Entreprenörerna bakom företagen Multi4 och Smakk står med landshövding Helena Johansson i länsresidenset i Jönköping. De håller i diplom och blommor efter att ha tagit emot SKAPA-priset 2020.

Multi4 och Smakk utsedda till länets främsta innovationer 2020

6 oktober 2020

Tisdagen den 6 oktober delades det prestigefyllda SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer ut vid en högtidlig ceremoni på Residenset i Jönköping. Vinnare blev två av Science Parks inkubatorbolag – Miden Melle-Hannah på Multi4 samt Joshua Romil och teamet bakom Smakk. Pristagarna tog emot utmärkelserna av landshövding Helena Jonsson.

SKAPA-priset delas ut årligen i syfte att stimulera uppfinnare och innovatörer. Bakom priset står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Årets vinnare, Miden Melle-Hannah och Multi4, tilldelades utmärkelsen för sitt diagnosticerings- och behandlingsverktyg för urinblåsecancer.

Juryns motivering

Årets vinnare av SKAPA-priset har med stor beslutsamhet och med stort mod tagit fram ett helt nytt diagnosticerings- och behandlingsverktyg för en av vår tids vanligaste cancersjukdomar, urinblåsecancer. Genom ett stort och ambitiöst utvecklingssteg, som resulterat i ett antal patenterade tekniker, kommer radikalt förbättrade metoder och vårdprocesser att minska både antalet insatser och den totala tids- och resursåtgången. Detta bidrar såväl till en kortare, effektivare och patientvänligare behandling som till väsentligt lägre vård- och behandlingskostnader. Årets vinnare av SKAPA-priset i Jönköpings län är Miden Melle Hannah med innovationen Multi4.

Att få stå här och ta emot ett sånt här pris… Ja, det låter säkert mesigt att säga att jag är jättetacksam – men det gör verkligen skillnad. Det gör att man orkar och känner att det här är rätt, att jag ska fortsätta att lägga all den här tiden och att det här kommer att bli jättebra.

Miden Melle-Hannah, grundare, Multi4

SKAPA-talang för unga innovatörer

Eftersom var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år, vill SKAPA uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling. 2011 lanserades därför utmärkelsen SKAPA-priset för unga innovatörer. Bakom priset står Vinnova.

Under prisceremonin delades SKAPA-talang för unga innovatörer ut till Joshua Romil från inkubatorbolaget Smakk. Smakk har tagit fram ”ett tinder för vardagens enkla arbetsuppgifter” och vill förändra arbetsmarknaden när det gäller förmedling av små tjänster.

Juryns motivering

Vinnaren har en övertygande idé om hur en del av dagens problematik kring arbetslöshet och odeklarerade arbeten kan lösas. Med utgångspunkt i att viljan och behovet av att köpa sig fri från små, enkla arbetsuppgifter i vardagen ökar, har skaparna bakom idén designat en lösning som gör det ”lätt att göra rätt” för både arbetstagare och uppdragsgivare i vardagen. På denna digitala plattform finns ett stort fokus kring användarvänlighet, jämlikhet i form av icke-diskriminerande logiker och i säkerhet genom skyddsnät och försäkringar. Vinnaren av SKAPA Talang – unga entreprenörer, i Jönköpings län 2020 är Joshua Romil och teamet bakom Smakk.

Vi vill vara ett företag som går i bräschen för en hållbar GIG-ekonomi och vi är tacksamma att få ta emot det här priset och se att det finns fler som delar tanken om att vår idé är en bra väg framåt.

Robert Heurlin, CEO, Smakk

Går vidare till den nationella tävlingen

Länsvinnarna av SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer får 10.000 kronor vardera samt deltagande i den nationellt prestigefyllda tävlingen. Den eller de nationella vinnarna av SKAPA-priset delar på en total prissumma på 500.000 kronor och vinnarna av SKAPA-talang för unga innovatörer tilldelas 125 000, 75 000 eller 50 000 kronor. De nationella vinnarna presenteras på SKAPA Innovationsgala den 12 november.

De senaste åren har priserna regnat över Jönköpings län under den nationella SKAPA-prisutdelningen. Årets länsvinnare visar på att vår region har mer att ge, med riktigt starka kandidater även denna omgång. På Science Park tycker vi dessutom att det är lite extra roligt att få uppmärksamma unga innovatörer genom priset SKAPA talang och vi önskar vinnarna lycka till i finalen i Stockholm.

