Bilden visar två händer som håller i en trämodul som ska sättas ihop till en möbel.

Framtidsinnovation

Uppdraget har en enda tydlig formulering. Hållbarhet. Med Agenda 2030 som drivkraft lovar projektet att tänka om framtiden och levererar innovation i nya lösningar som väver samman samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. Genom Framtidsinnovation får företag möjlighet att utveckla lösningar som både efterfrågas av marknaden och som ger en positiv inverkan på klimat och miljö.

Bilden visar logotyper för projektet Farmtidsinnovation, Science Park, Almi, Jönköping University, Swedbank och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Om projektet

Med projektet Framtidsinnovation vill vi nyttja regionens starka entreprenörsprofil och stärka förutsättningarna för en innovationssatsning, som väver samman affärsnytta med hållbara samhällsåtaganden. Projektet ska stödja kapaciteten för små och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader.

Målet är att Framtidsinnovation ska leverera nya hållbarhetsdriva innovationer, som skapar samhälls-och marknadsnytta. Vi ska förflytta företaget mot en hållbar utveckling och uthållig innovationsförmåga. Det gör vi genom insatser som vässar företagens förmåga att leda internt innovationsarbete, att ägna sig åt tvärfunktionella processer och skapa strategier som gör att innovationerna kommer ut och kan skalas upp mot marknaden.

Projektpartners

Projektet Framtidsinnovation drivs av Science Park i samverkan med Almi Jönköping och Jönköping University. Projektet finansieras av Europeiska Regionalfonden, Jönköping Energi och Swedbank.

 

Vilka kan delta i projektet?

Etablerade företag i Jönköpings län med upp till 250 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Tidsperiod för projektet

Projektet pågår 2021-01-04 till 2023-10-31.

Vill du veta mer om insatserna i projektet?

Innovation i små och medelstora företag

Det här hjälper vi företag med
Vill du veta mer?
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare
För mer information kontakta
Science Parks affärsutvecklare Tomas Hagwall står i en lounge i Science Park Towers
Tomas Hagwall
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare