Carola Öberg, tidigare projektledare på Science Park Jönköping står framför en vägg med postit och texter och presenterar vad som står på väggen. På väggen står ord som "impact". "material" och "framtiden"

Innovation i små och medelstora företag

Science Parks uppdrag för små och medelstora företag har en tydlig formulering: Hållbarhet. Med Agenda 2030 som drivkraft lovar vi att tänka om framtiden och leverera innovation i lösningar som väver samman nya affärsmöjligheter med samhällsnytta. Vi har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och innovationsledning i etablerade företag. nu står vi redo att hjälpa dig utveckla morgondagens affärer i vårt projekt Framtidsinnovation.

Bilden visar logotyper för projektet Farmtidsinnovation, Science Park, Almi, Jönköping University, Swedbank och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Innovationsrådgivning för nya hållbara affärer

Genom projektet coachas du i att stärka din förmåga att ställa om till hållbar utveckling. Vi hjälper ditt företag att utveckla nytänkande lösningar, som ger värde för befintliga och nya kunder och som efterfrågas av marknaden.

Ett kollage som visar alla ikoner för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vilka kan ta del av insatserna inom Framtidsinnovation?

Projektet Framtidsinnovation stöttar etablerade företag i Jönköpings län med upp till 250 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Detta erbjuder vi befintliga företag:

1

Grundläggande nulägesanalys – hitta ert utgångsläge för innovation

En endags workshop där vi hittar ert nuläge och utgångsläge för innovation.

Läs mer om nulägesanalysen

2

Djupgående framtidsanalys – börja skapa hållbara lösningar

Vi fördjupar oss kring er närvärld, omvärld och trender vilket leder till idégenerering kring nya hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller.

Läs mer om framtidsanalysen

3

Fördjupad innovationsledning – driv arbetet på egen hand

Avslutade del i tre block där ni utvecklar hållbara lösningar som skapar såväl samhällsnytta som affärsnytta. Ni skapar en förmåga att bedriva ett systematiskt innovationsarbete på egen hand och över tid.

Läs mer om vår fördjupade innovationsledning

4

Innovationsledningsprogrammet

Ett 18 månader långt program som ger ert innovationsarbete kraft och struktur. Tillsammans utvecklar vi hållbara affärer och bygger en organisation och ett ledarskap som klarar navigera i en tid av konstant förändring.

Läs mer om innovationsledningsprogrammet

Två händer håller i en trämodul till en möbel.

Starrike – ett möbelkoncept föddes ur WOG trä

Från innovationsrace till innovativ produkt
Vill du veta mer? Hör av dig till oss!
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers
Tomas Hagwall
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare