finansiering. De utvalda företagen kommer tillsammans att få nästan 350 miljoner euro och består av direkt bidrag och en del av bolagen får även möjliget att söka investering. Utöver Zigrid har bara ett annat svenskt företag, Acorai AB, blivit utvalda att delta i programmet.

Det känns fantastiskt, nästan lite overkligt – och det kom glädjetårar när beskedet damp ner i mejlen. Både för att vi äntligen har installerat vår först kundpilot och att vi nu får in kapital att slutföra vår utveckling. Vi hade en bra känsla men man måste ju alltid vänta in beskedet. Det är ofta två steg framåt och ett tillbaka när man utvecklar något nytt. Inte minst när vi håller på att skapa något som bryter ny mark i ett område som tidigare inte haft någon bra lösning. Idag har vi två patent som är världsunika och vi har potential göra stor skillnad för minskade koldioxiutsläpp. Nu kan vi öka takten i att få ut Zigrid och på riktigt och bidra till den gröna omställningen.

Lars Birging, VD, Zigrid

“Shifting Waste Heat from Problem to Power”

Ungefär hälften av all energi som produceras har potential att återvinnas men försvinner idag som spillvärme. Det finns bra lösningar att producera el från spillvärme med temperaturer över 100°C, men varit svårt eller oekonomiskt att göra när man går under 100°C, där den största mängden spillvärme finns vilket är ett enormt slöseri. Det Zigrid utvecklat är en innovation som gör det möjligt att utvinna el av spillvärme ned till 50 grader. Även om värme kan verka som ett ofarligt utsläpp, kan återanvändning av denna bortkastade energi potentiellt leda till en massiv minskning av både CO2-utsläpp och minska företagens kostnader och elförbrukning att kyla redan producerad värme innan den släpps ut i naturen.

Idag består teamet bakom Zigrid av sex personer och den första anläggningen är uppkopplad i skarp driftsmiljö hos Baettr, ett gjuteri i Gulsmedshyttan. Med finansieringen från EIC på plats är planen tydlig: att expandera.

Planen är att anställa 12-14 personer under de närmsta åren. Det kommer att ta några månader innan avtalet är skrivet och klart och under tiden jobbar vi med planeringen. Att rapportera till EU kräver mycket arbete och tid och vi kommer att jobba hårt med att bryta ner vår process i delmoment och planera för vilka vi ska anställa.

Lars Birging

Om Zigrid AB

Zigrid startades 2015 av Torbjörn Birging, Jan Björkman och Lars Birging. Under åren 2018-2020 var de en del av Science Parks Jönköpings inkubatorprogram. I mars 2023 utsågs de till Årets innovation i Jönköpings län. Bolaget har sitt säte i Nora och delar av verksamheten bedrivs från kontoret på Science Park i Jönköping.

På bilden från vänster: Marie Morinder (Innovation Invest i Jönköping AB), Göran Axeheim (Höglandets Invest AB), Peter Blomqvist (Redför AB), Gustav Österström (VD Spectria Invest) och Edon Idrizi (Investeringsanalytiker, Spectria Invest)

Spectria Invest Fond AB utökar sin kapitalbas till 58 MSEK

27 januari 2020

Spectria Invest Fond AB är en Science Parkbaserad investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Efter fondens andra stängning har nu kapitalet ökats från 40 MSEK till 58 MSEK och i samband med detta anslöt även Redför AB, Höglandets Invest AB och Innovation Invest i Jönköping AB till ägarskaran.

Spectria Invest Fond AB startades i mars 2018 med syftet att hitta en fondstruktur där Science Parks erfarenhet och närhet till företag kan kombineras med kunskap och engagemang hos privata investerare, akademien och institutioner i hela Jönköpings län.

Investeringar med fokus på regionala företag

Målsättningen har från början varit att investera i regionala företag med hög tillväxtpotential och bidra till utveckling både genom kapital och ett aktivt ägande. Det kan till exempel vara nystartade företag med intressanta produkter eller tjänster, som med ytterligare kapital och aktiva ägare kan nå en stark värdetillväxt. Det kan även vara företag som kommit längre i sin utveckling, men som behöver stärka upp sin balansräkning eller göra en nysatsning.

