Marie Morinder, Göran Axeheim, Peter Blomqvist, Gustav Österström och Edon Idrizi står framför entrén till Science Park House i Jönköping.

Spectrias portföljbolag & investerare

Spectria investerar i regionala tillväxtbolag. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Vi letar aktivt efter hållbarhetsdrivna verksamheter, med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential.

Spectrias portföljbolag

Sedan 2019 har Spectria gjort fem investeringar. Portföljen består av Pixondu AB, CombiQ AB, Trustcruit AB, Entiros AB och Cind AB.

En bild som visare företaget Aires logotyp.

Energy Director (Aire)

Dagens energisystem är byggt för en stabil och reglerbar produktion av el. Med den stora omställning som sker mot mer grön och förnybar energi krävs andra typer av stödfunktioner. Genom avancerad AI-teknik och virtuella kraftverk optimerar Aire energiresurser. Här kan du läsa mer om Aire.

En bild på företaget Pairs logotyp.

Pair

Pair lyfter upplevelsen kring parkering och laddning på hotell till en ny nivå. Pair digitaliserar och automatiserar processen med hjälp av teknik. Resultatet blir reducerad administration och ökade intäkter och tidsvinster för hotellen, samtidigt som gästen får en förbättrad service.

En bild som visar företag Moderskeppets logotyp. Logotypen består av en illustrerad raket och texten Moderskeppet.

Pixondu (Moderskeppet)

Moderskeppet har Sveriges största utbud av onlinekurser och e-böcker inom foto, design, video och digital kreativitet.  Moderskeppet erbjuder även företag utbildningar i hur man skapar onlinekurser.

En bild av företaget CombiQ:s logotyp.

CombiQ

CombiQ tillhandahåller en kundanpassad plattform bestående av egenutvecklade sensorer och mjukvara för att mäta och analysera kritiska parametrar i industriella applikationer.

En bild av företaget Trustcruits logotyp.

Trustcruit

Trustcruit tillhandahåller en plattform som möjliggör rekryterande företag att mäta kandidatupplevelsen i sina rekryteringsprocesser och jämföra den med branschen. Rekryterande företag kan med data och feedback förstå hur de ska konvertera fler kandidater till ambassadörer.

En bild av företaget Entiros logotyp.

Entiros

Entiros AB är specialister på integration av informationssystem. Deras tjänster säkerställer företags informationsflöden mellan olika system och möjliggör en accelererad digital transformationstakt genom att utveckla dataflöden och göra dem lättillgängliga och återanvändbara. Entiros nya satsning Starlify är ett SaaS-verktyg för att organisera och visualisera integrationer och applikationer, som också bidrar till den digitala transformationen.

En bild av företaget CINDs logotyp.

Cind

CIND AB startade år 2015 som en avknoppning från SAAB AB. Det högteknologiska bolaget fokuserar på volymmätning med hjälp av avancerad bildbehandlingsteknik och artificiell intelligens. Tekniken gör det möjligt att genomföra noggrann skanning och mätning av volym och kvalité på till exempel pallgods och virkesbilar. Kunderna finns framför allt inom skogs- och logistikindustrin.

Spectrias investerare

Spectrias investerare är noga utvalda för att tillhandahålla en trygg struktur för entreprenörerna, men också för att bidra med affärsmässighet i företagens utveckling.

Spectrias investerare är:

Vill du veta mer? Kontakta:
Science Parks VD Gustav Österström står i en lounge i Science Park Towers
Gustav Österström
VD Spectria Invest