Aref Abedi, grundare av Jobylon och Simon Werner-Zankle, grundare av Trustcruit står tillsammans på en balkong. I bakgrunden syns en vy över Stockholm.

Trustcruit förvärvas av Jobylon – Spectria Invest gör exit

29 maj 2024

Science Parks inkubatoralumn och Spectria Invests portföljbolag Trustcruit har förvärvats av Jobylon – ett bolag som tillhandahåller ett heltäckande rekryteringsverktyg på den internationella marknaden. I samband med förvärvet säljer Spectria Invest sina aktier i Trustcruit, men återinvesterar också en andel i Jobylon.

Det har varit otroligt roligt att få följa Trustcruit som på flera olika sätt varit en del Science Parks community och insatser under så många år – de senaste åren som ett av Spectria Invests portföljbolag. Affären med Jobylon är ett kvitto på att Simon tillsammans med teamet, styrelsen och ägarna har byggt ett attraktivt SaaS-bolag med fokus på kandidatupplevelsen i rekryteringsprocesser. Bolagsresor likt Trustcruits vet vi har positiva effekter i det regionala innovationssystemet. Nu ser vi fram emot att få följa med på resan tillsammans med Jobylon.

– Gustav Österström, VD på Spectria Invest

Det här är Trustcruit

Trustcruit specialiserar sig på att samla in och analysera feedback från kandidatupplevelsen, onboarding & offboarding för att hjälpa företag att förbättra sina rekryteringsprocesser. De tillhandahåller verktyg och tjänster som möjliggör för företag att mäta och förstå kandidaters upplevelser under och efter rekryteringsprocessen.

Med denna insikt kan företag identifiera problemområden, göra nödvändiga förbättringar och på så sätt förbättra kandidatupplevelsen. Detta med målet att utveckla en mer effektiv rekryteringsprocess och stärka företagets varumärke som arbetsgivare.

Såhär säger Simon Werner-Zankl, medgrundare och VD på Trustcruit, om förvärvet:

60% av företagen säger att de kunnat växa mer om de lyckats rekrytera mer kompetens in i bolaget. Att få vara en del i att företag lyckas bättre med sin rekrytering och att behålla medarbetare har varit en stor drivkraft för mig och teamet. Att nu slås ihop med Jobylon ger oss bara ännu större möjligheter att lyckas hjälpa ännu fler bolag.

Simon Werner-Zankl, medgrundare och VD, Trustcruit

Allt började med en idétävling på Science Park

Under 2014 blev Trustcruit en del av Science Parks inkubator. Inkubatorprogrammet är ett intensivprogram för företag med stor tillväxtpotential och som verkligen vill satsa på sin affärsidé. Det var på pitchtävlingen Betapitch under hösten samma år som Science Park fick upp ögonen för Simons unika engagemang, driv och idé.

Simon och teamet blev snabbt del av vår inkubator. Insatserna tillsammans med Trustcruit handlade då om att vara ett bollplank i utvecklingen, och kanske framför allt kopplat till verifieringen av det faktiska kundbehovet.

Gustav Österström

Från idétävling och inkubatorprogram, till hyresgäst och portföljbolag på Spectria Invest. Så skulle Trustcruits resa på Science Park kunna sammanfattas i en enda mening. I december 2019 genomförde Spectria Invest sin initiala investering i Trustcruit, följt av ett par följdinvesteringar. Spectria Invests totala investering uppgick till cirka 3,7 MSEK och under hela innehavstiden har styrelserepresentation funnits genom Marcus Ivarsson.

Om Spectria Invest

Spectria Invest är en Science Park-grundad investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag. Med kapital, engagemang och ett aktivt ägande vill Spectria stötta entreprenörer och bolag till en hållbar tillväxt. Bland fondens investerare återfinns LF Jönköping, Jönköping University, Science Park Jönköpings län och erfarna privata investerare/företagare. I Spectria Invests portfölj finns bland annat företag som Aire, Entiros och Pixondu AB