Aktiva minoritetsägare

Spectria strävar efter att vara aktiva minoritetsägare. Det innebär att fonden förutom att gå in med kapital även bidrar till en stark bolagsutveckling med hjälp av den samlade kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig genom Spectrias ägare och nätverk. Spectria har sedan starten 2018 gjort tre investeringar och har pågående diskussioner med ett antal andra bolag.

När fonden startades togs 40 MSEK in från investerarna och redan då var planen att så småningom utöka kapitalet via en så kallad andra stängning. Nu är den andra stängningen genomförd och genom befintliga och nya investerare har fonden utökats från initiala 40 MSEK till 58 MSEK.

I och med att den andra stängningen nu är genomförd så har vi en lagom stor kapitalbas samt ett kunnigt och engagerat investerargäng som vill utveckla regionala tillväxtföretag.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

Flera investerare anslöt vid andra stängningen

I samband med den andra stängningen anslöts följande investerare:

 • Redför AB – Representeras av majoritetsägarna och tillika del av ledningen i Kabe Group AB.
 • Höglandets Invest AB – Representeras av familjen Axeheim.
 • Innovation Invest i Jönköping AB – Representeras av fyra lokala entreprenörer från Gnosjöregionen.

Innovation Invest i Jönköping AB är mycket glada för delaktigheten i upplägget med Spectria Invest Fond AB. Innovation Invest består av fyra lokala entreprenörer från länet som alla vill stödja och vara en del i ortens utveckling. Att arbeta med investeringar via Spectria Invest är ett av de bättre sätten att stödja nya bolag men även ett bra sätt att hjälpa bolag som har påbörjat sin resa men som behöver kapital och affärsstöd.

Marie Morinder, Innovation Invest

Investment AB Chiffonjén, som redan ingår i Spectrias ägarskara, valde att följdinvestera även i den andra stängningen.

Såhär ser strukturen ut efter andra stängningen:

 • Länsförsäkringar Jönköping
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Smålandskapital AB
 • Investment AB Chiffonjén AB
 • Spectria Invest AB, förvaltarbolaget. Driver det operativa arbetet i Spectria Invest Fond AB.
 • Höglandets Invest AB
 • Redför AB
 • Innovation Invest i Jönköping AB

På bilden från vänster: Marie Morinder (Innovation Invest i Jönköping AB), Göran Axeheim (Höglandets Invest AB), Peter Blomqvist (Redför AB), Gustav Österström (VD Spectria Invest) och Edon Idrizi (Investeringsanalytiker, Spectria Invest)

Simon Werner-Zankl och Annie Grönblad sitter tillsammans på ett kontor.

Spectria Invest investerar i Trustcruit AB

13 december 2019

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest gör sin tredje investering och går in i Trustcruit AB, verksamma inom HR-tech. Utöver Spectria investerar även Almi Invest och andra befintliga ägare. Totalt investeras 3,8 MSEK i bolaget.

Trustcruit AB har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget har utvecklat en plattform som samlar in kandidatfeedback från olika delar av rekryteringsprocesser och jämför detta med det globala branschsnittet. Värdet ligger i att rekryterande företag genom data och feedback förstår hur de ska konvertera fler kandidater till ambassadörer. Trustcruit har byggt egna integrationer till stora rekryteringsverktyg som möjliggör automatisk insamling av kandidatfeedback från rekryteringsprocesserna. Bolaget är ensamma om att erbjuda företag möjligheten att jämföra sina rekryteringsprocesser med branschsnittet och har upparbetat en stark position på den svenska marknaden med en imponerande kundbas.

Styrelserepresentant från Spectria

I samband med investeringen tar Spectria Invest en plats i styrelsen.

– Trustcruit har hittat en eftersatt eller till och med förbisedd del i ett företags eller organisations marknadsföring. Vad har en person för inställning till ett företag där personen sökt ett jobb men inte blivit erbjuden en anställning? De flesta företag vet idag inte hur kandidatens upplevelse var och därmed inte heller vad de skulle kunna förbättra. Där har Trustcruit en viktig funktion att fylla. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Trustcruit på deras fortsatta resa, säger Marcus Ivarsson, Spectrias respresentant i bolagets styrelse.

Sedan Almi Invest investerade första gången har Trustcruit lyckats utveckla en lönsam SaaS-affär (Software as a Service) med stor internationell potential.

Tarja Zu dem Berge, Fund Manager, Almi Invest

Fokus på marknadsföring och den internationella marknaden

Internationellt sett är det små skillnader i hur rekryterings- och bemanningsprocesserna ser ut. Detta innebär att Trustcruit, med små modifieringar, kan nå ut till internationella kunder. Investeringen kommer primärt att gå till marknadsföringsinsatser och att nå ut till den internationella marknaden.

Trustcruit har vuxit kraftigt under 2019 och vi har fått in stora kunder inom samtliga segment (privat, rekrytering och offentlig verksamhet) samtidigt som vi landat flera centrala partnerskap. Det känns väldigt kul att tillsammans med Spectria få fortsätta vår tillväxtresa och befästa vår position som världens största verktyg för att mäta kandidatupplevelsen.

Simon Werner Zankl, VD, Trustcruit

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien.

Ett kollage som visar skärmdumpar från verktyget "Chemical Documentation".

Science Park Speed Capital AB gör exit i sin första investering

29 augusti 2019

Investmentbolaget Science Park Speed Capital AB gör nu en lyckad exit i cleantech-bolaget Chemical Documentation cDoc AB.

Genom att bidra till ökad tillgång på riskvilligt kapital vill Speed Capital bidra till att skapa fler framgångsrika tillväxtföretag i Jönköpingsregionen. Speed Capital startade 2015 och gör investeringar mellan 100 000 och 500 000 kronor.

Nu gör Speed Capital exit i cleantech-bolaget Chemical Documentation cDoc AB, som var det första bolag man investerade i under hösten 2015. cDoc erbjuder en innovativ och dynamisk molntjänst för enkel hantering av kemikaliedokumentation för företag.

Vi är tacksamma för att Speed Capital gick in med riskkapital i ett mycket tidigt skede. Utan tidiga pengar hade cDoc AB aldrig haft den utveckling vi ser nu.

Christer Palmqvist, VD, cDoc AB

– Den gemensamma kemikalielagstiftningen är EU:s mest komplexa lagstiftning någonsin, och den måste alla företag följa, stora som små. Vi kan göra jobbet, så att kunden kan följa lagen och bli ännu mer framgångsrika, säger Kent Sahlgren Head of Sales and Marketing, cDoc AB.

cDoc har utvecklats till ett mycket spännande företag med stor internationell potential. Vi kommer använda avkastningen från den här investeringen till att nya och spännande case för att skapa ännu mer ekonomisk tillväxt och välstånd i Jönköpingsregionen.

Lovisa Skyborn, Speed Capital

Från vänster syns Sergio Lara – CTO på CombiQ, Tarja zu dem Berge – Fund Manager Almi Invest, Daniel Ström – VD CombiQ samt Gustav Österström, VD Spectria Invest

Spectria Invest investerar i IIoT-bolaget CombiQ

23 maj 2019

Den Science Park-baserade investeringsfonden Spectria Invest gör sin andra investering och går in i CombiQ, verksamma inom Industrial Internet of Things (IIOT). Spectria Invest leder investeringsrundan och utöver Spectria så investerar Almi Invest, befintliga ägare och management. Totalt investeras 7,4 MSEK i bolaget.

CombiQ har sitt säte i Jönköping med kontor på Science Park. Bolaget utvecklar och tillhandahåller anpassade IIoT-lösningar som hjälper företag att digitalisera och automatisera sin verksamhet. CombiQ har en stark position på marknaden med sin innovativa lösning där trådlös plug&play-sensorteknik kombineras med maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och molnbaserad mjukvara.

