Entreprnenören Karolina Malmlöv presenterar sin affärsidé framför en jury.

5 tips till dig söker riskkapital

Känner du dig osäker på hur du ska lyckas attrahera investerare för att få in riskkapital till ditt företag? Här får du våra bästa råd!

1. Förbered dig

Att söka kapital från privata investerare kräver att du är väl förberedd och att du har klart för dig vad det är du är på jakt efter, och vad som sker från den tidpunkt då ni bestämmer er för att samarbeta. Du behöver kunna presentera din affärsplan och vision för framtiden på ett tydligt sätt.

2. Fokusera!

Fokusera på att förklara konceptet vid mötet, alltså vilket problem ditt företag löser och för vem. En investerare vill ofta se en tydlig logik i det problem din idé ska lösa och hur du skapar värde för den tilltänkta kunden. Därför behöver du kunna förklara din lösning på ett sätt som är lätt att förstå, även om den är mångbottnad och kan utvecklas i flera olika riktningar. Många investerare letar helt enkelt efter idéer som de lätt kan ta till sig och begripa.

Vilka är teamet som ska leda företaget och varför är just det rätt personer?

Beskriv marknaden, vilka segment som finns, vilka bolagets målgrupper är och varför.

Berätta om konkurrenterna och hur ni skiljer er från dem.

Visa hur bolaget ska tjäna pengar och hur den ekonomiska kalkylen ser ut.

Finns immateriella rättigheter som t.ex. patent?

3. Presentera vinsten för den som ska investera

Tänk på att du pratar med en investerare som vill få ut en vinst från sin investering i ditt företag när du håller din presentation. Se till att du har full koll på företagets ekonomiska utveckling inklusive framtida kapitalbehov och vad du tänker använda det kapitalet till. Visa helt enkelt hur företagets lönsamhet förväntas se ut.

4. En bra presentation ger fler möten

Om det första mötet väcker investerarens intresse frågar de efter mer information och sätter sig in i företaget, dess marknad och lär känna teamet som ska driva bolaget. Att ta in riskkapital är inget du gör på en vecka. Normalt tar processen 3-9 månader från kontakt till dess att investeringen är genomförd så det gäller att ha viss framförhållning.

5. Ett nej betyder ”fortsätt”

Många företag får ett nej efter första träffen. Det betyder inte att affärsidén är dålig, utan att idén inte passar investeraren just nu. Det kan till exempel bero på att de inte har tillräcklig branschkunskap för att arbeta med ditt bolag, eller att de ser att det finns annan finansiering, exempelvis via Almi eller bank, som bättre skulle lösa ditt kapitalbehov.

En annan anledning till att investerare tackar nej är att du inte kommit tillräckligt långt med din verksamhet och att de vill se ytterligare bevis på att marknaden tar emot produkten/tjänsten positivt. Ett investmentbolag är tänkt att komma in efter startfasen och då bör det finnas viss omsättning i bolaget.

Riskkapital  – en tuff process

Man ska vara medveten om att det är en tuff process att ta in externt kapital. Av de bolag vi möter genom vår investeringsfond Spectria Invest är det 5-10% som tar sig igenom hela processen och får sin investering. Rådet till den som får nej från oss eller någon annan är att ta till sig feedbacken och sedan gå vidare till andra investerare. Hitta någon med en bakgrund i din bransch eller som investerar i liknande verksamheter och fortsätt presentera din idé tills du lyckas.