Miden Melle-Hanna, Multi 4, står framför en whiteboard med en penna i handen. Hon är glad. I förgrunden syns en individ som lyssnar.

Investerarnätverket

Är du intresserad av att investera i unga bolag som är i behov av kapital och kompetens för att växa? Science Park har ett kontinuerligt flöde av intressanta tillväxtbolag som vi presenterar för vårt investerarnätverk.

Investerare i Jönköpings län

Science Park arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa företag att hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Vårt investerarnätverk samlar personer och företag över hela Jönköpings län med intresse av att investera i tillväxtbolag, vilket möjliggör en effektiv spridning av de bolag som söker kapital till de som har möjlighet och vilja att investera. Genom lokalt och regionalt engagemang får du möjlighet att bidra till ett starkare näringsliv.

Vad kan du som investerare förvänta dig av ett medlemskap?

Inbjudningar till en eller två större träffar per år med fokus på finansiering.

Utskick med särskilt utvalda investeringsobjekt.

Möjlighet att träffa andra investerare för att utbyta erfarenheter eller söka saminvesterare.

Få stöd från Science Park vid en eventuell investeringsprocess.

Möjlighet att tillsammans med affärsutvecklare från Science Park delta när bolag testar sina investeringspitchar och få förhandsinformation om investeringsobjekten.

Vad förväntas av dig som medlem?

Science Parks investerarnätverk är öppet för dig som har investeringskapacitet över 250 000 kr, men givetvis finns inga krav på att investera och vi ser gärna att du som medlem även bidrar med erfarenhet och engagemang.

Gå med i investerarnätverket

Här kan du anmäla ditt intresse för vårt investerarnätverk.

[SV] Investerarnätverk – anmälan
Vill du veta mer om investerarnätverket?
Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg står i en lounge i Science Park Towers
Henning Lindberg
Affärsutvecklare, ansvarig för inkubatorn