CombiQ är verksamt inom Industri 4.0 och IoT med syfte att digitalisera tillverkningsindustrin – en het bransch. Detta gör det intressant för oss Almi Invest att investera i tillsammans med regionala investeringspartner.

Tarja zu Dem Berge, Fund Manager, Almi Invest

Släpper produktserie under eget varumärke med hjälp av investeringen

CombiQ grundades 2007 som ett renodlat konsult- och utvecklingsföretag för automatisering, digitalisering och industrialisering. Tekniken har alltid styrts utifrån målbilden om en sömlös anslutning av människor, maskiner och saker i allmänhet (Internet of Things). Redan 2008 inledde CombiQ ett samarbete med flera större aktörer där man framför allt fokuserat på att utveckla kundspecifika lösningar för Fleet Service Management vilket också är ett fortsatt pågående arbete.

Vi har som aktiv ägare varit med i CombiQ från start och ser en stor potential inom industriell IoT. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med våra lokala investeringspartners i Jönköping.

Rune Nordlander, Partner, Första Entreprenörsfonden

Investeringen kommer primärt att gå till utveckling och paketering av CombiQ:s industriella IoT-sensorer (ISN). I samband med investeringen tar de nya ägarna plats i styrelsen och Lars-Åke Rydh, befintlig ägare som även deltog i nyemissionen, tar över som styrelseordförande.

– CombiQ är just nu inne i en väldigt expansiv fas där efterfrågan på våra produkter hela tiden ökar med mycket rask takt. Som litet bolag med en ny produkt är det viktigt att vi kan ta tillvara på alla förfrågningar och arbeta nära våra kunder. Att få in Spectria och Almi Invest ger oss det kapital och de möjligheter vi behöver för att kunna fortsätta växa och öka personalstyrkan för att möta marknadens efterfrågan. Vi har redan ”traction” och installationer på flera ställen i hela södra Sverige och siktar långsiktigt på att nå ut på en internationell marknad, säger Daniel Ström, VD på CombiQ.

Vi känner bolaget sedan många år tillbaka. Nu var tajmingen rätt för att kliva in med kapital och engagemang för att tillsammans med ledning och ägare fånga den potential som finns i den växande marknaden som CombiQ befinner sig i.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien. Förvaltarteamet består av Science Park, Emtio Invest & Trinova Ventures. Det är också denna konstellation som driver det operativa utvecklingsarbetet av såväl fonden som portföljbolagen. Därtill finns Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital med som investerare i fonden.

På bild, från vänster: Camilla Grönbladh, Mattias Karlsson Sjöberg, Josefina Sahlin (Moderskeppet); Marcus Ivarsson (Emtio Invest); Edon Idrizi (Science Park); Anders Jensen (Moderskeppet); Gustav Österström (Science Park); Gabriella Kjeilen, Gustaf Söderström, Johanna Rosander, Fredrik Melén, Filip Pilthammar, Sanna Lund, (Moderskeppet).

Spectria Invest investerar i Moderskeppet

26 februari 2019

Spectria Invest gör sin första investering och går nu in i Pixondu AB – företaget bakom det välkända varumärket Moderskeppet. Bolaget är i Sverige ledande på onlinebaserade utbildningar inom kreativa ämnen, såsom foto, bildbehandling, video och design. Genom investeringen och samarbetet med Spectria Invest ska Moderskeppet nu ta sin verksamhet till nästa nivå.

Moderskeppet har i dag över 400 videokurser, 15 000 betalande medlemmar, och är Sveriges skickligaste och mest produktiva onlineutbildare. Samtidigt växer tjänsten med 50 nya kurser om året, och får nya medlemmar för varje dag som går. Det som gör företaget unikt är förmågan att ta fram helt videobaserade onlinekurser som verkligen förändrar och utvecklar människor.