Emilia Sundberg, länsordförande för SKAPA’s jury i Jönköpings län.

Det vinnande laget i tävlingen E-challenge: Julia Blomberg och John Synnes från JIBS samt Vivien Ge och Raghunandan Bangalore Rajanna från JTH.

Studenters kreativitet spred ljus i mörkret av Covid-19

15 april 2020

Entreprenörskapstävlingen E-challenge ställde snabbt om hela tävlingsupplägget för att anpassa sig till läget kring covid-19. Såväl formen som själva tävlingsutmaningen fick i år en ny approach – och resultatet? Succé! Tre vinnande lag med spännande idéer kring att förena människor, stötta lokala företag och att förbättra tiden för människor i karantän fick dela på 130 000 kr.

Den senaste månaden har drastiskt förändrat levnadsvillkoren för miljarder människor runt om i världen. Och för många har villkoren för hur vi lever våra liv förändrats radikalt. Pandemin fortsätter att kasta sin skugga över våra liv för varje dödsfall som rapporteras. Men vi fortsätter kämpa och försöker få det att fungera – människor arbetar hemifrån, studenter undervisas online och samtalen med morföräldrarna sker över Skype. Konceptet ”social distansering” har kommit att bli ett nytt ord i vårt ordförråd – på gott och ont.

En verklig affärsutmaning för entreprenörskapsstudenter

När JIBS för nionde året rad skulle kicka igång den årliga entreprenörsutmaningen ”E-challenge” bland högskolans studenter ställdes de inför nya utmaningar i och med myndigheternas restriktioner om social distansering och online-undervisning. Men, istället för att ställa in ställde de om – och valde att se det som en möjlighet att gå online och ge studenterna en verklig affärsutmaning i det nya arbetslandskapet. Studenterna uppmanades att bygga vidare på den befintliga men fortfarande ofullständiga kunskapen om Covid-19. Utmaningen för studenterna blev att presentera en affärsidé baserad på de entreprenörsmöjligheter som kan sprida ljus i mörkret av Covid-19.

Studenterna har visat både kreativitet och innovationsförmåga när det gäller att tillhandahålla lösningar på den enorma utmaning som vi alla möter tillsammans. Ett annat viktigt kriterium är att studenterna har kunnat presentera sina lösningar med hållbara affärsmodeller.

Sven Rydell, styrelseledamot, Aktiestinsens stiftelse

Om JIBS Entrepreneurship Challenge 2020

Tävlingen E-challenge går ut på att de deltagande lagen, som består av minst en student från JIBS och en från JTH, har 48 timmar på sig att arbeta fram en lösning på utmaningen, och förbereda en 7 minuter lång inspelad videopitch. Eftersom tävlingen handlar om entreprenörskap skulle studenterna eftersträva innovationshöjd i sina idéer, och att utveckla något som skapar ett riktigt värde för marknaden.

Coachning och pitchträning av Science Parks affärsutvecklare

Under arbetet och den kreativa processen coachades studenterna av Science Park för att utveckla en affärsplan och pitch som löser ett verkligt kundbehov, har en tydlig strategi, presenterar sina fördelar och adresserar befintlig konkurrens. I vinstpotten låg totalt 130 000 kr – 60 000 kr till det vinnande laget, 40 00 kr till andraplatsen och 20 000 kr till tredjeplatsen. Dessutom delade Science Park ut pris för ”bästa pitch” på ytterligare 10 000 kronor.

De vinnande lagen

I årets tävling deltog 15 lag. Många kreativa, innovativa, hållbara, roliga och tekniska lösningar presenterades. I hård konkurrens utsågs till slut ”team Unifi till vinnare. Det vinnande laget bestod av Julia Blomberg och John Synnes från JIBS samt Vivien Ge och Raghunandan Bangalore Rajanna från JTH. Deras idé var en app som förenar människor för att göra det enkelt för människor som vill hjälpa – och människor som behöver hjälp – att hitta varandra.

Juryns motivering löd:

An immediate and simple solution to bring relief by combining community building with the power of solidarity and the gig economy.”

 

Rein te Winkel och Arne Ibo Stein från Jönköping International Business School står på campus och håller i en prischeck efter att ha vunnit andrapris i en entreprenörskapstävling.

