Science Parks affärsutvecklare Petrus Ekbladh sår framför en skärm med texten "Förutsättningar för ett lyckat AI-projekt".

Avslutade projekt

Delar av Science Parks verksamhet bedrivs i projektform där vi samarbetar med andra – ofta med medel från Region Jönköpings län eller EU-finansiering. Våra projekt tar alltid avstamp i samhällsutmaningar, behov och fokusområden som vi tror kommer att forma vår framtid. Här kan du läsa mer om projekt vi tidigare drivit och varit involverade i.  

Framtidsinnovation

Mellan 2021-01-04 och 2023-10-31 drev Science Park projektet Framtidsinnovation i samverkan med Almi Jönköping och Jönköping University. Projektet finansierades av Europeiska Regionalfonden, Jönköping Energi och Swedbank.

Framtidsinnovation som projekt bygger på erfarenheter från det tidigare projekten Innovation Runway. Syftet med Framtidsinnovation var att fler hållbara innovationer skulle nå marknaden genom att företagen själva blev bättre på innovationsarbetet. Hypotesen när projektet startade var att företag förstod vikten av att arbeta med innovation, att företag var intresserade av framtidsfrågor och att man hade många idéer men att få av dem blev verklighet då kärnverksamheten och den befintliga affären tog all tid, fokus och resurser. Genom att erbjuda företagen stöd i hur man kan arbeta med innovationsarbete samtidigt som man driver den befintliga affären ville projektet nå en större genomförandegrad. Insatserna fokuserade på att sätta hållbarhetsfrågorna i centrum och använda dessa som bränsle för innovationsarbetet hitta ett område där företagen behöver göra en omställning och öka motivationen kring detta genom att koppla hållbarhet till affär och lönsamhet.

Här kan du läsa mer om Framtidsinnovation

AI Readiness

Från 2020-09-07 till 2023-04-30 drev Science Park tillsammans med Jönköping University projektet AI Readiness. Målet med projektet var att höja kunskapsnivån hos länets företag när det gäller artificiell intelligens – AI. Arbetet kring Ai drivs idag vidare i ett nytt projekt – AI Readiness 2.0. – med målet att göra Jönköpings län till en attraktiv och framstående region inom AI.  

Vill du veta mer om vårt nya AI-projekt?

Innovation Runway

Science Park drev under åren 2015-2021 projektet Innovation Runway i samarbete med Almi och Jönköping University. Innovation Runway finansierades med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län. Projektet riktade sig till små- och medelstora företag i Jönköpings län, som erbjöds hjälp med att utveckla nya innovationer, tjänster och affärsmodeller. Genom projektet fick deltagande företag möjlighet att nyttja en extern innovationsresurs. Innovation Runway skapade under projekttiden direkta innovativa resultat hos över tvåhundra (208) företag i Jönköpings län.

E-merge

Under 2018 startades det treåriga projektet E-merge. Visionen var att utveckla Jönköpings län till ett nationellt ledande kunskaps-och utvecklingscentrum inom digitala affärer och logistik. Projektet vände sig främst till länets små och medelstora företag, med målet att stärka deras konkurrenskraft genom att utveckla nya, hållbara digitala affärer. 

Projektet genomfördes i samverkan mellan Science Park, Jönköping University och länets kommuner. Region Jönköping län var projektägare. Projektet delfinansierades av Tillväxtverket och EU:s regionala utvecklingsfond.

Vill du veta mer om våra projekt?
Science Parks projektstrateg Anna Sickeldal står i en lounge i Science Park Towers
Anna Sickeldal
Projektstrateg