Vi har verkligen imponerats över den kunskap som ägarna och medarbetarna besitter. Moderskeppet har en unik kompetens och metodik inom onlinebaserade utbildningar vilket gör att vi tror på en stark utveckling, både i den befintliga affären och inom nya segment. Vi ser fram emot att vara en aktiv partner i bolagets framtida resa.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

Pixondu AB bildades i Jönköping, i februari 2007 och har sedan starten arbetat med videobaserad undervisning som kärna. Bolaget, som startade som en blogg och ett sidoprojekt till grundaren Mattias Karlsson Sjöbergs adjunktstjänst vid Jönköping University, har i dag växt sig till ett etablerat företag med tio anställda, som tillsammans sitter på otroligt lång erfarenhet av onlineutbildning.

2007 var det genom DVD-kurser, och så småningom även distanskurser åt Jönköping University, som Moderskeppet delade med sig av sin erfarenhet och kunskap. I dag erbjuds kurserna online, genom betalt medlemskap. Onlinemodellen, som nu omsätter fyra gånger mer än DVD gjorde på sin topp, är den modell som visat sig vara den mest framgångsrika sedan starten. Nu ska Moderskeppet, tillsammans med Spectria Invest hjälpa andra att skapa lika bra utbildning.

Utbildning online är ofta trist och tråkig. Så ska det förstås inte vara. Att upptäcka nya kunskaper ska ju vara en härlig och omtumlande upplevelse. På Moderskeppet har vi en otroligt slipad process för att garantera kurser som älskas. Nu finns det ett sug att lära sig våra metoder direkt av oss. Spectria Invest kliver in med raketbränsle för att vi ska kunna möta den efterfrågan här och nu.

Mattias Karlsson Sjöberg, VD, Pixondu AB

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande.

Fonden ägs i huvudsak av ett antal erfarna investerare, näringslivet och akademien. Förvaltarteamet består av Science Park, Emtio Invest & Jönköping Business Development. Det är också denna konstellation som driver det operativa utvecklingsarbetet av såväl fonden som portföljbolagen. Därtill finns Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital med som investerare i fonden.

En bildmontage med företaget Convergos logotyp.

Science Park-bolaget Convergo uppköpta av börsbolaget BIMobject

10 januari 2019

Convergo, som under tiden ingick i Science Parks inkubatorprogram, tog i mars 2017 in kapital från Speed Capital, Science Parks såddkapitalbolag. Nu köps bolaget upp av det globala IT-bolaget BIMobject AB och Speed Capital säljer sitt innehav.

Hjälper tillverkare att konvertera till BIM-modell

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera sitt produktunderlag till en så kallad BIM-modell (Byggnads- och Informationsmodellering). Modellen kan användas av både arkitekter och konstruktörer i flera sorters projekt inom byggnation och anläggning.

Convergo arbetar med ett 50-tal starka nordiska och europeiska varumärken som genom förvärvet får tillgång till BIMobjects hela tjänsteportfölj och en global marknadsplats. Det innebär att Convergos kunder, exempelvis Vitra AG, Oras Group och DEDON, framöver kommer få möjligheten att nå ut till över en miljon användare såsom arkitekter, byggbolag och designers. Convergo kommer att fortsätta verksamheten under eget varumärke men med tillgång till BIMobjects olika verktyg.

– Convergo har varit mycket framgångsrika att lokalt attrahera och skapa värden för tillverkare med stark position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet så öppnar vi dörren till en global marknad för Convergos kunder, och vässar på så sätt BIMobjects, Convergos och tillverkarnas erbjudande, säger Carl Silbersky, Senior Vice President Corporate Development på BIMobject i ett pressmeddelande.

 

Uppköpet innebär enorm möjligheter för kunderna

– Vi är mycket stolta över att bli en del av BIMobject och genom detta även kunna erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och ytterligare mervärden. Vi är idag ett mindre bolag, men behovet av konvertering till BIM-objekt är stort och BIMobjects verktyg underlättar arbetet samtidigt som BIMobject Cloud innebär en enorm marknadspotential för våra kunder. Vi ser tydligt att både produkttillverkare och användare av BIM-objekt efterfrågar ökad tillgång till varandra, säger Carl-Johan Lundberg, VD på Convergo.

När vi investerade i Convergo för knappt två år sedan såg vi den växande marknaden och deras potential i att nå ut internationellt. Det är därför extra glädjande att Convergo nu förvärvas av en av de stora aktörerna på marknaden, vilket möjliggör en fortsatt spännande resa för bolaget.

