Tävla med din idé – vinn 100 000 kr och en plats i vår inkubator!

Sitter du på en affärsidé som du vill göra verklighet av? Nu tävlar vi ut platser i vårt inkubatorsprogram och 100 000 kronor!

En av nycklarna till ett hållbart välfärdssamhälle är innovation. En annan är entreprenörskap. Ungefär det uppdraget har vi på Science Park, och vi gör det genom att hjälpa andra att lyckas. Vår drivkraft? Att skapa värden för samhället, Sverige och Jönköpings län.

Varje år möter vi 1000 idéer. Av dessa kommer ungefär 10 till vår inkubator som är den del av vår verksamhet där vi har allra bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential. Nu öppnar vi en genväg till vår inkubator.

Anmäl dig till tävlingen

Anmälan till tävlingen är nu stängd och vi håller på att gå igenom tävlingsbidragen. Stay tuned!

Vem kan vara med och tävla?

Det kan du som:

 • bor och/eller verkar i Jönköpings län
 • nyligen startat eller precis ska starta ett företag (aktiebolag, AB)
 • har fokus på att utveckla en produkt eller tjänst med stor kommersiell och internationell potential. Produkten/tjänsten ska vara innovativ och på något sätt bidra till FN:s hållbarhetsmål. Din lösning kan vara helt ny eller en utvecklad version av något som redan finns på marknaden.

Hur många kan vinna?

Vi kommer att utse minst en vinnare som antas till vår inkubator och belönas med ett bidrag på 100 000 kronor.

Hur länge pågår tävlingen?

Tävlingen pågår från den 24 juni till den 16 augusti. Vinnare utses under september.

Vad är vinsten?

100 000 kr

Pengarna får användas fritt av företaget så länge de tydligt används till aktiviteter som tar företaget ett viktigt steg framåt. Bidraget ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet, till exempel till en marknadsundersökning eller för att verifiera behovet av affärsidén. Beslut om vilka aktiviteter bidraget ska användas till ska ske i samråd med Science Parks affärsutvecklare.

Plats i Science Parks inkubator

Upp till 24 månaders individuellt anpassat affärsutvecklingsprogram med egen affärsutvecklare som 4 timmar i veckan stöttar dig i arbetet med bland annat bolagets affärsmodell och strategi.

formaner

Kontorsplats i Science Parks co-working

På Science Park Jönköping har vi en coworking-yta med allt du behöver för att kunna jobba effektivt; trådlöst internet, kreativa mötesrum, tysta arbetsplatser, kök och tillgång till skrivare. Dessutom sitter du vägg i vägg med restaurang Sajens Mat & Möten där du kan köpa allt från en riktigt god latte till en fräsch lunch med stor salladsbuffé.

Att sitta i Science Parks coworking ger dig möjlighet att bredda ditt nätverk och att få sitta tillsammans med andra utanatt hyra ett eget kontor. Vill, eller kan du inte sitta hos oss, så gör det ingenting. Det viktiga är att du har en tydlig anknytning till Jönköpings län, då vårt uppdrag utgår ifrån just det.

Extern specialistkunskap

Genom Inkubatorn får du tillgång till specialistkompetens från konsulter och partners inom bland annat följande områden:

 • Hållbarhet och hållbara affärsmodeller
 • Immaterialrätt
 • Juridik, avtal
 • Teknikutveckling
 • Ekonomi och redovisning
 • Marknadsföring och varumärke
 • Internationalisering
 • Försäkring

Finansiering

Vi har mycket god kunskap om finansiering för tillväxt, och hjälper dig att hitta rätt finansieringslösning för ditt företag. Som inkubatorsföretag får du:

 • Kunskap om hur investeringsmarknaden fungerar och vilka aktörer som finns
 • Hjälp att ta fram en strategi för hur du ska finansiera ditt bolag i den fas du är nu
 • Pitchträning med våra affärsutvecklare
 • Hjälp att ta fram underlag för att söka offentliga stöd/bidrag/utlysningar
 • Hjälp att ta fram underlag och planer inför investerarmöten
 • Vår medverkan som stöd/resurs vid investerarmöten
 • Tillgång till vårt nätverk av investerare regionalt och nationellt
 • Möjlighet att pitcha för vårt eget investerarnätverk samt för våra egna sådd- och riskkapitalbolag Speed Capital

Tävlingsvillkor

När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du följande tävlingsvillkor:

 1. Tävlingen anordnas av Science Park Jönköping AB
 2. Tävlingen är öppen för dig som har registrerat bolag, eller senast vid inträdet i inkubatorn har ett registrerat aktiebolag. För att kunna delta i tävlingen ska får bolaget vara max 5 år gammalt och du måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige.
 3. Bolagets affärsidé ska vara en produkt eller tjänst med stor internationell och kommersiell potential som är ny eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden. Affärsidén ska vara innovativ och på något sätt bidra till ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål. Grundaren/teamet bakom bolaget ska visa att de är kapabla att driva sin idé framåt. Tid motsvarande en heltidstjänst ska kunna dedikeras idén under inkubationstiden.
 4. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast mellan den 24 juni och den 16 augusti 2020. Vinnarna meddelas under september.
 5. Vi beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
 6. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Science Park Jönköping AB skadelöst om någon riktar krav mot Science Park Jönköping AB med anledning av tävlingsbidraget. Science Park Jönköping AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen.
 7. Som vinnare ger du Science Park Jönköping AB, samt tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt en beskrivning av din idé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
 8. Bidraget ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Science Park Jönköpings affärsutvecklare.
 9. Science Park Jönköping AB äger rätten att inte utse någon vinnare om inget tävlingsbidrag anses hålla den kvalitet som krävs för antagande till inkubatorn.