Andra priset gick till ”team Smart Hero” som skapat en app för att förvandla människors tid hemma till en rolig tävling. Teamet bestod av Rein te Winkel och Arne Ibo Stein från JIBS samt Jasper van der Ster från JTH.  Juryns motivering löd:

“An idea that takes aim at making the current situation brighter by introducing an element of fun to isolation through gamification – all while supporting your local businesses.”

Bronspriset gick till ”team Shop local” som presenterade ett enkelt sätt att stödja lokala företag online. Juryn konstaterade:

”This shows an effort to mitigate the crisis of local shopping through a coordinated effort to bring a whole business community online says the jury”.

Bakom idén stod Katharina Müller och Anton Karlsson från JIBS tillsammans med Charles Aubert och Ravinath Herath från JTH.

Pris för bästa pitch

Team Smart Hero vann också pris för bästa pitch med följande motivering:

 ”Smart Hero’s pitch covered the majority of the important aspects in a pitch, which made their idea easy to understand and embrace. The pitch was also delivered in a fun and engaging way, where the video-format was used to its full advantage. The customer experience of the product was hands-one demonstrated in a way that made the viewer curious and motivated to try their product. The jury was impressed by the quality of the video-pitch being produced in such a short time by team members working remotely from multiple locations.”

Trots tuffa krav på en snabb omställning blev årets Entrepreneurship Challenge en succé.

Studenterna har visat fantastisk entreprenörsanda och engagemang. Årets utmaning var väldigt annorlunda både vad gäller form och tävlingens fokus. Såväl arrangörerna, från JIBS och JSA Entrepreneurship Academy, som de deltagande lagen har kunnat anpassa sig till den snabbt föränderliga situationen. Det har verkligen varit en utmaning i linje med JIBS vägledande princip om att visa ansvar i handling.

Jerker Moodysson, rektor, Jönköping International Business School

Entreprenören Miden Melle-Hannah som grundat företaget Mutli4 tar emot innovationspriset Quality Innovation Award 2020.

Inkubatorbolaget Multi4 vinner internationellt innovationspris

10 februari 2020

Quality Innovation Award är ett prestigefyllt innovationspris som delas ut i över 20 länder runt om i världen. I november 2019 blev det känt att Science Parks inkubatorsbolag Multi4, tillsammans med fyra andra innovationskraftiga företag, var vinnare i den svenska deltävlingen. Onsdagen den 5 februari var det dags för den internationella finalen i Telaviv i Israel och vid kvällens slut stod Miden Melle-Hannah och hennes Multi4 som vinnare i kategorin ”potentiella innovationer”.

Bakom Multi4 står Miden Melle-Hannah, dubbelspecialist i urologi och kirurgi, samt medicinsk utvecklingschef inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Uppfinningen Multi4 är ett nyligen patenterat provtagningsinstrument som ska underlätta och effektivisera provtagningsprocessen och borttagning av urinblåscancer. Förhoppningen är att instrumentet kunna börja användas kliniskt och globalt redan år 2021 och i framtiden kan instrumentet även komma att användas vid diagnostisering av flertalet andra cancersjukdomar.

Det är en teknik som är helt ny och som kan användas för att ta vävnadsprov för diagnostik men också för att ta bort cancervävnad direkt när den upptäcks. Cancervävnaden är då helt innesluten i instrumentet så att det inte är någon risk att cancervävnad kan slå sig ned på något annat ställe i blåsan. Med dagens metod är det över 50 procent återfall hos patienter med ytlig urinblåsecancer. Jag hoppas att man på sikt kommer att kunna minska antalet återfall.

Miden Melle-Hannah, grundare, Multi4

Effektivt för sjukvården och mindre påfrestande för patienten

En av de revolutionerande effekterna av innovationen är att ingreppet inte behöver göras i en operationssal. Med hjälp av det nya provtagningsinstrumentet behöver den drabbade patienten inte heller sövas eller ges ryggbedövning, utan kan istället få lokal bedövning. På detta sätt blir undersökningen mer effektiv samtidigt som den blir mindre påfrestande för den drabbade patienten.

Alla vinner på detta, inte minst patienterna. Jag längtar efter den dag när patienterna kan få diagnostik och behandling samtidigt, för det betyder så mycket.