Lovisa Skyborn, ansvarig för Speed Capital

Styrelsen för den nya investeringsfonden Spectria Invest står uppradade framför en gul vägg.

Spectria Invest – ny investeringsfond ska investera i regionens tillväxtföretag

27 mars 2018

Science Park startar tillsammans med erfarna investerare, näringslivet och akademien en ny fond som ska investera i tillväxtföretag. Spectria Invest har vid uppstarten 40 MSEK att investera men siktar på att öka kapitalet till 80 MSEK innan årets slut.

Bakom satsningen står Science Park som – tillsammans med Emtio Invest, WilRon Ventures och Jönköping Business Development – kommer driva det operativa arbetet med att identifiera, utvärdera, investera i och framförallt utveckla de bolag som fonden blir delägare i.

Utöver ovanstående aktörer har Länsförsäkringar i Jönköpings län, Jönköping University, Investment AB Chiffonjén och Smålandskapital gått in som investerare i Spectria Invest.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av affärsutveckling, investeringar och transaktioner i tillväxtbolag. Att kunna kombinera innovationssystemet med akademien, institutioner och duktiga entreprenörer bäddar för ett starkt erbjudande till bolag som är inne i en tillväxtfas.

Gustav Österström VD, Spectria Invest

Fonden kommer huvudsakligen investera 1-10 MSEK i bolag som har en starkt ledning och en tydlig tillväxtpotential. Som investerare kommer Spectria Invest ta en aktiv roll i bolagens utveckling. Utöver Science Parks involvering, kommer Ditar Isai från WilRon Ventures och Marcus Ivarsson från Emtio Invest vara resurser som bidrar till bolagens strategiska och operativa utveckling.

WilRon letar kontinuerligt efter investeringar i bolag med goda tillväxtmöjligheter inom växande branscher. Vi ser Spectria Invest som ett utmärkt initiativ för att göra spännande investeringar i regionen.

Ditar Isai, ordförande, WilRon

– Det känns bra att Jönköping University fortsätter att ha en aktiv roll i den struktur som stärker regionens tillväxtföretagande och konkurrenskraft. För Jönköping University är det också en styrka att ha ett starkt innovationsstöd där studenter och forskare kan omsätta sin kunskap i både nya och etablerade företag. Vi är mycket glada över initiativet och över att få arbeta tillsammans med erfarna och engagerade partners med stor kunskap, säger Agneta Marell, rektor på Jönköping University.

 

Att nu vara igång känns oerhört inspirerande. Diskussioner med intressanta bolag har påbörjats och parallellt med det kommer vi arbeta vidare med att ta in ytterligare ett par utvalda investerare till den andra stängningen av fonden.

Gustav Österström

Ett bildkollage som visar produkter från mjukvaruföretaget Atollic.

Science Park-alumnen Atollic uppköpta för mångmiljonbelopp

18 december 2017

Atollic har förvärvats av STMicroelectronics för cirka 7 miljoner dollar, med en tilläggsköpeskilling på ytterligare 1 miljon dollar.

Atollic är en av världens ledande leverantörer av programutvecklingsverktyg för inbyggda system, och företaget samarbetar med de flesta globala halvledartillverkarna. Atollic har sitt huvudkontor på Science Park i Jönköping, eget säljkontor i USA samt återförsäljare i över 40 länder.

Som ledande leverantör av mjukvaruutvecklingsverktyg på den globala marknaden är jag glad att se vårt verktyg och högkvalificerade team bli en del av STMicroelectronics, världsledande inom 32-bitars mikroprocessorer.

Lars-Erik Stenkil, VD, Atollic

-Det är glädjande att se att vår region skapar så spännande bolag att de väcker intresse hos multinationella bolag och, som i detta fall, leder till förvärv. Vi kan konstatera att Lars-Erik med team har gjort ett mycket bra jobb med att utveckla bolaget och att både grundaren och de investerare som klivit på gjort en fantastisk resa, säger Gustav Österström, VD på Science Park Jönköping.