En solnedgång över en slätt där sju vindkraftverk är placerade.

Spectrias hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling går hand i hand med långsiktigt lönsam utveckling. Spectria letar aktivt efter tillväxtföretag med hållbarhetsdrivna verksamheter.

Hållbarhet blir allt viktigare och ses idag som en konkurrensfördel då efterfrågan på hållbara produkter och tjänster är stor. Genom att tillsammans med portföljbolagen arbeta mer hållbarhetsdrivet skapas stora möjligheter att tackla de samhällsutmaningar som finns. En av Spectrias huvudsakliga målsättningar är att främja ett hållbart företagande och entreprenörskap i Jönköpings län.

Spectrias prioriterade globala mål

De globala mål som prioriteras är:

  • Mål 5: Jämställdhet – Främja kvinnligt entreprenörskap
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Inspirera till och särskilt stötta innovationer som hjälper till att lösa hållbarhetsutmaningarna
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet – Bidra till ett jämlikt näringsliv och innovationssystem
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Inspirera till och främja cirkulära affärsmodeller, val av hållbara material, produktionssätt m.m.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.
Vill du veta hur vi bedriver vårt hållbarhetsarbete? Hör av dig så berättar jag mer!
Science Parks VD Gustav Österström står i en lounge i Science Park Towers
Gustav Österström
VD Spectria Invest