Miden Melle-Hannah

Idén föddes när patientens operation ställdes in

Idén om instrumentet föddes för omkring fem år sedan när Miden var tvungen att ge en patient beskedet att hans operation hade ställts in, på grund av att operationen innan hade dragit ut på tiden. Patienten, som hade väntat en hel dag på fastande mage, fick gå hem igen och vänta på en ny operationstid. Då började Miden fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt för att undvika att patienter behövde vänta så länge i onödan.

Fått stöd och hjälp genom inkubatorn

Multi4 är sedan 2017 en del av Science Parks inkubatorsverksamhet, där hon bland annat fått stöd i att hitta de ekonomiska medel som krävts för att utveckla instrumentet.

Jag har fått ett fantastiskt stöd och hjälp från Science Park som varit avgörande för att få in riskkapital och kunna utveckla innovationen vidare. Min affärsutvecklare Henrik Engqvist är otroligt kompetent och har coachat mig i arbetet – en förutsättning för att vi lyckats ta oss dit vi är idag.

Miden Melle-Hannah

Inkubatorn är ett intensivt affärsutvecklingsprogram för företag med stor tillväxtpotential. Förutom värdefulla kontaktnät med företagare och investerare får deltagare i programmet kontinuerlig coachning och stöttning i allt från strategi och finansiering till marknadsföring och pitchövning. Här kan du läsa mer om vårt inkubatorprogram.

Juryns motivering:

”Revolutionerande instrument för cancerdiagnos och -behandling, utfört på några minuter tack vare helt ny och patenterad teknologi. Mindre lidande, betydande kosntnadsbesparingar och snabb behandling. ”

Om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundo­rientering och verkningsgrad. Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

I den internationella finalen i Tel Aviv presenterades vinnare i sammanlagt åtta olika kategorier. Av över 500 bidrag från 20 tävlande länder prisades förutom Multi4 även två andra svenska innovationer – NorDan och Region Gotland fick motta pris inom kategorierna ”business innovations” respektive ”offentlig sektor”.

Science Parks affärsutvecklare Linda Pålsson och Henning Lindberg sitter i ett mötesrum på Science Park. På en stor skärm syns Peter Herszenyi, grundaren av företaget Smakk, som precis fått veta att hans bolag vunnit 100 000 kronor i en tävling.

Startupen Smakk vann 100 000 kr och en plats i vår inkubator

19 december 2019

Under hösten har nystartade företag kunnat tävla med sin affärsidéer hos Science Park. Efter ett tufft utvärderingsarbete blev det den innovativa uppdrags-appen Smakk som tar hem 100 000 kr och en plats i Science Parks inkubator.

Bakom idén står Peter Herszenyi, Robert Heurlin, Johnny Ferm och Joshua George som har som mål att revolutionera arbetsmarknaden med sin plattformsinnovation.

Ett Tinder för vardagens enkla arbetsuppgifter

Vi vill förändra arbetsmarknaden, och mer specifikt marknaden för förmedling av små tjänster, på samma sätt som Tinder och Snapchat förändrade dejtingmarknaden respektive sociala medier. Arbetsmarknaden idag är trög och stel, och för att få ett arbete krävs att man genomgår exkluderande och utdragna processer. Dessa associationer ligger långt ifrån den ”moderna människans” behov, krav och beteende.

Peter Herszenyi, medgrundare, Smakk

Smakk har en övertygande idé om hur en del av dagens problematik kring arbetslöshet och odeklarerade arbeten kan lösas. Med utgångspunkt i att viljan och behovet av att köpa sig fri från små, enkla arbetsuppgifter i vardagen ökar har Smakk designat en lösning som gör det ”lätt att göra rätt” för både arbetstagare och uppdragsgivare i vardagen. Stort fokus finns kring användarvänlighet i form av enkelhet, jämlikhet i form av icke-diskriminerande logiker och i säkerhet genom skyddsnät och försäkringar.

Hållbar idé med skalbar affärsmodell

– Det vi är helt unika med på marknaden för utbyte av mindre jobb och tjänster är att vi vänder på perspektivet och skapar vad vi kallar en ”kategorilös Buyers Market”. Det innebär att det är uppdragsgivarna som specificerar exakt vad de behöver hjälp med och hur mycket de är villiga att betala och. På så sätt röjer vi undan flera fundamentala problem som uppstår i det motsatta fallet. Det blir inget priskrig mellan uppdragstagare, ingen blir blockerad från att kunna ta jobb och marknaden bestämmer priset.” säger Peter Herszenyi.

