AI Readiness 2.0

Inom AI händer det mycket – och det händer snabbt. AI Readiness 2.0 bjuder på såväl inspiration som nya insikter och kunskap genom coachning, workshops, forskning och föreläsningar. Genom projektet hjälper vi företag att höja kunskapsnivån om vilka möjligheter som finns med AI och hur dessa kan konverteras till ökad affärsnytta. Som en del av projektet driver vi också Science Parks AI-nätverk. Ett ovärderligt kontaktnät för företagens fortsatta utveckling inom AI-området.

Om projektet

På längre sikt ska projektet förflytta näringslivet i Jönköpings län; från ett idag relativt lågt nyttjande av digitala affärsmodeller, till att verkligen använda AI-tekniken för att generera affärsnytta på ett hållbart sätt. Med projektet vill vi att länets företag får upp ögonen, når en ökad förståelse och kunskap, samt att de tar steg i riktning mot egna AI-satsningar. Projektet drivs i tätt samarbete med Jönköping University.

Projektpartners

Projektet AI READINESS drivs av Science Park Jönköping och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondenRegion Jönköpings länJönköping University (JTH och JIBS) samt Science Park Jönköpings län.

 

Vilka kan delta i projektet?

Etablerade företag i Jönköpings län med upp till 249 anställda inom alla branscher, med en omsättning på upp till 500 msek.

Projektets mål

Efter avslutat projekt ska större andelen av de deltagande företagen nått en ökad förståelse och kunskap för den hållbara affärsnytta som finns med AI. Av de företag som deltar i projektets mer fördjupande insatser har flertalet nått en ökad AI-mognad och även tagit utvecklingssteg i riktning mot egna AI-satsningar.

Tidsperiod för projektet

Projektet pågår 2023-03-01 till 2026-06-30.

Vill du veta mer om insatserna inom projektet?

Så skapar du affärsnytta med AI

Det här hjälper vi företagen med
Vill du veta mer?
Science Parks affärsutvecklare med fokus på AI står i entrén på Science Park Towers.
Petrus Ekbladh
Affärsutvecklare med fokus på AI