Vi välkomnar Smakk till Science Park och vår inkubator där vi tillsammans med teamet ska fortsätta utveckla idén och tekniken bakom tjänsten. Smakk vinner tävlingen för att de har en idé som är hållbar ur flera perspektiv, med en skalbar affärsmodell som vi tror ligger helt rätt i tiden. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna bidra till att Smakk snabbare kommer ut på marknaden.

Henning Lindberg, ansvarig för Science Parks inkubator

Här kan du se grundarens reaktion när han får beskedet om vinsten.

Föll på mållinjen i pitchtävling – nu kammar de hem storvinsten

Smakk var ett av de tävlande bolagen i pitchtävlingen Demo Day som nyligen gick av stapeln på entreprenörsfesten Orange. Där blev det till entreprenörernas besvikelse ingen vinst.

– På Orange gick vi in med inställningen att vi skulle vinna, så det var lite jobbigt där några dagar efteråt. Men efter det samlade vi krafterna och fortsatte arbeta. När Henning kom med beskedet om att vi vunnit tävlingen kände jag bara ”YES, fy fan vad gött!” Vi är mycket tacksamma och väldigt glada att vi får vara med i inkubatorn och fortsätta samarbetet med Science Park. Vi har varit väldigt spända de senaste dagarna – vi hoppades verkligen att vi skulle komma med, säger de glada vinnarna efter beskedet om vinsten.

Miden Melle-Hanna, Multi 4, står framför en whiteboard med en penna i handen. Hon är glad. I förgrunden syns en individ som lyssnar.

Inkubatorbolaget Multi4s instrument för cancerdiagnostik vann internationellt innovationspris

5 november 2019

Det internationella innovationspriset Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder. Kriterierna för priset är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad. En av de svenska innovationer som i år tog emot priset är Multi4 som utvecklar ett nytt instrument för diagnostik och behandling av cancer, och sedan 2017 är en del av Science Park Jönköpings inkubatorprogram.

Bakom Multi4 står Miden Melle-Hannah som är dubbelspecialist i urologi och kirurgi, samt medicinsk utvecklingschef inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Uppfinningen är ett nyligen patenterat instrument som kan förbättra provtagning och borttagning av urinblåsecancer. Tekniken kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer, och inom kort ska kliniska tester av instrumentet påbörjas.

Idén om instrumentet föddes för omkring fem år sedan när Miden var tvungen att ge beskedet till en man  som väntat en hel dag på fastande mage att han kunde börja äta igen och gå hem. Operationen före hade dragit ut på tiden och mannens operation ställdes in. Miden började fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt så att patienter inte behöver vänta så länge.

Multifunktionellt verktyg

Med hjälp av Visam Arena och den regionala cancerstiftelsen började hon utveckla ett instrument. Efter några år bildade hon bolag, Multi4, och blev då en del av Science Parks inkubator.

Instrumentet bygger på helt ny teknik – ett multifunktionellt operationsverktyg som används i cystoskop på en vanlig urologmottagning.

Det kan användas för att ta vävnadsprov för diagnostik men också för att ta bort cancervävnad direkt när den upptäcks. Cancervävnaden är då helt innesluten i instrumentet så att det inte är någon risk att cancervävnad kan slå sig ner på något annat ställe i blåsan. Med dagens metod är det över 50 procent återfall hos patienter med ytlig urinblåsecancer. Jag hoppas att man på sikt kommer att kunna minska antalet återfall.

Miden Melle-Hannah, grundare, multi4

Ingreppen behöver inte göras på en operationssal. Patienten behöver ingen sövning eller ryggbedövning utan man kan bedöva lokalt.

Stort stöd från omgivningen

Det är bolaget Multi4 som vunnit, men utan all hjälp och stöd från kollegor hade Miden inte kommit lika långt.

– Flera kollegor i Region Jönköpings län har varit involverade och både hjälpt och stöttat i arbetet. Jag vill rikta ett extra stort tack till Bruno Larsson, överläkare urologi, Anders Hugander, överläkare kirurgi, Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård, Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och forskningsledare vid Futurum och Göran Henriks, utvecklingsdirektör. Helen Ljunggren på Visam Arena ska också ha ett extra tack för engagemang och stöttning. Jag har fått ett fantastiskt stöd och hjälp från Science Park som varit avgörande för att få in riskkapital och kunna utveckla innovationen vidare. Min affärsutvecklare Henrik Engqvist är otroligt kompetent och har coachat mig i arbetet – en förutsättning för att vi lyckats ta oss dit vi är i dag, säger Miden.

Anpassar verktyget för olika storlekar på händer

Instrumentet är fortfarande under utveckling. Vid årsskiftet ska det testas på gris och under nästa år blir det klinisk prövning på patienter på universitetsjukhus. Miden kommer också att anpassa instrumentet för olika storlekar på händer.

Jag har som operatör alltid upplevt att alla operationsinstrument är utvecklade för manshänder. Därför har jag jobbat mycket med ergonomin. Det ska vara smidigt och lätt att arbeta med för alla.

Miden Melle-Hannah

Prisad för sin revolutionerande metod

Domarkommitténs motivering för Multi4 lyder:

Genom utveckling­en av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutio­nerande metod inom kort vara ett faktum.  Innovationen, delvis utvecklad med hjälp av Stiftel­sen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping Län, Science Park Jönköping, Vinnova/EU-bidrag, Almi företagspartner baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.

Gristester ska inom kort påbörjas och givet de mycket lovande värdena och effekterna med detta nya instrument utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2019.

Om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundo­rientering och verkningsgrad. Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

Årets svenska vinnare är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2019 äger rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari 2020. Den internationella ceremonin hålls i Tel Aviv, Israel, den 5-6 februari 2020, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Styrelsen för Tillväxtstiftelsen står uppradade.

Ny stiftelse ska främja entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län

7 mars 2019

Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF) och Science Park-systemet i Jönköpings län stiftar Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som syftar till att stödja kreativitet, entreprenörskap och tillväxt i länet. Vid bildandet har Tillväxtstiftelsen en kapitalbas på drygt 6 miljoner kronor som främst ska användas till investeringar i tillväxtbolag, bidrag till entreprenörer och utfärdande av stipendier.

Bakom satsningen står Science Park som kommer att driva det operativa arbetet med att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling, med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Arbetet drivs tillsammans med länets samtliga 13 kommuner och näringslivsavdelningar.

Vi vill att Tillväxtstiftelsen ska bli en plattform som på olika sätt kan bidra till kapitalförsörjning av länets nya tillväxtbolag, och som genom bidrag eller investeringar kan skapa möjligheten för företagen att ta nästa steg, säger

Lovisa Skyborn på Science Park, ansvarig för Tillväxtstiftelsen

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Jag tror att den nya stiftelsen, tillsammans med Science Parks framåtriktade arbete i Jönköpings län, på nya sätt kommer att bidra till länets tillväxt.

Rolf Johansson, ordförande, KGF

Ingemar Isaksson, tidigare verksamhetsledare för KGF, ser positivt på att kapitalet från KGF även i fortsättningen kommer att bidra till att nya företag startas och utvecklas i hela länet.

I samband med bildandet medverkar Sparbanksstiftelsen Alfa med en donation som stöttar Tillväxtstiftelsen från starten.

Tillväxtstiftelsen skapar en spännande plattform för att stimulera morgondagens entreprenörskap och företagande.

Anne Almström, Sparbanksstiftelsen Alfa

För innovation, entreprenörskap och tillväxt

Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län kommer att göra investeringar via Science Park Speed Capital, som investerar mellan 100 tkr och 500 tkr i bolag som ingår i Science Parks inkubatorprogram. På så sätt får bolagen både kapital och affärsutveckling, vilket ger dem en god chans att kunna växa framåt.

För regionens framtida utveckling behövs ytterligare fokus på att stimulera ett förnyat näringsliv. Visionen är därför att etablera ett starkt engagemang för entreprenörskap och innovation i Jönköpings län. Genom stiftelsen kan företag, organisationer och privatpersoner vara med och bidra.

Vår förhoppning är att framgångsrika företagare, genom stiftelsens arbete, vill vara med och bidra för att skapa nästa generations företagare.

Lovisa Skyborn

Årets nytänkare

Tillväxtstiftelsens första bidrag lanseras under 2019 och kommer att delas ut som ett pris – ”Årets nytänkare” – i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap. Pristagaren får 15 000 kronor och priset delas ut i till personer som genom sitt entreprenörskap är goda förebilder och inspirerar andra att tänka stort.

”Årets nytänkare” utses i samarbete med Science Park och respektive kommuns näringslivsavdelning.

Första utmärkelsen kommer att delas ut under Affärsgalan nitton, som arrangeras av Enter Gislaved och äger rum på Hotell Åsen i Anderstorp under kvällen den 7 mars.

Här kan du läsa mer om Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län och priset Årets nytänkare.

Martin Bondéus som grundat företaget Bondtech tar emot priset Årets innovation av Håkan Eng och Farah Abadi på Jönköpingsgalan 2018.

Bondtech AB stod för Årets innovation 2018

21 april 2018

Science Park och Almi delade på Jönköpingsgalan den 21 april ut priset för Årets innovation i Jönköpings län. Under kvällen stod det klart att Bondtech AB kammade hem priset för sin produkt Bondtech Dual Drive Extruder, en helt ny typ av materialmatare till 3D-skrivare som avsevärt ökar prestandan såväl i hastighet som i ökad kvalitet på utskriften.

Utmärkelsen Årets innovation belönar kreativa idéer som omsätter nya möjligheter i praktiken. Priset delas ut till ett företag som med ny teknik, hög ambition och drivkraft visat på god tillväxtpotential.

Priset delades av Almi och Science Park ut till Martin Bondéus, grundare av Bondtech AB under årets Jönköpingsgala.

Vinnarmotiveringen lyfter framgångsrik export

”Genom idogt arbete, med start i källaren, har denna entreprenör visat att det går att bygga en internationell succé på kort tid – även inom hårdvarubranschen. Inom loppet av tre år har företaget gått från idé till utveckling och lansering av en produkt som nu exporteras till över 50 länder. Årets innovation löser inte bara ett på marknaden välkänt problem med avsevärt ökad kvalitet som resultat; den har också lyckats revolutionera marknaden genom att intressera både slutanvändare och tillverkare.”

Martin Bondéus är entreprenören från Värnamo som genom Bondtech AB utvecklat innovationen Bondtech Dual Drive Extruder – en unik produkt som på kort tid blivit en internationell succé.

Det känns väldigt roligt att få ett kvitto på sin idé. Det ligger mycket hårt arbete bakom produkten och det känns kul att få uppmärksamhet för det.

Martin Bondéus, grundare, Bondtech

Almi och Science Park ser fram emot att fortsatt jobba med företaget för att skapa ett storbolag som bidrar till tillväxt och jobbtillfällen i regionen.

Tidigare har bland andra Inventech Europe AB, FGRS – Flue Gas Recovery Sweden, Inero, DreamyDot, CombiQ och Infobric tilldelats utmärkelsen Årets innovation.

Joakim Staberg, grundare och VD på Inventech Europe står på en scen och tar emot priset Årets innovation 2017.

Inventech Europe AB stod för Årets innovation 2017

22 april 2017

Sedan 2009 har Science Park Jönköping delat ut priset för Årets Innovation – i år tillsammans med Almi och Region Jönköpings Län. På Jönköpingsgalan den 22 april stod det klart att Inventech Europe AB kammade hem priset för sin produkt Embroline, en banbrytande trådinfärgningsenhet för brodyrmaskiner.

Utmärkelsen Årets innovation delas ut till ett företag i dess nätverk som med ny teknik, hög ambition och drivkraft visat på god tillväxtpotential.

Motiveringen till vinnaren Inventech Europe AB lyder:

Genom en briljant idé hemma i vardagsrummet hos sin mamma fick denna entreprenör en vision om att förändra en hel bransch. Årets innovation möjliggör inte bara nya uttrycksformer för designers – den effektiviserar produktionen och minskar miljöpåverkan i en hel industri. Efter många års slit har lösningen som kommer att revolutionera sin bransch lanserats – ett vinnande koncept för världens alla textilkonsumenter.

 Årets Innovation i Jönköpings län är Inventech Europe och Embroline, världens första digitala trådfärgningsmaskin. Almi och Science Park ser fram emot att jobba med er för att skapa ett storbolag som skapar många nya innovationer och jobbtillfällen i regionen.

Tidigare vinnare

Tidigare har bland andra FGRS – Flue Gas Recovery Sweden, Inero, DreamyDot, CombiQ och Infobric tilldelats utmärkelsen Årets innovation.